Công ty Châu Thiên Chí là Đại lý phân phối Hộp số WITTENSTEIN alpha GmbH như : Hộp số servo WITTENSTEIN alpha GmbH, Hộp số servo góc phải WITTENSTEIN alpha, Hộp số hành tinh WITTENSTEIN alpha, Hộp số bánh răng WITTENSTEIN alpha, Hộp số giảm tốc WITTENSTEIN alpha, Bộ truyền động WITTENSTEIN alpha, Hệ thông tuyến tinh WITTENSTEIN alpha, Gearmotor WITTENSTEIN alpha, Nhà cung cấp Hộp số WITTENSTEIN alpha, Nhà phân phối Hộp số WITTENSTEIN alpha, Đại lý Hộp số WITTENSTEIN alpha, Đại lý phân phối Hộp số WITTENSTEIN alpha

WITTENSTEIN alpha GmbH phát triển và sản xuất các hệ thống truyền động servo cơ học và cơ điện cho các ngành đòi hỏi độ chính xác tối đa. Sản phẩm của chúng tôi liên tục nâng cao thanh trên toàn thế giới.

Ba mươi năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hệ thống truyền dẫn, công nghệ truyền động và thiết kế và định cỡ của các hệ truyền động hoàn chỉnh đã đi vào sự phát triển của các hệ thống rack-and-pinion mới của WITTENSTEIN alpha.

Kết quả: hệ thống rack-and-pinion xác định lại các tiêu chuẩn thị trường cho lực lượng cho ăn, mật độ năng lượng và độ cứng.Sự bùng nổ của các cơ hội mới

Sự tương tác tối ưu của các thành phần riêng lẻ trong hệ thống tuyến tính của chúng ta cho phép một năng suất tối ưu. Tối đa hóa lợi ích cho người dùng là ưu tiên hàng đầu mọi lúc - bằng cách cung cấp cơ hội giảm kích thước và do đó chi phí thấp hơn, với hệ thống truyền động hoàn chỉnh có kích thước bằng WITTENSTEIN alpha dựa trên thông tin do khách hàng cung cấp và kết hợp với mức độ tự do thiết kế tối đa.

Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

+ Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy

+ Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany

+ Hộp số Vogel Made in Germany

+ Van Duplomatic Made in Italy

+ Cảm biến IFM Made in Germany

+ Bơm Torishima Made in Japan

Model Hộp số WITTENSTEIN alpha GmbH
Hộp số Wittenstein Alpha LP-050S-MF1-10-1C1-3S

Hộp số Wittenstein Alpha SP 075S-MF1-5-0E1-2S

Hộp số Wittenstein Alpha SP 075S-MF1-7

Hộp số Wittenstein Alpha SP 100S-MF1-7-0G1-2S

Hộp số Wittenstein Alpha LP 090-ML2-16-111-000

Hộp số Wittenstein Alpha SP 100S-MC1-10-0G1-2K

Hộp số Wittenstein Alpha SP 100S-MC1-7-1G1-2K

Hộp số Wittenstein Alpha SP 075S-MC1-3-1E1-2K

Hộp số Wittenstein Alpha SP 100S-MC1-7-0G1-2K

Hộp số Wittenstein Alpha SP100-M1-5

Hộp số Wittenstein Alpha TPR-10-M1-10E

Hộp số Wittenstein Alpha LPB-090-M01-3-111-000

Hộp số Wittenstein Alpha SP075S-MC1-3-1E1-2K

Hộp số Wittenstein Alpha SP100-MC2-16-051-000

Hộp số Wittenstein Alpha SP075-MF1-5-131-000

Hộp số Wittenstein Alpha TP025-MX2-21-061-000

Hộp số Wittenstein Alpha TP 010X-MF1-10

Hộp số Wittenstein Alpha SP 140S-MF1-4 -4K1-2S

Hộp số Wittenstein Alpha LP 05-M01-10-111

Hộp số Wittenstein Alpha LP070S-MF1-3

Hộp số Wittenstein Alpha SK075S-MF1-10

Hộp số Wittenstein Alpha SP060S-MF2-20

Hộp số Wittenstein Alpha SP060S-MF2-25

Hộp số Wittenstein Alpha SP060S-MF2-28

Hộp số Wittenstein Alpha SP060S-MF2-35

Hộp số Wittenstein Alpha SP060S-MF2-40

Hộp số Wittenstein Alpha SP060S-MF2-50

Hộp số Wittenstein Alpha SP060S-MF2-70

Hộp số Wittenstein Alpha SP060S-MF2-100

Hộp số Wittenstein Alpha SP075S-MF1-3

Hộp số Wittenstein Alpha SP075S-MF1-4

Hộp số Wittenstein Alpha SP075S-MF1-5

Hộp số Wittenstein Alpha SP075S-MF1-7

Hộp số Wittenstein Alpha SP075S-MF1-10

Hộp số Wittenstein Alpha SP075S-MF2-16

Hộp số Wittenstein Alpha SP075S-MF2-20

Hộp số Wittenstein Alpha SP075S-MF2-25

Hộp số Wittenstein Alpha SP075S-MF2-28

Hộp số Wittenstein Alpha SP075S-MF2-35

Hộp số Wittenstein Alpha SP075S-MF2-40

Hộp số Wittenstein Alpha SP075S-MF2-50

Hộp số Wittenstein Alpha SP075S-MF2-70

Hộp số Wittenstein Alpha SP075S-MF2-100

Hộp số Wittenstein Alpha SP075S-MC1-3

Hộp số Wittenstein Alpha SP075S-MC1-4

Hộp số Wittenstein Alpha SP075S-MC1-5

Hộp số Wittenstein Alpha SP075S-MC1-7

Hộp số Wittenstein Alpha SP075S-MC1-10

Hộp số Wittenstein Alpha SP075S-MC2-16

Hộp số Wittenstein Alpha SP075S-MC2-20

Hộp số Wittenstein Alpha SP075S-MC2-25

Hộp số Wittenstein Alpha SP075S-MC2-28

Hộp số Wittenstein Alpha SP075S-MC2-35

Hộp số Wittenstein Alpha SP075S-MC2-40

Hộp số Wittenstein Alpha SP075S-MC2-50

Hộp số Wittenstein Alpha SP075S-MC2-70

Hộp số Wittenstein Alpha SP075S-MC2-100

Hộp số Wittenstein Alpha SP100S-MF1-3

Hộp số Wittenstein Alpha SP100S-MF1-4

Hộp số Wittenstein Alpha SP100S-MF1-5

Hộp số Wittenstein Alpha SP100S-MF1-7

Hộp số Wittenstein Alpha SP100S-MF1-10

Hộp số Wittenstein Alpha SP100S-MF2-16

Hộp số Wittenstein Alpha SP100S-MF2-20

Hộp số Wittenstein Alpha SP100S-MF2-25

Hộp số Wittenstein Alpha SP100S-MF2-28

Hộp số Wittenstein Alpha SP100S-MF2-35

Hộp số Wittenstein Alpha SP100S-MF2-40

Hộp số Wittenstein Alpha SP100S-MF2-50

Hộp số Wittenstein Alpha SP100S-MF2-70

Hộp số Wittenstein Alpha SP100S-MF2-100

Hộp số Wittenstein Alpha SP100S-MC1-3

Hộp số Wittenstein Alpha SP100S-MC1-4

Hộp số Wittenstein Alpha SP100S-MC1-5

Hộp số Wittenstein Alpha SP100S-MC1-7

Hộp số Wittenstein Alpha SP100S-MC1-10

Hộp số Wittenstein Alpha SP100S-MC2-16

Hộp số Wittenstein Alpha SP100S-MC2-20

Hộp số Wittenstein Alpha SP100S-MC2-25

Hộp số Wittenstein Alpha SP100S-MC2-28

Hộp số Wittenstein Alpha SP100S-MC2-35

Hộp số Wittenstein Alpha SP100S-MC2-40

Hộp số Wittenstein Alpha SP100S-MC2-50

Hộp số Wittenstein Alpha SP100S-MC2-70

Hộp số Wittenstein Alpha SP100S-MC2-100

Hộp số Wittenstein Alpha SP140S-MF1-3

Hộp số Wittenstein Alpha SP140S-MF1-4

Hộp số Wittenstein Alpha SP140S-MF1-5

Hộp số Wittenstein Alpha SP140S-MF1-7

Hộp số Wittenstein Alpha SP140S-MF1-10

Hộp số Wittenstein Alpha SP140S-MF2-16

Hộp số Wittenstein Alpha SP140S-MF2-20

Hộp số Wittenstein Alpha SP140S-MF2-25

Hộp số Wittenstein Alpha SP140S-MF2-28

Hộp số Wittenstein Alpha SP140S-MF2-35

Hộp số Wittenstein Alpha SP140S-MF2-40

Hộp số Wittenstein Alpha SP140S-MF2-50

Hộp số Wittenstein Alpha SP140S-MF2-70

Hộp số Wittenstein Alpha SP140S-MF2-100

Hộp số Wittenstein Alpha SP140S-MC1-3

Hộp số Wittenstein Alpha SP140S-MC1-4

Hộp số Wittenstein Alpha SP140S-MC1-5

Hộp số Wittenstein Alpha SP140S-MC1-7

Hộp số Wittenstein Alpha SP140S-MC1-10

Hộp số Wittenstein Alpha SP140S-MC2-16

Hộp số Wittenstein Alpha SP140S-MC2-20

Hộp số Wittenstein Alpha SP140S-MC2-25

Hộp số Wittenstein Alpha SP140S-MC2-28

Hộp số Wittenstein Alpha SP140S-MC2-35

Hộp số Wittenstein Alpha SP140S-MC2-40

Hộp số Wittenstein Alpha SP140S-MC2-50

Hộp số Wittenstein Alpha SP140S-MC2-70

Hộp số Wittenstein Alpha SP140S-MC2-100

Hộp số Wittenstein Alpha SP180S-MF1-3

Hộp số Wittenstein Alpha SP180S-MF1-4

Hộp số Wittenstein Alpha SP180S-MF1-5

Hộp số Wittenstein Alpha SP180S-MF1-7

Hộp số Wittenstein Alpha SP180S-MF1-10

Hộp số Wittenstein Alpha SP180S-MF2-16

Hộp số Wittenstein Alpha SP180S-MF2-20

Hộp số Wittenstein Alpha SP180S-MF2-25

Hộp số Wittenstein Alpha SP180S-MF2-28

Hộp số Wittenstein Alpha SP180S-MF2-35

Hộp số Wittenstein Alpha SP180S-MF2-40

Hộp số Wittenstein Alpha SP180S-MF2-50

Hộp số Wittenstein Alpha SP180S-MF2-70

Hộp số Wittenstein Alpha SP180S-MF2-100

Hộp số Wittenstein Alpha SP180S-MC1-3

Hộp số Wittenstein Alpha SP180S-MC1-4

Hộp số Wittenstein Alpha SP180S-MC1-5

Hộp số Wittenstein Alpha SP180S-MC1-7

Hộp số Wittenstein Alpha SP180S-MC1-10

Hộp số Wittenstein Alpha SP180S-MC2-16

Hộp số Wittenstein Alpha SP180S-MC2-20

Hộp số Wittenstein Alpha SP180S-MC2-25

Hộp số Wittenstein Alpha SP180S-MC2-28

Hộp số Wittenstein Alpha SP180S-MC2-35

Hộp số Wittenstein Alpha SP180S-MC2-40

Hộp số Wittenstein Alpha SP180S-MC2-50

Hộp số Wittenstein Alpha SP180S-MC2-70

Hộp số Wittenstein Alpha SP180S-MC2-100

Hộp số Wittenstein Alpha SP210S-MF1-3

Hộp số Wittenstein Alpha SP210S-MF1-4

Hộp số Wittenstein Alpha SP210S-MF1-5

Hộp số Wittenstein Alpha SP210S-MF1-7

Hộp số Wittenstein Alpha SP210S-MF1-10

Hộp số Wittenstein Alpha SP210S-MF2-16

Hộp số Wittenstein Alpha SP210S-MF2-20

Hộp số Wittenstein Alpha SP210S-MF2-25

Hộp số Wittenstein Alpha SP210S-MF2-28

Hộp số Wittenstein Alpha SP210S-MF2-35

Hộp số Wittenstein Alpha SP210S-MF2-40

Hộp số Wittenstein Alpha SP210S-MF2-50

Hộp số Wittenstein Alpha SP210S-MF2-70

Hộp số Wittenstein Alpha SP210S-MF2-100

Hộp số Wittenstein Alpha SP210S-MC1-3

Hộp số Wittenstein Alpha SP210S-MC1-4

Hộp số Wittenstein Alpha SP210S-MC1-5

Hộp số Wittenstein Alpha SP210S-MC1-7

Hộp số Wittenstein Alpha SP210S-MC1-10

Hộp số Wittenstein Alpha SP210S-MC2-16

Hộp số Wittenstein Alpha SP210S-MC2-20

Hộp số Wittenstein Alpha SP210S-MC2-25

Hộp số Wittenstein Alpha SP210S-MC2-28

Hộp số Wittenstein Alpha SP210S-MC2-35

Hộp số Wittenstein Alpha SP210S-MC2-40

Hộp số Wittenstein Alpha SP210S-MC2-50

Hộp số Wittenstein Alpha SP210S-MC2-70

Hộp số Wittenstein Alpha SP210S-MC2-100

Hộp số Wittenstein Alpha SP240S-MF1-3

Hộp số Wittenstein Alpha SP240S-MF1-4

Hộp số Wittenstein Alpha SP240S-MF1-5

Hộp số Wittenstein Alpha SP240S-MF1-7

Hộp số Wittenstein Alpha SP240S-MF1-10

Hộp số Wittenstein Alpha SP240S-MF2-16

Hộp số Wittenstein Alpha SP240S-MF2-20

Hộp số Wittenstein Alpha SP240S-MF2-25

Hộp số Wittenstein Alpha SP240S-MF2-28

Hộp số Wittenstein Alpha SP240S-MF2-35

Hộp số Wittenstein Alpha SP240S-MF2-40

Hộp số Wittenstein Alpha SP240S-MF2-50

Hộp số Wittenstein Alpha SP240S-MF2-70

Hộp số Wittenstein Alpha SP240S-MF2-100

Hộp số Wittenstein Alpha SP240S-MC1-3

Hộp số Wittenstein Alpha SP240S-MC1-4

Hộp số Wittenstein Alpha SP240S-MC1-5

Hộp số Wittenstein Alpha SP240S-MC1-7

Hộp số Wittenstein Alpha SP240S-MC1-10

Hộp số Wittenstein Alpha SP240S-MC2-16

Hộp số Wittenstein Alpha SP240S-MC2-20

Hộp số Wittenstein Alpha SP240S-MC2-25

Hộp số Wittenstein Alpha SP240S-MC2-28

Hộp số Wittenstein Alpha SP240S-MC2-35

Hộp số Wittenstein Alpha SP240S-MC2-40

Hộp số Wittenstein Alpha SP240S-MC2-50

Hộp số Wittenstein Alpha SP240S-MC2-70

Hộp số Wittenstein Alpha SP240S-MC2-100

Hộp số Wittenstein Alpha SP100S-MF1-7-0G1-2S

Hộp số Wittenstein Alpha SP100S-MF1-7-1E1-2S

Hộp số Wittenstein Alpha CP060-MO1-5-111

Hộp số Wittenstein Alpha LP120-MO1-10-111

Hộp số Wittenstein Alpha LP120-MO2-50-111

Hộp số Wittenstein Alpha LP070-MO2-70-111

Hộp số Wittenstein Alpha HG 100S-MF1-10-5K1

Hộp số Wittenstein Alpha LP120-M01-5-111

Hộp số Wittenstein Alpha VDT-050-MF-1-040-0-3-1-E

Hộp số Wittenstein Alpha SP075S-MF1-4-2G0

Hộp số Wittenstein Alpha TP050S-MF2-16-0K1-2S

Hộp số Wittenstein Alpha SP180S-MF1-010-1K1

Hộp số Wittenstein Alpha SP075S-MF1-10-0E1-2S

Hộp số Wittenstein Alpha TPK 050-MF2-10-061-000

Hộp số Wittenstein Alpha TP110S-MF1-10-0M1

Hộp số Wittenstein Alpha SP180S-MF1-010

Hộp số Wittenstein Alpha SP140S-MC14-1G1

Hộp số Wittenstein Alpha LP090-M02-25

Hộp số Wittenstein Alpha SP075S-MF2-100-2C1

Hộp số Wittenstein Alpha LP120-M01-7-1

Hộp số Wittenstein Alpha SP140S-MF1-7-1G0

Hộp số Wittenstein Alpha LP090-M02-25-111

Hộp số Wittenstein Alpha LP070-M02-30-111

Hộp số Wittenstein Alpha TLSA046AAB-610N01-001

Hộp số Wittenstein Alpha SPK075-MF2-4-131-V3B5

Hộp số Wittenstein Alpha SK075S-MF1-4-1E1

Hộp số Wittenstein Alpha LP090-M02-100-111

Hộp số Wittenstein Alpha SP060S-M01-10-11

Hộp số Wittenstein Alpha SP060S-M01-7-11

Hộp số Wittenstein Alpha HG 100S-MF1-3

Hộp số Wittenstein Alpha LP050-M01-10-111

Hộp số Wittenstein Alpha VDT050-MF1-40-031-AE0

Hộp số Wittenstein Alpha TK110S-MF2-100-5G1

Hộp số Wittenstein Alpha TPK 025-MF2-10-061

Hộp số Wittenstein Alpha SP100S-MC1-5-1K0

Hộp số Wittenstein Alpha SP100S-MC1-7-1K1

Hộp số Wittenstein Alpha SP180S-MF1-10-1K0

Hộp số Wittenstein Alpha LP120-M01-5-111

Hộp số Wittenstein Alpha SP100-SF1-10-101-000

Hộp số Wittenstein Alpha SP075S-MF1-5-MF1

Hộp số Wittenstein Alpha LP155-M01-005-111

Hộp số Wittenstein Alpha VDT-050-MF1-040-0

Hộp số Wittenstein Alpha VDH080-MF1-40-151-0C0

Hộp số Wittenstein Alpha TP110S-MF2-21-0I1

Hộp số Wittenstein Alpha XP030S-MF1-10-0K1

Hộp số Wittenstein Alpha SP140S-MF1-5-0I1-2S

Hộp số Wittenstein Alpha SP140S-MF1-10-0I1-2S

Hộp số Wittenstein Alpha SP100S-MF1-7-0G1-2S

Hộp số Wittenstein Alpha LP070-MO1-10-110

Hộp số Wittenstein Alpha LP090-MO1-5-110

Hộp số Wittenstein Alpha LP070-M01-10-110

Hộp số Wittenstein Alpha SP180S-MF2-40-1K1-2S

Hộp số Wittenstein Alpha LP120-MO1-7-111

Hộp số Wittenstein Alpha LP155-M01-5-110

Hộp số Wittenstein Alpha LPB090-M01-3-310

Hộp số Wittenstein Alpha LK050-MO1-1-111

Hộp số Wittenstein Alpha LP090-MO1-10-111

Hộp số Wittenstein Alpha LP120-MO1-5-111

Hộp số Wittenstein Alpha LP 070-MO2-100-111

Hộp số Wittenstein Alpha LP050-MF1-10-1B1

Hộp số Wittenstein Alpha SP100S-SF1-10-101

Hộp số Wittenstein Alpha LP090-M01-03-111

Hộp số Wittenstein Alpha SPK140S-MF2-12-0K1

Hộp số Wittenstein Alpha LP 050S-MF1-10 -1B1-3S

Hộp số Wittenstein Alpha LP120-M02-30-111

Hộp số Wittenstein Alpha LP090-M01-5-111-000

Hộp số Wittenstein Alpha LP070-MO1-5-111

Hộp số Wittenstein Alpha LP120-M01-10-111-000

Hộp số Wittenstein Alpha LP090-MO-35-111

Hộp số Wittenstein Alpha LP090-M01-10-111-000

Hộp số Wittenstein Alpha TPMA050-110R-600K-0H1-015IFSTD

Hộp số Wittenstein Alpha SPK100S-MF2-100-5E1

Hộp số Wittenstein Alpha LP070-M02-50-110-000

Hộp số Wittenstein Alpha TPK050S-MF2-12-0K1

Hộp số Wittenstein Alpha SP100S-MC1-10-0K1-2K

Hộp số Wittenstein Alpha LPB120-MO1-10-111

Hộp số Wittenstein Alpha SP075S-MF1-10-1E1-2S

Hộp số Wittenstein Alpha TP050S-MF2-31-0G1

Hộp số Wittenstein Alpha TP500S-MA3-110-0M1

Hộp số Wittenstein Alpha SP075S-MF2-100-1E1

Hộp số Wittenstein Alpha LP070-MO2-100-111

Hộp số Wittenstein Alpha LP090-MO2-100-111

Hộp số Wittenstein Alpha SP100S-MF2-100-1E1

Hộp số Wittenstein Alpha SP140S-MF2-16-1K1

Hộp số Wittenstein Alpha SP140S-MF1-10-1I1

Hộp số Wittenstein Alpha LP070-MF1-3-0D1

Hộp số Wittenstein Alpha LP070-MF1-5-0D1

Hộp số Wittenstein Alpha LP070-M01-10-111

Hộp số Wittenstein Alpha LP090-MO1-10-110

Hộp số Wittenstein Alpha SP100G-MF1-5-1E1-2S

Hộp số Wittenstein Alpha LP-050-M01-10-111-000

Hộp số Wittenstein Alpha LP120-M01-10-111-000

Hộp số Wittenstein Alpha LP-90-M1-5

Hộp số Wittenstein Alpha LP-90-M1-10

Hộp số Wittenstein Alpha SP-75-MF1-5

Hộp số Wittenstein Alpha SP100-M2-15E

Hộp số Wittenstein Alpha SP100-MF1-10

Hộp số Wittenstein Alpha SPG075-MF1-10

Hộp số Wittenstein Alpha TP-110S-MF1-7

Hộp số Wittenstein Alpha SP-100S-MF2-40

Hộp số Wittenstein Alpha SPG-100-MF2-16

Hộp số Wittenstein Alpha LK070-M01-1-111

Hộp số Wittenstein Alpha LP-050-M01-5-111-000

Hộp số Wittenstein Alpha LP-090-M01-3-111-000

Hộp số Wittenstein Alpha SP075-MF1-4-031

Hộp số Wittenstein Alpha LP-090-M01-5-111

Hộp số Wittenstein Alpha LP-090-MX2-15-11

Hộp số Wittenstein Alpha LP-050-M01-10-111-000

Hộp số Wittenstein Alpha LP-070-M01-10-111-000

Hộp số Wittenstein Alpha LP120-M01-10-111

Hộp số Wittenstein Alpha LP120-M01-10-111-000

Hộp số Wittenstein Alpha SK140S-MF1-3-1K1

Hộp số Wittenstein Alpha LK-090S-M01-1-111

Hộp số Wittenstein Alpha LPK-090-M02-3-111

Hộp số Wittenstein Alpha SP075-MF1-031-000

Hộp số Wittenstein Alpha LPK-050-MO3-50-111

Hộp số Wittenstein Alpha SP-100-M01-010-A06

Hộp số Wittenstein Alpha SP100-MF1-4-131000