Đại lý Hộp số HUB CITY Tại Việt Nam
Công ty Châu Thiên Chí là Đại lý Hộp số HUB CITY của USA như : Hộp số HUB CITY, Hộp giảm tốc HUB CITY, Hộp số hành tinh HUB CITY, Hộp số bánh răng HUB CITY, Hộp số Xoắn ốc HUB CITY, Gearbox HUB CITY, Đại lý Hộp số HUB CITY, Đại lý phân phối Hộp số HUB CITY, Nhà cung cấp Hộp số HUB CITY, Nhà phân phối Hộp số HUB CITY

Hub City, Inc. trở thành công ty con thuộc sở hữu của Regal-Beloit Corporation vào năm 1992, một năm cũng đánh dấu kỷ niệm 100 năm của Hub City. Trong những năm qua, Hub City đã cung cấp các sản phẩm truyền tải điện để sử dụng trong đóng gói, giải trí, vận chuyển, quân sự, xây dựng, nghệ thuật và giải trí, thông tin liên lạc, xử lý vật liệu, thiết bị chế biến y tế và thực phẩm. Hơn 50% sản phẩm của Hub được sửa đổi hoặc tùy chỉnh hoàn toàn. Một trong những lợi ích tốt nhất khi làm kinh doanh với Hub City là khả năng kỹ thuật đặc biệt của nó. Một công ty đi đầu trong công nghệ.

Các sản phẩm tiêu chuẩn và sửa đổi được lắp ráp trong vòng 24 giờ sau khi nhận được đơn đặt hàng của khách hàng tại một trong sáu Trung tâm phân phối lắp ráp Bắc Mỹ của Hub. Hub City cũng cung cấp sự thay đổi nhanh chóng trên các thành phần và nguyên mẫu tùy chỉnh. Trong nhiều trường hợp, Hub City sẽ có một nguyên mẫu trong tay khách hàng trước khi cuộc thi có thể hoàn thành báo giá

Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

+ Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy


+ Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany


+ Hộp số Vogel Made in Germany


+ Van Duplomatic Made in Italy


+ Cảm biến IFM Made in Germany


+ Bơm Torishima Made in Japan

Model Hộp số HUB CITY Tại Việt Nam
HUB CITY 0220-00906-165

HUB CITY 02-20-00914-16

HUB CITY 02-20-22033-21

HUB CITY 0221-03050-576

HUB CITY 0220-60551-186

HUB CITY 0220-21102-033

HUB CITY 2604 3600

HUB CITY 0220-00106

HUB CITY 0220-61225

HUB CITY 0220-00901-165

HUB CITY 0220-61918-261

HUB CITY 0220-61204-214

HUB CITY 0220-69875-380

HUB CITY 0220-78176

HUB CITY 2606 0220-67928

HUB CITY 265 0220-77890

HUB CITY 0221-20674

HUB CITY 0220-62036

HUB CITY 0220-03565

HUB CITY 2600 2601 0221

HUB CITY 0220-78238

HUB CITY 0221-04840-899

HUB CITY 02-20-21033-32

HUB CITY 0211-14615

HUB CITY 265 0220-77855

HUB CITY 0221-08890-353

HUB CITY 0220-00115

HUB CITY 0220-08886-806

HUB CITY 0220-00813-150

HUB CITY 0221-16050

HUB CITY 02-20-00802-15

HUB CITY 0220-61202

HUB CITY 0220-62003

HUB CITY 0220-78072

HUB CITY 0220-84614

HUB CITY 0220-60910

HUB CITY 0220-61454-216

HUB CITY 0221-07955-806

HUB CITY 0220-76934

HUB CITY 0221-19549

HUB CITY 0221-10684-80C

HUB CITY 0250-10467

HUB CITY 0220-47551-184

HUB CITY 0220-00916-165

HUB CITY 0220-61221-214

HUB CITY 0220-60438 185

HUB CITY 0221-04642-112

HUB CITY 0220-77852

HUB CITY 0220-00501

HUB CITY 0230-02751

HUB CITY 0221-10944-640

HUB CITY 0221-03451-8

HUB CITY 0220-62038-264

HUB CITY 0220-76826

HUB CITY 0220-77026

HUB CITY 0221-00866-218

HUB CITY 0220-61204-214

HUB CITY 0220-60343

HUB CITY 0221-11451-353

HUB CITY 0220-00501-011

HUB CITY 0220-60078-134

HUB CITY 0220-76846

HUB CITY 0220-05401-007

HUB CITY 0220-53252-025

HUB CITY 0220-60559-186

HUB CITY 0220-66107

HUB CITY 0220-03526-066

HUB CITY 221-10991-572

HUB CITY 0223-02641

HUB CITY 0223-00213

HUB CITY 0220-21101

HUB CITY 0221-10684-806

HUB CITY 0220-76826

HUB CITY 0220-61209-214

HUB CITY 0221-07955-806