Công ty Châu Thiên Chí là Đại lý phân phối chính thức Hộp giảm tốc Tsubaki Tại Việt Nam như : Hộp giảm tốc Tsubaki, Hộp giảm tốc bánh răng Tsubaki, Động cơ giảm tốc Tsubaki, Motor giảm tốc Tsubaki, Hộp số giảm tốc Tsubaki, Động cơ bánh răng Tsubaki, Động cơ Hộp số Tsubaki, Gearmotor Tsubaki, Đại lý Hộp giảm tốc Tsubaki, Nhà cung cấp Hộp giảm tốc Tsubaki, Nhà phân phối Hộp giảm tốc Tsubaki, Đại lý phân phối Hộp giảm tốc Tsubaki

Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

+ Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy

+ Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany

+ Hộp số Vogel Made in Germany

+ Van Duplomatic Made in Italy

+ Cảm biến IFM Made in Germany

+ Bơm Torishima Made in Japan

Model Hộp giảm tốc Tsubaki Tại Việt Nam
GMTA020-24L60B

GMTA020-24L75B

GMTA020-28L100B

GMTA020-28L120B

GMTA020-28L165B

GMTA020-28L200B

GMTA020-38L300B

GMTA020-38L360B

GMTA020-38L450B

GMTA020-42L600B

GMTA020-42L720B

GMTA020-42L1000B

GMTA020-42L1200B

GMTA040-24L5B

GMTA040-24L10B

GMTA040-24L15B

GMTA040-24L20B

GMTA040-24L25B

GMTA040-28L30B

GMTA040-28L40B

Động cơ giảm tốc Tsubaki

GMTA040-28L50B

GMTA040-28L60B

GMTA040-28L75B

GMTA040-38L100B

GMTA040-38L120B

GMTA040-38L165B

GMTA040-38L200B

GMTA040-42L300B

GMTA040-42L360B

GMTA040-42L450B

GMTA040-50L600B

GMTA040-50L720B

GMTA040-50L1000B

GMTA040-50L1200B

GMTR075-28L5B

GMTR075-28L10B

GMTR075-28L15B

GMTR075-28L20B

GMTR075-28L25B

GMTR075-38L30B

GMTR075-38L40B

GMTR075-38L50B

GMTR075-38L60B

GMTR075-38L75B

GMTR075-42L100B

GMTR075-42L120B

GMTR075-42L165B

GMTR075-42L200B

GMTR075-50L300B

GMTR075-50L360B

GMTR075-50L450B

GMTR150-38L5B

GMTR150-38L10B

GMTR150-38L15B

GMTR150-38L20B

Motor giảm tốc Tsubaki

GMTR150-38L25B

GMTR150-38L30B

GMTR150-42L40B

GMTR150-42L50B

GMTR150-42L60B

GMTR150-42L75B

GMTR150-50L100B

GMTR150-50L120B

GMTR150-50L165B

GMTR150-50L200B

GMTR220-42L5B

GMTR220-42L10B

GMTR220-42L15B

GMTR220-42L20B

GMTR220-42L25B

GMTR220-42L30B

GMTR220-50L40B

GMTR220-50L50B

GMTR220-50L60B

GMTR220-50L75B

GMTR220-63L100B

GMTR220-63L120B

GMTR220-63L165B

GMTR220-63L200B

GMTR370-50L5B

GMTR370-50L10B

GMTR370-50L15B

GMTR370-50L20B

GMTR370-50L25B

GMTR370-50L30B

GMTR370-50L40B

GMTR370-50L50B

GMTR550-50L5B

GMTR550-50L10B

GMTR550-50L15B

GMTR550-50L20B

GMTR550-50L25B

GMTR550-50L30B

GMTE075-28L5B

GMTE075-28L10B

GMTE075-28L15B

GMTE075-28L20B

GMTE075-28L25B

GMTE075-38L30B

GMTE075-38L40B

GMTE075-38L50B

GMTE075-38L60B

GMTE075-38L75B

GMTE075-42L100B

Động cơ Hộp số Tsubaki

GMTE075-42L120B

GMTE075-42L165B

GMTE075-42L200B

GMTE075-50L300B

GMTE075-50L360B

GMTE075-50L450B

GMTE150-38L5B

GMTE150-38L10B

GMTE150-38L15B

GMTE150-38L20B

GMTE150-38L25B

GMTE150-38L30B

GMTE150-42L40B

GMTE150-42L50B

GMTE150-42L60B

GMTE150-42L75B

GMTE150-50L100B

GMTE150-50L120B

GMTE150-50L165B

GMTE150-50L200B

GMTE220-42L5B

GMTE220-42L10B

GMTE220-42L15B

GMTE220-42L20B

GMTE220-42L25B

GMTE220-42L30B

GMTE220-50L40B

GMTE220-50L50B

GMTE220-50L60B

GMTE220-50L75B

GMTE220-63L100B

GMTE220-63L120B

GMTE220-63L165B

GMTE220-63L200B

GMTE370-50L5BFI

GMTE370-50L10BFI

GMTE370-50L15BFI

GMTE370-50L20BFI

GMTE370-50L25BFI

GMTE370-50L30BFI

GMTE370-50L40BFI

GMTE370-50L50BFI

GMTE550-50L5BFI