Đại lý Hộp giảm tốc Rossi
Công ty Châu Thiên Chí là Đại lý Hộp giảm tốc Rossi Tại Việt Nam như : Hộp giảm tốc Rossi, Hộp số hành tinh Rossi, Hộp số giảm tốc Rossi, Động cơ giảm tốc Rossi, Động cơ Hộp số Rossi, Motor giảm tốc Rossi, Hộp số bánh răng Rossi, Đại lý Hộp giảm tốc Rossi, Nhà cung cấp Hộp giảm tốc Rossi, Nhà phân phối Hộp giảm tốc Rossi, Đại lý phân phối Hộp giảm tốc Rossi

Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

+ Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy


+ Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany


+ Hộp số Vogel Made in Germany


+ Van Duplomatic Made in Italy


+ Cảm biến IFM Made in Germany


+ Bơm Torishima Made in Japan

MR V 80 UO3A

MR V 81 UO3A

MR V 32 UO3A

Hộp số Rossi MR V 40 UO3A

MR V 50 UO3A

MR V 63 UO3A

MR V 64 UO3A

MR V 80 UO3A

MR V 81 UO3A

MR V 100 UO2A

Hộp số giảm tốc Rossi MR V 125 UO2A

MR V 126 UO2A

MR V 160 UO2A

MR V 161 UO2A

MR V 200 UO2A

MR V 250 UO2A

MR IV 32 UO3A

MR IV 40 UO3A

MR IV 50 UO3A

MR IV 63 UO3A

MR IV 64 UO3A

MR IV 80 UO3A

MR IV 81 UO3A

MR 2IV 40 UO3A

Hộp số bánh răng Rossi MR 2IV 50 UO3A

MR 2IV 63 UO3A

MR 2IV 64 UO3A

MR 2IV 80 UO3A

MR 2IV 81 UO3A

Hộp giảm tốc Rossi MR 2IV 100 UO2A

MR 2IV 125 UO2A

MR 2IV 126 UO2A