Hộp giảm tốc Rossi Tại Việt Nam
Công ty Châu Thiên Chí là Đại lý Hộp giảm tốc ROSSI Tại Việt Nam như : Hộp giảm tốc Rossi, Động cơ Hộp số Rossi, Động cơ giảm tốc Rossi, Hộp số hành tinh Rossi, Hộp số bánh răng Rossi, Gearmotor Rossi, Motor giảm tốc Rossi, Đại lý Hộp giảm tốc Rossi, Đại lý phân phối Hộp giảm tốc Rossi, Nhà cung cấp Hộp giảm tốc Rossi, Nhà phân phối Hộp giảm tốc Rossi

Trong hơn 50 năm, Rossi đã phát triển kinh doanh trong công nghệ hộp số. Rossi Group từ Modena là một tập đoàn công nghiệp để sản xuất hộp số giảm tốc, động cơ bánh răng và động cơ điện. Rossi là một phần lớn là đại diện trong ngành công nghiệp nặng, chẳng hạn như khai thác khoáng sản, kim loại, nhựa và cao su vv

Rossi sản xuất các loại sau đây của các sản phẩm:

• Động cơ bánh răng

• bánh răng Hộp số

• Planetary đơn vị bánh răng

• Motion Control hộp số

Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

+ Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy


+ Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany


+ Hộp số Vogel Made in Germany


+ Van Duplomatic Made in Italy


+ Cảm biến IFM Made in Germany


+ Bơm Torishima Made in Japan

Model Hộp giảm tốc ROSSI Tại Việt Nam
MR ICI 50 UO3A

HB2 80B 4B 5

MIRV 50 U03A

Động cơ giảm tốc Rossi MA 71 C4 B5

MR V 430U04E

HFA 80B4 B5

HBZ71C6B5

HF71C4B5R

HF71B2B5

MRICI64 UO3A

HR21 40 FC1A 503

MR V 81 UO3A

Hộp số bánh răng Rossi MRV50 U02A80B4

MRV40UO3A-511

MR V 50U03A

MR V 63U02A

Hộp số hành tinh Rossi MR IV 40U02A

MR V 535 UO4E

HF 90LCB 4 B5

MR V 535 UO4E

HF 90LB 4 B5

Hộp số giảm tốc Rossi MR 3I 64 UC2A

MR 31 50PC1A

MRICI64 UO3A

HR21 40 FC1A 503

MRV50 U03A

MR V 535 UO4E

Hộp giảm tốc Rossi HF 90LCB 4 B5

MR V 535 UO4E

HF 90LB 4 B5

MR IV 50U02A

MR V 50U02A

MR V 535 UO4E

HF 90L 6 B5

Động cơ Rossi MR V 430 UO4E

HF 90LB 4 B5R

MR V 535 UO4E

HF 90L 6 B5

MR 3I 51 UC2A

Gearbox Rossi MR V 430 UO4E

HF 90LB 4 B5R

HF 80C 4 B5

MR V 325 UO4E

HF 80C 4 B14R

HF 80B 4 B5

MR V 225 UO4E

Gearmotor Rossi HF 71C 4 B14R

HF 71B 4 B14R

MR V 118 UO4E

HFA 63C4 B14

MR ICI 50 UO3A

HB2 80B 4B 5

HF 63C 4 B14

Động cơ điện Rossi HFA 63B4 B14

HF 63B 4 B5

MR V 50U02A

HBZ71C6B5