Đại lý Hộp giảm tốc HUB CITY
Công ty Châu Thiên Chí là Đại lý phân phối Hộp giảm tốc HUB CITY Của USA như : Hộp giảm tốc HUB CITY, Hộp số HUB CITY, Hộp số bánh răng HUB CITY, Hộp số hành tinh HUB CITY, Hộp số xoắn ốc HUB CITY, Gearbox HUB CITY, Đại lý Hộp số HUB CITY, Đại lý phân phối Hộp số HUB CITY, Nhà cung cấp Hộp số HUB CITY, Nhà phân phối Hộp số HUB CITY

Các sản phẩm truyền tải điện của Hub City được sử dụng trong giải trí, vận chuyển, quân sự, đóng gói, xây dựng, truyền thông, xử lý vật liệu, y tế và thiết bị chế biến thực phẩm.

Hơn 50% sản phẩm của chúng tôi được sửa đổi hoặc hoàn toàn tùy chỉnh. Một công ty đi đầu trong công nghệ, chúng tôi tự hào tìm hiểu nhu cầu của khách hàng và cung cấp các giải pháp hiệu quả về chi phí.

Thành công của chúng tôi với các sản phẩm được thiết kế tùy chỉnh đã truyền cảm hứng cho một trong những dòng sản phẩm tiêu chuẩn chất lượng cao, rộng rãi nhất trong ngành.

Regal có khả năng cung cấp các sản phẩm tiêu chuẩn, tiêu chuẩn và tùy chỉnh, bất kể lớn hay nhỏ. Regal cam kết cung cấp dịch vụ khách hàng tuyệt vời, chất lượng vượt trội, tay nghề tốt và giao hàng kịp thời cho tất cả các thành phần của Hub City.

Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

+ Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy


+ Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany


+ Hộp số Vogel Made in Germany


+ Van Duplomatic Made in Italy


+ Cảm biến IFM Made in Germany


+ Bơm Torishima Made in Japan

Model Hộp giảm tốc HUB CITY Tại Việt Nam
HUB CITY 0221-15999

HUB CITY 0220-22910-215

HUB CITY 0251-90148 HI4062G

HUB CITY 0220-62570-260

HUB CITY 0221-15138

HUB CITY 0220 00802

HUB CITY 0221-19010

HUB CITY 0220-60910

HUB CITY 0220-00906-165

HUB CITY 0221-93167

HUB CITY 0220-62892

HUB CITY 0220-61472

HUB CITY 0220-60903-211

HUB CITY 0220-10514-261

HUB CITY 0220-00802-150

HUB CITY 0220-04058-088

HUB CITY 0220-21101

HUB CITY 0220-10318-211

HUB CITY 0220-06317

HUB CITY 0220-60915-211

HUB CITY 0220-60902-211

HUB CITY 0220-77793

HUB CITY 0220-36051-080

HUB CITY 20-2007266

HUB CITY 0220-00813-150

HUB CITY 0220-69875-380

HUB CITY 265 0220-77890

HUB CITY 0221-19046

HUB CITY 265 0220-77855

HUB CITY 265 0220-77890

HUB CITY 0220-62072-264

HUB CITY 0220-70158

HUB CITY 0220-47357-134

HUB CITY 0220-64139

HUB CITY 0221-94694

HUB CITY 0220-10322-211

HUB CITY 0220-04915-088

HUB CITY 0220-74767-175

HUB CITY 0220-00403 AD3

HUB CITY 0220-75751

HUB CITY 0220-60342-184

HUB CITY 0220-05401-0 07

HUB CITY 0220-00952

HUB CITY 0220-60342-184

HUB CITY 265 0220-77884

HUB CITY 0220-00804-150

HUB CITY 02-20-10509-26

HUB CITY 0220-21102-033

HUB CITY 221-10991-572

HUB CITY 0220-00501-011

HUB CITY 02-20-10506-26

HUB CITY 02-20-00802-15

HUB CITY 0220-00805-150

HUB CITY 0220-21101-033

HUB CITY 0221-10684-806

HUB CITY 0220-03516-066

HUB CITY 0220-03514-066

HUB CITY 0220-03601-066

HUB CITY 0220-00101-002

HUB CITY 0220-00814-150

HUB CITY 0220-00119-002

HUB CITY 0220-21101

HUB CITY 02-22-00051-68

HUB CITY 0221-93435

HUB CITY 0220-00403 AD3

HUB CITY 02-20-03514-06

HUB CITY 0220-00805-150

HUB CITY 0220-00119-002

HUB CITY 0220-04016

HUB CITY 0220-47620-185