Đối với bất kỳ ngành sản xuất hay dịch vụ nào, năng lượng đều luôn luôn nắm giữ vai trò then chốt. Năng lượng không tự nó tạo ra sản phẩm hay dịch vụ. Nhưng năng lượng chính là “nguồn sống” của mọi hoạt động, các sản phẩm và dịch vụ. Do đó, mọi vấn đề xoay quanh năng lượng đều cần được quan tâm và đầu tư đúng đắn. Một trong những bài toán khó, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng là bài toán quản lý hệ thống năng lượng.

Hệ thống quản lý năng lượng là gì ?

Quản lý năng lượng là một khái niệm rộng bao gồm việc lập kế hoạch và quản lý hoạt động của các đơn vị sản xuất và tiêu thụ năng lượng. Hay nói cách khác, quản lý năng lượng là sự phối hợp chủ động, có tổ chức và có hệ thống giữa việc chuyển đổi, phân phối và sử dụng năng lượng để đáp ứng nhu cầu của con người với mục tiêu tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường.Một hệ thống quản lý năng lượng bao gồm nhiều bước. Đó là thiết lập chính sách, hoạch định năng lượng, thực hiện - điều hành, kiểm tra và xem xét. Xây dựng và vận hành hệ thống quản lý năng lượng mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp. Có thể kể đến như cắt giảm chi phí tiêu hao năng lượng một cách không cần thiết; giảm lượng khí thải cacbon, giúp bảo vệ môi trường và hệ sinh thái. Điều này giúp cắt giảm các chi phí liên quan đến thuế môi trường. Đồng thời doanh nghiệp còn tạo ra một hình ảnh “xanh” . Hệ thống quản lý năng lượng có hiệu quả góp phần giảm lượng tiêu thụ năng lượng. Qua đó nhà máy giảm nguy cơ thiếu hụt năng lượng cho sản xuất.

Vì sao cần đầu tư vào quản lý năng lượng ?
Doanh nghiệp, tổ chức hay chính phủ cần phát triển bền vững, hiệu quả và hài hòa với môi trường. Doanh nghiệp cần quan tâm quản lý năng lượng sao cho hiệu quả, tiết kiệm. Hệ thống quản lý năng lượng là sự phối hợp phần mềm và phần cứng nhằm quản lý và hoạch định chiến lược.

Quá trình đào tạo và thực hiện quản lý năng lượng không hề đơn giản. Nhưng hệ thống quản lý năng lượng vẫn là một khoản đầu tư xứng đáng. Sự phát triển bền vững và lâu dài là phần thưởng xứng đáng cho doanh nghiệp.

--

Hoàng Kim Giang
Sales Engineer - 0936.944.496
---------------------------------
BẢO AN AUTOMATION
Khu dự án Vân Tra, An Đồng, An Dương, Hải Phòng
Email: kimgiang.baoan@gmail.com
Web: baoanjsc.com.vn
Tel: 0225.3797.879 - Fax: 0225.3686.182
Email phản hồi chất lượng sản phẩm - dịch vụ: baoanjsc@gmail.com