Khái niệm mạng máy tính.
Mạng máy tính là 1 hệ thống gồm có nhiều máy tính và các thiết bị được kết nối với nhau bằng đường truyền vật lý theo 1 kiến trúc (Network Architecture) nào đó nhằm thu thập, trao đổi dữ liệu và chia sẽ tài nguyên cho nhiều người sử dụng.

Các máy vi tính được kết nối lại với nhau có thể trong cùng 1 phòng, một tòa nhà, 1 thành phố hoặc trên phạm vi toàn cầu.
Mạng máy tính bao gồm 3 thành phần chính:
-Các máy tính;
-Các sản phẩm mạng đảm bảo kết nối các máy tính lại với nhau;
-Phần mềm cho phép thực hiện việc trao đổi dữ liệu giữa những máy tính.
Mô hình mạng máy tính ngang hàng (Peer – to – Peer)
Trong mô hình này, tất cả các máy tính tham gia đều có vai trò giống nhau. Mỗi máy tính vừa có khả năng cung cấp trực tiếp dữ liệu của mình cho các máy khác, vừa có khả năng sử dụng trực tiếp tài nguyên của các máy tính khác trong mạng. Mô hình mạng máy tính này chỉ thích hợp với mạng có quy mô vừa và nhỏ, tài nguyên được quản lý phân tán, chế độ bảo mật không tốt.
Mô hình khách – chủ (Client – Server)
Trong mô hình như này, một hoặc vài máy sẽ được lựa chọn để đảm nhận việc giám sát và cung cấp tài nguyên (chương trình, thiết bị,…) được gọi là máy chủ (Server), các máy khác sử dụng tài nguyên này được gọi là máy khách (Client).
Máy chủ là máy đảm bảo việc phục vụ cho các máy khách bằng cách điều khiển việc phân phối dữ liệu nằm trong mạng máy tính với mục đích dùng với nhau. Máy khách là máy sử dụng tài nguyên do máy chủ cung cấp.
Mô hình khách – chủ có ưu điểm là tài liệu được quản lý tập trung, bảo mật an toàn, thích hợp với các mạng trung bình và lớn.
Mô hình dựa trên nền website
Hiện nay, do tốc độ phát triển của Internet nên có rất nhiều công ty và cá nhân dùng Internet như một mạng “xương sống” và kết nối với mọi người trên toàn cầu. Mạng trên phạm vi Internet gọi là mạng liên kết nối và ngày càng trở nên phổ biến. Người dùng chỉ cần trình duyệt Web và một kết nối Internet để chia sẻ các tập tin, tải các ứng dụng, xem video hoặc tham gia học trực tuyến.
Xem thêm : https://ciscochinhhang.com/