Space Race là một game video kiểu slot 5 cuộn tại nhà cái HappyLuke. Bạn có thể kích hoạt tối đa 20 hàng và cược tối đa 5 xu/hàng. Các hàng phải được kích hoạt theo số thứ tự (1,2,3,4, v.v.).


Quy tắc Game

Space Race tại nhà cái HappyLuke bao gồm một biểu tượng wild, một biểu tượng scatter (thiên thạch) và một biểu tượng thưởng (tên lửa). Biểu tượng wild thay cho bất kỳ biểu tượng cuộn nào khác (ngoại trừ biểu tượng thiên thạch, tên lửa và cảnh báo) để giúp hợp thành tổ hợp thắng. Ít nhất hai biểu tượng scatter xuất hiện ở nơi bất kỳ trên các cuộn hợp thành một lần thắng.


Ít nhất ba biểu tượng thiên thạch ở nơi bất kỳ trên các cuộn ở nhà cái HappyLuke kích hoạt vòng Quay Thiên thạch; một chuỗi lượt quay miễn phí bắt đầu, trong đó biểu tượng thiên thạch là wild. Ba biểu tượng tên lửa ở nơi bất kỳ trên các cuộn kích hoạt vòng thưởng Đáp trên Mặt trăng.


Trong cửa sổ Cài đặt, bạn có thể chỉ định số hàng bạn muốn kích hoạt trên mỗi vòng, số xu bạn muốn cược trên mỗi hàng hiện hoạt, và trị số của xu được sử dụng. Để bắt đầu vòng, nhấp QUAY. Khi cuộn dừng, biểu tượng đánh bài HappyLuke được hiển thị xác định giải thưởng của bạn theo bàn trả.


Hành động

Thay đổi Cược của Bạn
– Mở cửa sổ Cài đặt để thay đổi số hàng bạn muốn kích hoạt trên mỗi vòng, số xu bạn muốn cược trên mỗi hàng, và trị số mong muốn của xu. Nhấp vào nút CÀI ĐẶT hoặc nhấp trong trường hiển thị hàng, xu hoặc trị số.

Kích hoạt Thêm Hàng
– Nhấp + để tăng số hàng bạn muốn kích hoạt.

Bỏ kích hoạt Hàng
– Nhấp – để giảm số hàng bạn muốn kích hoạt.

Tăng Xu/Hàng
– Nhấp + để tăng số xu bạn muốn cược trên mỗi hàng hiện hoạt.

Giảm Xu/Hàng
– Nhấp – để giảm số xu bạn muốn cược trên mỗi hàng hiện hoạt.

Tăng Trị số
– Nhấp + để tăng trị số của mỗi xu.

Giảm Trị số
– Nhấp – để giảm trị số của mỗi xu.

Bàn trả
– Chuyển đổi màn hình trên bàn trả.

Tự động Chơi
– Nhấp vào nút TỰ ĐỘNG CHƠI để kích hoạt/bỏ kích hoạt tính năng Tự động Chơi. Trong chế độ Tự động Chơi, số vòng game liên tiếp được khởi tạo tự động bằng thiết đặt cược hiện tại của bạn (tức là #hàng, #xu/hàng và trị số của xu). Chế độ Tự động Chơi được vô hiệu hóa tự động tùy vào thiết đặt của bạn hoặc nếu số dư của bạn quá thấp.

Cược Tối đa
– Cược số xu tối đa mỗi hàng (được cho phép theo quy tắc game và số dư hiện tại của bạn).

Quay
– Bắt đầu vòng bằng cách quay cuộn.

Dừng
– Dừng cuộn nhanh hơn.