Giấy nhám:Giấy nhám đĩa AJ63 (nhãn hiệu bò cạp mềm)
Công dụng: mài, đánh bóng bề gỗ, kim loại , compositeGiấy nhám đĩa Jb-5
Công dụng: giấy nhám JB-5 dùng để mài, đánh bóng bề gỗ


Giấy nhám xếp
Công dụng: mài, đánh bóng bề mặt kim loạiGiấy nhám cuộn AJ63 (nhãn hiệu Bò Cạp Mềm)
Công dụng: mài, đánh bóng bề mặt gỗ, kim loạiGiấy nhám cuộn GXK51
Công dụng: mài, đánh bóng bề mặt gỗ

Tham khảo thêm tại website: http://www.giaynham.com.vn