Đại lý Hộp số Rossi tại Việt Nam

Công ty Châu Thiên Chí là Đại lý Hộp số ROSSI của ITALY Tại Việt Nam như : Hộp số Rossi, Hộp giảm tốc Rossi, Hộp số bánh răng Rossi, Động cơ Hộp số Rossi, Động cơ giảm tốc Rossi, Motor giảm tốc Rossi, Nhà cung cấp Hộp số Rossi, Nhà phân phối Hộp số Rossi, Đại lý Hộp số Rossi, Đại lý phân phối Hộp số Rossi

Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

+ Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy


+ Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany


+ Hộp số Vogel Made in Germany


+ Van Duplomatic Made in Italy


+ Cảm biến IFM Made in Germany


+ Bơm Torishima Made in Japan

RV 32 UO3A

RV 40 UO3A

RV 50 UO3A

Hộp số Rossi RV 63 UO3A

RV 64 UO3A

RV 80 UO3A

RV 81 UO3A

RV 100 UO2A

RV 125 UO2A

RV 126 UO2A

Hộp giảm tốc Rossi RV 160 UO2A

RV 161 UO2A

RV 200 UO2A

RV 250 UO2A

R IV 32 UO3A

R IV 40 UO3A

R IV 50 UO3A

Hộp số hành tinh Rossi R IV 63 UO3A

R IV 64 UO3A

R IV 80 UO3A

R IV 81 UO3A

R IV 100 UO2A

Hộp số bánh răng Rossi R IV 125 UO2A

R IV 126 UO2A

R IV 160 UO2A

R IV 161 UO2A

R IV 200 UO2A

R IV 250 UO2A

R IV 100 UO2A

R IV 125 UO2A

Động cơ điện Rossi R IV 126 UO2A

R IV 160 UO2A

R IV 161 UO2A

R IV 200 UO2A

R IV 250 UO2A

Gearbox Rossi MR V 32 UO3A

MR V 40 UO3A

MR V 50 UO3A

MR V 63 UO3A

MR V 64 UO3A