Công ty Châu Thiên Chí là Đại lý phân phối chính thức Động cơ giảm tốc Tsubaki Tại Việt Nam như : Động cơ giảm tốc Tsubaki, Motor giảm tốc Tsubaki, Hộp số Tsubaki, Hộp giảm tốc Tsubaki, Nhà cung cấp Động cơ giảm tốc Tsubaki, Nhà phân phối Động cơ giảm tốc Tsubaki, Đại lý Động cơ giảm tốc Tsubaki, Đại lý phân phối Động cơ giảm tốc Tsubaki

Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

+ Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy

+ Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany

+ Hộp số Vogel Made in Germany

+ Van Duplomatic Made in Italy

+ Cảm biến IFM Made in Germany

+ Bơm Torishima Made in Japan

Model Động cơ giảm tốc Tsubaki Tại Việt Nam
GMTA010-18L5

GMTA010-18L15

GMTA010-18L20

GMTA010-18L25

GMTA010-18L30

GMTA010-18L40

GMTA010-18L50

GMTA010-24L60

GMTA010-24L75

GMTA010-24L100

GMTA010-24L120

GMTA010-24L165

GMTA010-24L200

GMTA010-28L300

GMTA010-28L360

GMTA010-28L450

GMTA010-38L600

GMTA010-38L720

GMTA010-38L1000

GMTA010-38L1200

GMTA020-18L5

GMTA020-18L10

GMTA020-18L15

GMTA020-18L20

GMTA020-18L25

GMTA020-24L30

GMTA020-24L40

GMTA020-24L50

GMTA020-24L60

GMTA020-24L75

GMTA020-28L100

GMTA020-28L120

GMTA020-28L165

GMTA020-28L200

GMTA020-38L300

Động cơ bánh răng Tsubaki

GMTA020-38L360

GMTA020-38L450

GMTA020-42L600

GMTA020-42L720

GMTA020-42L1000

GMTA020-42L1200

GMTA040-24L5

GMTA040-24L10

GMTA040-24L15

GMTA040-24L20

GMTA040-24L25

GMTA040-28L30

GMTA040-28L40

GMTA040-28L50

GMTA040-28L60

GMTA040-28L75

GMTA040-38L100

GMTA040-38L120

GMTA040-38L165

GMTA040-38L200

GMTA040-42L300

GMTA040-42L360

GMTA040-42L450

GMTA040-50L600

GMTA040-50L720

GMTA040-50L1000

GMTA040-50L1200

GMTR075-28L5

GMTR075-28L10

GMTR075-28L15

GMTR075-28L20

GMTR075-28L25

GMTR075-38L30

GMTR075-38L40

GMTR075-38L50

GMTR075-38L60

GMTR075-38L75

GMTR075-42L100

GMTR075-42L120

GMTR075-42L165

GMTR075-42L200

GMTR075-50L300

GMTR075-50L360

GMTR075-50L450

GMTR150-38L5

GMTR150-38L10

GMTR150-38L15

GMTR150-38L20

GMTR150-38L25

GMTR150-38L30

GMTR150-42L40

GMTR150-42L50

GMTR150-42L60

GMTR150-42L75

GMTR150-50L100

GMTR150-50L120

GMTR150-50L165

Động cơ Hộp số Tsubaki

GMTR150-50L200

GMTR220-42L5

GMTR220-42L10

GMTR220-42L15

GMTR220-42L20

GMTR220-42L25

GMTR220-42L30

GMTR220-50L40

GMTR220-50L50

GMTR220-50L60

GMTR220-50L75

GMTR220-63L100

GMTR220-63L120

GMTR220-63L165

GMTR220-63L200

GMTR370-50L5

GMTR370-50L10

GMTR370-50L15

GMTR370-50L20

GMTR370-50L25

GMTR370-50L30

GMTR370-50L40

GMTR370-50L50

GMTR550-50L5

GMTR550-50L10

GMTR550-50L15

GMTR550-50L20

GMTR550-50L25

GMTR550-50L30

GMTE075-28L5

GMTE075-28L10

GMTE075-28L15

GMTE075-28L20

GMTE075-28L25

GMTE075-38L30

GMTE075-38L40

GMTE075-38L50

GMTE075-38L60

GMTE075-38L75

GMTE075-42L100

GMTE075-42L120

GMTE075-42L165

GMTE075-42L200

GMTE075-50L300

GMTE075-50L360

GMTE075-50L450

GMTE150-38L5

GMTE150-38L10

GMTE150-38L15

Động tơ Gearmotor Tsubaki

GMTE150-38L20

GMTE150-38L25

GMTE150-38L30

GMTE150-42L40

GMTE150-42L50

GMTE150-42L60

GMTE150-42L75

GMTE150-50L100

GMTE150-50L120

GMTE150-50L165

GMTE150-50L200

GMTE220-42L5

GMTE220-42L10

GMTE220-42L15

GMTE220-42L20

GMTE220-42L25

GMTE220-42L30

GMTE220-50L40

GMTE220-50L50

GMTE220-50L60

GMTE220-50L75

GMTE220-63L100

GMTE220-63L120

GMTE220-63L165

GMTE220-63L200

GMTE370-50L5FI

GMTE370-50L10FI

GMTE370-50L15FI

GMTE370-50L20FI

GMTE370-50L25FI

GMTE370-50L30FI

GMTE370-50L40FI

GMTE370-50L50FI

GMTE550-50L5FI

GMTE550-50L10FI

GMTE550-50L15FI

GMTE550-50L20FI

GMTE550-50L25FI

GMTE550-50L30FI

GMTA010-18L5B

GMTA010-18L10B

GMTA010-18L15B

GMTA010-18L20B

GMTA010-18L25B

GMTA010-18L30B

GMTA010-18L40B

GMTA010-18L50B

GMTA010-24L60B

GMTA010-24L75B

GMTA010-24L100B

GMTA010-24L120B

GMTA010-24L165B

GMTA010-24L200B

GMTA010-28L300B

GMTA010-28L360B

GMTA010-28L450B

GMTA010-38L600B

GMTA010-38L720B

GMTA010-38L1000B

GMTA010-38L1200B

GMTA020-18L5B

GMTA020-18L10B

GMTA020-18L15B

GMTA020-18L20B

GMTA020-18L25B

GMTA020-24L30B

GMTA020-24L40B

GMTA020-24L50B