Đại lý Hộp số Rossi tại Việt Nam
Công ty Châu Thiên Chí là Đại lý Động cơ ROSSI của ITALY Tại Việt Nam như : Hộp giảm tốc Rossi, Động cơ giảm tốc Rossi, Động cơ bánh răng Rossi, Động cơ hộp số Rossi, Motor giảm tốc Rossi, Nhà cung cấp Động cơ Rossi, Nhà phân phối Động cơ Rossi, Đại lý Động cơ Rossi, Đại lý phân phối Động cơ Rossi, Động cơ Rossi Việt Nam

Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

+ Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy


+ Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany


+ Hộp số Vogel Made in Germany


+ Van Duplomatic Made in Italy


+ Cảm biến IFM Made in Germany


+ Bơm Torishima Made in Japan

MR V 81 UO3A

RV 50 U03A 301

MR V 63U02A

MRV50 U02A80B4

MR IV 40U02A

MR21 50 PC1A

Hộp số hành tinh Rossi MRV40UO3A-511

MR21 63 UP2A

MR IV 50U02A

MR 31 50PC1A

MR CI 80 UO3A

MR ICI 50 UO3A

HB2 80B 4B 5

MIRV 50 U03A

MA 71 C4 B5

F0 100LR4 B5

MR V 50U03A

RV 100 U02A

MR-3163PC1A

RV 50 U03A 301

MR 21 40PC1A

MR-V 5DU02A

Hộp số giảm tốc Rossi R 3I 200 UP2A

MRV50 UO3A

RV 100 U02A

MR 3I 80 UC2A

MR ICI 50 UO3A

MR ICI 80 UO3A

MR ICI 40 UO3A

MR ICI 50 UO3A

MR ICI 63 UO3A

Hộp số bánh răng Rossi MR ICI 64 UO3A

MR ICI 80 UO3A

MR ICI 81 UO3A

MR ICI 100 UO3A

MR ICI 125 UO3A

MR ICI 140 UO3A

MR ICI 160 UO3A

MR ICI 180 UO3A

MR ICI 200 UO3A

MR C3I 50 UO3A

MR C3I 63 UO3A

MR C3I 64 UO3A

MR C3I 80 UO3A

MR C3I 81 UO3A

MR C3I 100 UO3A

MR C3I 125 UO3A

MR 2I 40 UP2A

MR 2I 50 UP2A

Hộp số Rossi MR 2I 63 UP2A

MR 2I 64 UP2A

MR C2I 200 UO2A

MR 2I 81 UP2A

MR 2I 100 UP2A

MR 2I 125 UP2A

MR 2I 140 UP2A

Động cơ giảm tốc Rossi MR 2I 160 UP2A

MR 2I 200 UP2A

MR 2I 225 UP2A

MR 2I 250 UP2A

MR 2I 280 UP2A

MR 2I 320 UP2A

MR 2I 321 UP2A

MR 2I 360 UP2A