Đại lý Động cơ VEM Tại Việt Nam
Công ty Châu Thiên Chí là Đại lý phân phối Động cơ VEM Tại Việt Nam như : Động cơ Electric VEM, Động cơ điện VEM, Động cơ bánh răng VEM, Motor Electric VEM, Động cơ AC VEM, Motor Electric VEM, Động cơ phanh điện VEM, Đại lý Động cơ VEM. Đại lý phân phối Động cơ VEM, Nhà cung cấp Động cơ VEM, Nhà phân phối Động cơ VEM

VEM là một nhà sản xuất sáng tạo, hoạt động quốc tế và đáng tin cậy về các giải pháp hệ thống và ổ đĩa tinh vi, ổ đĩa tùy chỉnh và các thành phần đơn lẻ. Công suất đầu ra dao động từ 0,06 kilowatt đến 60 megawatt / 90 megavolt ampere. Tính liên tục và độ tin cậy, bao gồm cả trong tương lai, đây là những gì sản xuất và dịch vụ tại VEM đại diện. Kỹ thuật và chất lượng của các sản phẩm có logo VEM là những người tạo ra xu hướng trên thị trường

Từ một nhà sản xuất động cơ điện cổ điển liên quan đến việc phát triển động cơ điện từ năm 1886, công ty kết hợp VEM đã phát triển để trở thành nhà cung cấp các hệ thống và giải pháp hoàn chỉnh. Ở dạng hợp nhất, công ty cung cấp thiết bị truyền động điện trên toàn thế giới, bao gồm máy biến áp, bộ biến tần và bộ biến đổi điện cùng với các động cơ có hiệu suất từ ​​0,06 mã lực đến 42 MW cho điện áp thấp và trung bình. Để phù hợp với chuyên môn đã được thiết lập của công ty và kinh nghiệm sâu rộng của nhân viên, các dự án hiện đại hóa phức tạp đang ngày càng được thực hiện, ví dụ như trong các nhà máy cán và nhà máy cán ống. Ngoài công nghệ tự động hóa và truyền động, chúng còn bao gồm việc cung cấp và phân phối năng lượng.

Ngoài Động cơ VEM thì công ty chúng tôi còn là Đại lý chính thức của các hãng như :


+ Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy


+ Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany


+ Hộp số Vogel Made in Germany


+ Van Duplomatic Made in Italy


+ Cảm biến IFM Made in Germany


+ Bơm Torishima Made in Japan

Model Động cơ Electric VEM
Động cơ VEM K21R 132M 4HW

Động cơ VEM B21R 100 LX4

Động cơ VEM B21R 90 L 4

Động cơ VEM K21R 180 L4

Động cơ VEM K21R 225M 8-4

Động cơ VEM K21R280M4LLTWSSW

Động cơ VEM K21R 90 L 4

Động cơ VEM B21R 90 L 4

Động cơ VEM K21R 132 S2TTPM140

Động cơ VEM B21R 112 M 4

Động cơ VEM K21R 160L6 TWS

Động cơ VEM K21R 63 K2

Động cơ VEM K21R 132

Động cơ VEM K21R 100LX4

Động cơ VEM K21R71 G4

Động cơ VEM K21R 80 K6

Động cơ VEM K21R 90 L4KR

Động cơ VEM K21R 90 L4KL

Động cơ VEM B20R 80G4

Động cơ VEM K11R 132S2

Động cơ VEM K21R 112MX4

Động cơ VEM K21R160M4HW

Động cơ VEM K21R 180M4

Động cơ VEM K21R 132S4T

Động cơ VEM B21R 200LX6

Động cơ VEM K21R 132S

Động cơ VEM K21R 80 K6

Động cơ VEM K21R 63G6 SP

Động cơ VEM K21 R132S6HW

Động cơ VEM K21R 225M4

Động cơ VEM K21R 180L4

Động cơ VEM K21R 100LX4

Động cơ VEM K21R80 K 4

Động cơ VEM K21R 80K2

Động cơ VEM K21R 80 G4

Động cơ VEM K11R 132

Động cơ VEM K85R 355LX4

Động cơ VEM K21R 80G4

Động cơ VEM K21R 132S4T

Động cơ VEM K21R 132SX2

Động cơ VEM K21R 180L4

Động cơ VEM VK21O 90S4

Động cơ VEM KPER 80G2

Động cơ VEM B21R 100LX4

Động cơ VEM K21R 90S2

Động cơ VEM BRC 280M 6

Động cơ VEM B21R 250M 4

Động cơ VEM K21R 80G4

Động cơ VEM VK11R 180 M4

Động cơ VEM K21R 180 M4

Động cơ VEM K21R160M4TWSHW

Động cơ VEM K21R 100L4

Động cơ VEM K21R 280S2

Động cơ VEM K21R 160M2

Động cơ VEM K21R 160MX2

Động cơ VEM K21R 225S

Động cơ VEM K21R 200LX2

Động cơ VEM KPER 112 M2

Động cơ VEM K21R 100LX4-2

Động cơ VEM K21R 90L 6DSD

Động cơ VEM B21F 315M4

Động cơ VEM K21R 180L4

Động cơ VEM K21R 71G4

Động cơ VEM K21R 180L4

Động cơ VEM KPER 112M2

Động cơ VEM K21R 90 L8

Động cơ VEM K21R 80K6

Động cơ VEM K21O 90S4

Động cơ VEM K21R 180L4

Động cơ VEM K21R 200LX2

Động cơ VEM K21R 280M4

Động cơ VEM K21R315MX4

Động cơ VEM K21R 280S

Động cơ VEM K21R 160MX2

Động cơ VEM K21R 225M

Động cơ VEM K21R 315M

Động cơ VEM K21R 80K6

Động cơ VEM K21R 180M

Động cơ VEM B21R 100LX4

Động cơ VEM K21R 280S2

Động cơ VEM K21R 200LX2

Động cơ VEM K21R 80K4

Động cơ VEM K21R 180M4

Động cơ VEM K21R 71 G4

Động cơ VEM B21R 200 L8

Động cơ VEM K21R 90L2

Động cơ VEM K21R 71K2

Động cơ VEM K21R 100LX4

Động cơ VEM K21R 80G6

Động cơ VEM K21R 71G4

Động cơ VEM K21O 90S4

Động cơ VEM K21R 100L4

Động cơ VEM B21R 200LX6

Động cơ VEM K21R 90L2

Động cơ VEM K21R 132S4T

Động cơ VEM K21R 315MX4

Động cơ VEM K21R 180L4

Động cơ VEM K21R 100L2

Động cơ VEM BPERK 90L4

Động cơ VEM K21R 112M2

Động cơ VEM K21R 250M4

Động cơ VEM K20R 63K

Động cơ VEM K21R 80K6

Động cơ VEM K21R 90L4

Động cơ VEM K21R 225M

Động cơ VEM K21R 63K2

Động cơ VEM KEPR 90 L2

Động cơ VEM K21R 280S 4