Đại lý Động cơ BEVI Tại Việt Nam
Công ty Châu Thiên Chí là Đại lý phân phối Động cơ BEVI Tại Việt Nam như : Động cơ Eletric Bevi, Motor Electric Bevi, Động cơ AC Bevi, Motor AC Bevi, Động cơ giảm tốc Bevi, Động cơ bánh răng Bevi, Động cơ điện Bevi, Động cơ phanh Bevi, Đại lý Động cơ Bevi, Đại lý phân phối Động cơ Bevi, Nhà cung cấp Động cơ Bevi, Nhà phân phối Động cơ Bevi

BEVI là một trong những công ty quan trọng nhất của Scandinavia về cung cấp và dịch vụ truyền động điện cho các nhà sản xuất thiết bị, công nghiệp chế biến và nhà máy điện. Chúng tôi có một loạt các động cơ điện, truyền, biến tần, thiết bị khởi động và vật liệu cuộn dây. Dù là sản phẩm nào, chúng tôi luôn đi đầu về phát triển và chất lượng sản phẩm

BEVI được thành lập vào năm 1931 và ngày nay là một trong những công ty quan trọng nhất của Scandinavia về cung cấp và dịch vụ truyền động điện cho các nhà sản xuất thiết bị, công nghiệp chế biến và nhà máy điện. Động cơ điện luôn là trung tâm trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi, nơi chúng tôi cung cấp các giải pháp sản phẩm cho khách hàng theo nhu cầu và khu vực của họ. Chúng tôi cũng có một loạt các bánh răng cơ khí, bộ biến tần, thiết bị khởi động và vật liệu cuộn dây. Dù là sản phẩm nào, chúng tôi luôn đi đầu về phát triển và chất lượng sản phẩm.

- Ngoài Ra Công ty chúng tôi là Đại lý chính thức của Các sản phẩm sau :


+ Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy


+ Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany


+ Hộp số Vogel Made in Germany


+ Van Duplomatic Made in Italy


+ Cảm biến IFM Made in Germany


+ Bơm Torishima Made in Japan

Model Động cơ BEVI Tại Việt Nam
Động cơ BEVI 4A2 80 1-2

Động cơ BEVI 4A2 80 2-2

Động cơ BEVI 4A2 80 M2-2

Động cơ BEVI 4A2 90 S-2

Động cơ BEVI 4A2 90 L-2

Động cơ BEVI 4A2 90 L1-2

Động cơ BEVI 4A2 100 L-2

Động cơ BEVI 4A2 100 L-2

Động cơ BEVI 4A2 112 M-2

Động cơ BEVI 4A2 112 M1-2

Động cơ BEVI 4A2 132 S1-2

Động cơ BEVI 4A2 132 S2-2

Động cơ BEVI 4A2 132 M12-2

Động cơ BEVI 4A2 132 M2-2

Động cơ BEVI 4A2 160 M1-2

Động cơ BEVI 3D2 160 M1-2

Động cơ BEVI 4A2 160 M2-2

Động cơ BEVI 3D2 160 M2-2

Động cơ BEVI 4A2 160 L-2

Động cơ BEVI 3D2 160 L-2

Động cơ BEVI 3D2 180 M-2

Động cơ BEVI 3D2 200 L1-2

Động cơ BEVI 3D2 200 L2-2

Động cơ BEVI 3D2 225 M-2

Động cơ BEVI 3D2 250 M-2

Động cơ BEVI 3D2 280 S-2

Động cơ BEVI 3D2 280 M-2

Động cơ BEVI 3D2 315 S-2

Động cơ BEVI 3D2 315 M-2

Động cơ BEVI 3D2 315 L1-2

Động cơ BEVI 3D2 315 L2-2

Động cơ BEVI 3D2 355 M-2

Động cơ BEVI 3D2 355 L-2

Động cơ BEVI 4A2 80 2-4

Động cơ BEVI 4A2 80 M2-4

Động cơ BEVI 4A2 90 S-4

Động cơ BEVI 4A2 90 L-4

Động cơ BEVI 4A2 90 L-4

Động cơ BEVI 4A2 100 L1-4

Động cơ BEVI 4A2 100 L2-4

Động cơ BEVI 4A2 112 M-4

Động cơ BEVI 4A2 112 M-4

Động cơ BEVI 4A2 132 S-4

Động cơ BEVI 4A2 132 M-4

Động cơ BEVI 4A2 132 M1-4

Động cơ BEVI 4A2 132 M3-4

Động cơ BEVI 3D2 160 M-4

Động cơ BEVI 4A2 160 M-4

Động cơ BEVI 3D2 160 L-4

Động cơ BEVI 4A2 160 L-4

Động cơ BEVI 4A2 160 L-4

Động cơ BEVI 3D2 180 M-4

Động cơ BEVI 3D2 180 L-4

Động cơ BEVI 3D2 200 L-4

Động cơ BEVI 3D2 225 S-4

Động cơ BEVI 3D2 225 M-4

Động cơ BEVI 3D2 250 M-4

Động cơ BEVI 3D2 280 S-4

Động cơ BEVI 3D2 280 M-4

Động cơ BEVI 3D2 315 S-4

Động cơ BEVI 3D2 315 M-4

Động cơ BEVI 3D2 315 L1-4

Động cơ BEVI 3D2 315 L2-4

Động cơ BEVI 3D2 355 M-4

Động cơ BEVI 3D2 355 L-4

Động cơ BEVI 4A2 90 S-6

Động cơ BEVI 4A2 90 L-6

Động cơ BEVI 4A2 100 L-6

Động cơ BEVI 4A2 100 L-6

Động cơ BEVI 4A2 112 M-6

Động cơ BEVI 4A2 132 S-6

Động cơ BEVI 4A2 132 M1-6

Động cơ BEVI 4A2 132 M2-6

Động cơ BEVI 4A2 160 M-6

Động cơ BEVI 3D2 160 M-6

Động cơ BEVI 4A2 160 L-6

Động cơ BEVI 3D2 160 L-6

Động cơ BEVI 3D2 180 L-6