Đại lý Động cơ Rossi
Công Ty Châu Thiên Chí là Đại lý phân phối hộp giảm tốc Rossi tại việt nam .

chúng tôi chuyên cung cấp các mặt hàng Rossi như: Động cơ Rossi , hộp số Rossi , hộp giảm tốc Rossi , động cơ bánh răng Rossi , động cơ điện Rossi , bánh răng giảm tốc Rossi , động cơ song song Rossi , động cơ giảm tốc Rossi và các phụ kiện đi kèm của Rossi...

Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

+ Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy

+ Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany

+ Hộp số Vogel Made in Germany

+ Van Duplomatic Made in Italy

+ Cảm biến IFM Made in Germany

+ Bơm Torishima Made in Japan


Model Hộp số Rossi

Rossi R3I 64 UP2A

Rossi R3I 64 UP2A

Rossi RC 100 FO1F

Rossi RC 100 PO1A

Rossi RC 100PO1F

Rossi RC 125 PO1A

Rossi RC 160 FO4F

Rossi RC 200 PO1F

Rossi RC 80 P03D

Rossi RC2I 140 UO2H

Rossi RC2I 200 UO2A

Rossi RC2I 225 UO2A

Rossi RC2I 250 UO2A

Rossi RC2I 280 UO2A

Rossi RC2I 320 UO2A

Rossi RC2I 321 UO2A

Rossi RC2I 360 UO2A

Rossi RC80 PO3D

Rossi RCI 100 UO3A

Rossi RCI 125 UO2A

Rossi RCI 125 UO2A

Rossi RCI 140 UO2A

Rossi RCI 140 UO2V

Rossi RCI 160 UO2V

Rossi RCI 200 U02H

Rossi RCI 200 UO2A

Rossi RCI 200/CI104

Rossi RCI 225 UO2А

Rossi RCI 80 UO3A

Rossi RCI 80 UO3A

Rossi RCI 80 UO3A

Rossi RCI 80 UO3A

Rossi RICI 100 U03A

Rossi RICI 100 UO3A

Rossi RICI 125 U03A

Rossi RICI 125 UO3A

Rossi RICI 81 UO3A

Rossi RICI 81 UO3A

Rossi RIV 160 UO2A

Rossi RIV 63 UO3A

Rossi RIV 63 UO3A

Rossi RIV 63 UO3A

Rossi RIV 63UO3A

Rossi RIV 81 U03A

Rossi MRC2I 160 UO2A

Rossi HBZ 160M4 400 B5

Rossi MR ICI 50 UO3A

Rossi MR V 40 UO3A

Rossi MR V 80 UO3D

Rossi MRCI 100 UO3A

Rossi R 2CI 280 UO2A

Rossi R 2I 100 UP2A

Rossi R 2I 125 UP2A

Rossi R 2I 125 UP2A

Rossi R 2I 180 OP1B

Rossi R 2I 200 UP2D

Rossi R 2I 451 UP1M

Rossi R 2I 63 UC2A

Rossi R 3I 100 UP2A

Rossi R 3I 225 UP2D

Rossi R 3I 80 UC2A

Rossi R 4I 450 UP1G

Rossi R CI 125 UO2A

Rossi R I 160 UP2A

Rossi R I 200 UP2A

Rossi MRIV 80 UO3A

Rossi MRIV 81 UO3A

Rossi MRV 161 UO2A

Rossi MRV 100 UO2A

Rossi MRV 125 UO2A

Rossi MRV 161 U02A

Rossi MRV 32 UO3A

Rossi MRV 40 UO3A

Rossi MRV 40 UO3A

Rossi MRV 40 UO3A

Rossi MRV 40 UO3A

Rossi MRV 40 UO3A

Rossi MRV 40 UO3A

Rossi MRV 40 UO3A

Rossi MRV 40 UO3A

Rossi MRV 40 UO3A

Rossi MRV 40 UO3D

Rossi MRV 40 UO3D

Rossi MRV 50 UO3A

Rossi MRV 50 UO3A

Rossi MRV 50 UO3A

Rossi MRV 50 UO3A

Rossi MRV 50 UO3A

Rossi MRV 50 UO3A

Rossi MRV 50 UO3A

Rossi MRV 50 UO3A

Rossi MRV 50 UO3A

Rossi MRV 50 UO3A

Rossi MRV 50 UO3A

Rossi MRV 50 UO3A

Rossi MRV 50 UO3A

Rossi MRV 63 UO3A

Rossi MRV 63 UO3A

Rossi MRV 63 UO3A

Rossi MRV 63 UO3D

Rossi MRV 63 UO3D

Rossi MRV 63 UO3D

Rossi MRV 63 UOЗA

Rossi MRV 64 UO3A

Rossi MRV 80 U03A

Rossi MRV 80 UO3A

Rossi MRV 80 UO3A

Rossi MRV 80 UO3A

Rossi MRV 80 UO3A

Rossi MRV 80 UO3A

Rossi MRV 80 UO3A