Trong bài viết này chúng ta sẽ đi Đánh giá về các khái niệm đòn bẩy forex và ký quỹ trong đàm phán Forex.
khái niệm về đòn bẩy, ký quỹ trong giao dịch forex
Đòn bẩy là gì?
Đòn bẩy trong đàm phán ngoại hối Forex là khả năng có thể kiểm soát một lượng tiền to bằng cách sử dụng một lượng tiền rất nhỏ của các bạn và đi vay phần còn lại.
Ví dụ: để kiểm soát vị trí 1 lot tiêu chuẩn là 100.000 USD. Nhà môi giới của các bạn sẽ giữ 1.000 USD trong khoảng tài khoản của các bạn và cho các bạn vay phần còn lại. lúc này đòn bẩy của bạn, được biểu đạt bằng tỷ lệ là 100: 1.

Dựa vào tỷ lệ đòn bẩy 100:1. khi này các bạn hiện đang kiểm soát 100.000 đô la Mỹ chỉ với 1.000 đô la.
giả như khoản đầu tư 100.000 USD tăng trị giá lên thành 101.000 đô la (tức là tăng thêm 1000 USD). Thì khi này số tiền đầu cơ Đầu tiên của bạn cũng sẽ tăng lên thành 1010 USD.
nếu bạn chỉ muốn kiểm soát vị trí 0.01 lot nghĩa là 1000 đô la thì nhà môi giới sẽ chẳng phải cho các bạn vay Không chỉ có thế. lúc này, đòn bẩy của bạn là 1:1.
giả thử có một khoản đầu cơ 100.000 đô la nào ấy tăng cường lên 101.000 USD. Thì 1000 đô la Mỹ trong khoản đầu tư 100.000 đô la hoặc 1 lot đấy sẽ tăng cường lên 10 đô la Mỹ. tương tự với khối lượng 0.01 lot (tương đương tỷ lệ đòn bẩy 1:1) của bạn sẽ cải thiện lên 0.01 x 10 đô la=0.1 USD.
nghĩa là khi các bạn sử dụng tỷ lệ đòn bẩy là 1:1 thì tỷ giá chênh lệnh sẽ tác động đến bạn cũng là 1:1. tức thị các bạn thắng 0.1 đô la hoặc thua 0.1 đô la Mỹ. lúc tỷ lệ này là 100 hay 1000 thì sẽ là 10 USD hoặc 100 đô la Mỹ
Xem thêm: hướng dẫn sử dụng ichimoku
Ký quỹ là gì?
Vậy còn Ký quỹ thì sao?
Hãy quay lại tỉ dụ ở bên trên nhé:
Trong forex, để kiểm soát vị trí 100.000 USD, nhà môi giới của bạn sẽ giữ 1.000 USD trong khoảng tài khoản của các bạn. Đòn bẩy của bạn đang là 100: 1 . các bạn hiện đang kiểm soát 100.000 USD chỉ với 1.000 đô la của bạn.
Khoản tiền gửi 1.000 đô la là tiền ký quỹ mà các bạn phải phân phối để dùng đòn bẩy.
Tiền ký quỹ là số tiền cần phải có như một khoản gửi nhã ý để mở một thương lượng ngoại hối của bạn!
Nó được dùng bởi nhà môi giới của bạn để duy trì thương lượng của các bạn. Nhà môi giới của các bạn về đơn thuần nhận tiền ký quỹ của các bạn và gộp chúng với tiền gửi ký quỹ của mọi người khác thành khoản tiền gửi siêu ký quỹ để có thể đặt đàm phán trong mạng lưới liên ngân hàng.
Ký quỹ thường được biểu thị bằng tỷ lệ % của đông đảo số tiền tài vị trí . thí dụ, đông đảo những nhà môi giới ngoại hối cho biết họ yêu cầu tỷ lệ ký quỹ 2%, 1%, .5% hoặc .25%.
Dựa trên mức ký quỹ mà nhà môi giới của các bạn yêu cầu, bạn có thể tính toán đòn bẩy tối đa bạn có thể sử dụng với tài khoản đàm phán của mình.
nếu nhà môi giới của bạn yêu cầu mức lãi 2%, bạn có tỷ lệ đòn bẩy là 50: 1.
Xem thêm: ngoại hối forex
Dưới đây là các đòn bẩy phổ biến:
%Yêu Cầu Ký QuỹTỷ Lệ Đòn Bẩy Tối Đa

5,00%20: 1

3,00%33: 1

2,00%50: 1

1,00%100: 1

0,50%200: 1

0,10%1000: 1Đòn bẩy hay sử dụng
những thuật ngữ trong forex về đòn bẩy, ký quỹ[/b]
đề xuất ký quỹ: ấy là số tiền mà nhà môi giới của các bạn đề xuất các bạn mở một đàm phán. Nó được trình bày bằng tỷ lệ %.
Số dư tài khoản: Tổng số tiền của bạn trong tài khoản thực tại.
Tiền ký quỹ đã sử dụng: Số tiền mà nhà môi giới của các bạn giữ lại để giữ các thương lượng hiện tại của các bạn mở.
Ký quỹ có thể sử dụng: Đây là số tiền tài bạn có thể dùng để thực hiện các giao dịch mới.

Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để tìm hiểu thêm về các sàn đầu tư forex uy tín