Lịch sử ra đời của điện toán đám mây

Điện toán đám mây được phổ biến khi Amazon.com phát hành sản phẩm Elastic Compute Cloud vào năm 2006.

Các tham chiếu đến cụm từ “điện toán đám mây” xuất hiện sớm nhất vào năm 1996, với lần đầu tiên được đề cập đến trong một tài liệu nội bộ của Compaq.

Từ “đám mây” được sử dụng như một phép ẩn dụ cho Internet và kiểu hình dạng giống như đám mây được tiêu chuẩn hóa được sử dụng để biểu thị một mạng trên sơ đồ điện thoại. Sự đơn giản hóa này mang hàm ý là các chi tiết cụ thể về cách các điểm cuối của mạng được kết nối với nhau không liên quan đến việc hiểu sơ đồ.

Thuật ngữ “đám mây” được sử dụng để chỉ các nền tảng dùng cho điện toán phân tán ngay từ năm 1993, khi Apple ra mắt General Magic và AT&T. Trong bài báo của Wired vào tháng 4 năm 1994 “Cuộc phiêu lưu xuất sắc của Bill và Andy II”, Andy Hertzfeld đã nhận xét về Telescript, ngôn ngữ lập trình phân tán của General Magic:

“Vẻ đẹp của Telescript là giờ đây, thay vì chỉ có một thiết bị để lập trình, chúng tôi có toàn bộ Đám mây ở đó, nơi một chương trình duy nhất có thể di chuyển đến nhiều nguồn thông tin khác nhau và tạo ra một loại dịch vụ ảo. Trước đây không ai nghĩ đến điều đó. Ví dụ mà Jim White [nhà thiết kế của Telescript, X.400 và ASN.1] sử dụng đó là dịch vụ sắp xếp ngày tháng, trong đó một đại lý phần mềm đến cửa hàng hoa và đặt hàng hoa, sau đó đi đến cửa hàng bán vé và nhận vé cho buổi biểu diễn, và mọi thứ đều được thông báo cho cả hai bên. “

Nguồn: Điện toán đám mây là gì