Tài chính nói chung và đầu tư tài chính nói riêng là một lĩnh vực nhiều sức hút, hấp dẫn nhiều người quan tâm và muốn tham gia. Bên cạnh đó, lĩnh vực Đầu tư mạo hiểm cũng mới du nhập vào Việt Nam nhưng cũng trở thành vấn đề nóng được nhiều người quan tâm. Thế nhưng, trước khi bước vào một thị trường “căng não”, chúng ta cần phải trang bị cho mình những kiến thức nào?

Đầu tư tài chính là gì?
Có rất nhiều quan điểm khác nhau và không có một định nghĩa chính xác nào về các loại đầu tư.

Vậy định nghĩa đầu tư tài chính như thế nào?


Đầu tư tài chính là một hình thức đầu tư chủ yếu thông qua hình thức mua chứng khoán (chứng khoán vốn – cổ phiếu hoặc chứng khoán nợ – trái phiếu) hoặc các công cụ tài chính khác. Nhà đầu tư tài chính thông thường nhắm vào mục đích mua và bán chứ ít khi làm tăng giá trị thực của công ty mà họ đầu tư vào.

Nói cách khác, đầu tư tài chính là hoạt động đầu tư tiền nhàn rỗi với mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận, gia tăng giá trị vốn đầu tư ban đầu với chiến lược lâu dài, chủ yếu mua chứng khoán, trái phiếu hoặc các công cụ tài chính.