Đại lý Xi lanh JUFAN Tại Việt Nam

Công ty Châu Thiên Chí là Đại lý phân phối Xi lanh JUFAN tại việt nam

Công ty Chúng tôi chuyên cung cấp các loại Xi lanh JUFAN như : Xi lanh thủy lực JUFAN, Xi lanh khí nén JUFAN, Xi lanh JUFAN, Đại lý Xi lanh JUFAN, Nhà cung cấp Xi lanh JUFAN, Nhà phân phối Xi lanh JUFAN, Đại lý phân phối Xi lanh JUFAN, Đại lý ủy quyền Xi lanh JUFAN có CO,CQ

Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

+ Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy

+ Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany

+ Hộp số Vogel Made in Germany

+ Van Duplomatic Made in Italy

+ Cảm biến IFM Made in Germany

+ Bơm Torishima Made in Japan

Model : Xi lanh JUFAN

Xi lanh Jufan HC-A-70-SD-C-32 * 150ST

Xi lanh Jufan AL2-A-TC-100 * 260ST

Xi lanh Jufan AS4-A-G-SD-50

Xi lanh Jufan HC-A-70-FA-C-100 * 250ST-B

Xi lanh Jufan HC-A-70-FA-C-100 * 80ST-B

Xi lanh Jufan HC-A-70-FA-C-100 * 200ST-B

Xi lanh Jufan HC-A-70-FA-C-100 * 400ST-B

Xi lanh Jufan HC-A-70-FB-C-63 * 130ST-B

Xi lanh Jufan OS2-SD-SR-63 * 90ST

Xi lanh Jufan CXHC-A-EX-SD-63 * 120ST

Xi lanh Jufan MGHC-A-140-FA-C-100 * 15ST

Xi lanh Jufan MGHC-A-140-FA-C-40 * 150ST

Xi lanh Jufan CXHC-A-IN-SD-32 * 50ST

Xi lanh Jufan MGHC-A-70-SD-C-63 * 180ST-T2

Xi lanh Jufan MGHC-A-70-SD-C-63 * 180ST-T2

Xi lanh Jufan HC-A-140-CA-B-80 * 750ST-Y

Xi lanh Jufan JP-A-EX-FA-32 * 30ST-T2

Xi lanh Jufan OS2-A-SD-SR-32 * 90ST

Xi lanh Jufan SURBKD-SW-50 cho 32*150 ST

Xi lanh Jufan MG-CXHCA-IN-SD-80 * 80ST-T2

Xi lanh Jufan RTA-LB-50 * 90-T2-CTJ0801

Xi lanh Jufan SUA-CA-20 * 100ST

Xi lanh Jufan JI-A-IN-SD-63 * 50ST

Xi lanh Jufan JI-A-IN-SD-80 * 100ST

Xi lanh Jufan NAS2-SD-SL-32 * 90ST

Xi lanh Jufan HC-A-140-FA-B-100 * 200

Xi lanh Jufan MGC-BU-40 * 75ST

Xi lanh Jufan CXHC-A-J-IN-SD-32 * 15ST-3

Xi lanh Jufan MGCXHC-A-IN-SD-32 * 25ST

Xi lanh Jufan 5-240 V JFS-01UDC/AC

Xi lanh Jufan HC-A-140-FA-C-50 * 350ST-A-3

Xi lanh Jufan AL2-A-J-LB-40 * 510ST

Xi lanh Jufan ALA-G-TC-100 * 550ST

Xi lanh Jufan ALA-G-TC-100 * 710ST

Xi lanh Jufan ALA-G-SD-40 * 150ST

Xi lanh Jufan HCA70-FA-C-100 * 250ST-B

Xi lanh Jufan HCA70-FA-C-100 * 80ST-B

Xi lanh Jufan HCA70-FA-C-100 * 400ST-B

Xi lanh Jufan HCA70-FA-C-100 * 200ST-B

Xi lanh Jufan HCA70-FB-C-63 * 130ST-B

Xi lanh Jufan OS2-SD-SR-03-90ST

Xi lanh Jufan CXHI-A-EX-SD-63 * 120

Xi lanh Jufan CX-HX-SD/63.20

Xi lanh Jufan JFS-02U

Xi lanh Jufan SUA-20-100ST

Xi lanh Jufan CXHC-A-IN-SD-20-5ST-0

Xi lanh Jufan CXHC-A-IN-SD-25-5ST-0

Xi lanh Jufan CXHC-A-IN-SD-32-5ST-0

Xi lanh Jufan CXHC-A-IN-SD-40-5ST-0

Xi lanh Jufan CXHC-A-IN-SD-50-5ST-0

Xi lanh Jufan CXHC-A-IN-SD-63-5ST-0

Xi lanh Jufan CXHC-A-IN-SD-80-5ST-0

Xi lanh Jufan CXHC-A-IN-SD-100-5ST-0

Xi lanh Jufan CXHC-A-IN-LA-40-5ST-0

Xi lanh Jufan CXHC-A-IN-LA-50-5ST-0

Xi lanh Jufan CXHC-A-IN-LA-63-5ST-0

Xi lanh Jufan CXHC-A-IN-LA-80-5ST-0

Xi lanh Jufan CXHC-A-IN-LA-100-5ST-0

Xi lanh Jufan HCA-140-J-FA-B-80x600ST

Xi lanh Jufan HCA-140-J-FA-B-80x600ST

Xi lanh Jufan HCA-140-J-FA-B-60x300ST

Xi lanh Jufan HCA-140-J-FA-B-60x300ST

Xi lanh Jufan HCA-140-FA-B-100x240ST

Xi lanh Jufan HCA-140-FA-B-100x240ST

Xi lanh Jufan HCA-140-FA-B-40x1500ST