Đại lý Van Controlli Tại Việt Nam
Công ty Châu Thiên Chí là Đại lý phân phối Van Controlli của ITALY Tại Việt Nam như : Van Controlli, Van khí nén Controlli , Van điện từ Controlli, Van áp suất Controlli, Van bướm Controlli, Nhà cung cấp Van Controlli, Nhà phân phối Van Controlli, Đại lý Van Controlli, Đại lý phân phối Van Controlli

Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

+ Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy

+ Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany

+ Hộp số Vogel Made in Germany

+ Van Duplomatic Made in Italy

+ Cảm biến IFM Made in Germany

+ Bơm Torishima Made in Japan

Van Controlli AG22

Van Controlli AG50

Van Controlli AG51

Van Controlli AG52

Van Controlli AG60-01

Van Controlli AG60-02

Van Controlli AG60-03

Van Controlli AG60-04

Van Controlli AG60-05

Van Controlli AG60-06

Van Controlli AG60-07

Van Controlli AG62

Van Controlli AG63

Van Controlli AG64

Van Controlli AG65

Van Controlli MVT28

Van Controlli MVT44

Van Controlli MVT56

Van Controlli MVT56L

Van Controlli MVT56S

Van Controlli MVT57

Van Controlli MVB22

Van Controlli MVB26

Van Controlli MVB28

Van Controlli MVB46

Van Controlli MVB46P

Van Controlli MVB36

Van Controlli MVB52

Van Controlli MVB56

Van Controlli MVBAV

Van Controlli MVE506

Van Controlli MVE510

Van Controlli MVE515

Van Controlli MVE506S

Van Controlli MVE510S

Van Controlli MVE515S

Van Controlli MVH26

Van Controlli MVH46

Van Controlli MVH36

Van Controlli MVH56

Van Controlli MVH56F

Van Controlli MVH3K

Van Controlli MVHAV

Van Controlli MVH56FA

Van Controlli MVH56FC

Van Controlli MVF59A

Van Controlli MVF59AW

Van Controlli MVF59C

Van Controlli MVF59CW

Van Controlli MVF59AS

Van Controlli MVF59AWS

Van Controlli MVF59CS

Van Controlli MVF59CWS

Van Controlli MVHFS5

Van Controlli MVHPA2

Van Controlli MVHPA4

Van Controlli A125-2

Van Controlli A125-3

Van Controlli A150-2

Van Controlli A150-3

Van Controlli A300-2

Van Controlli A300-3

Van Controlli GVB3

Van Controlli GVB4

Van Controlli GVB5

Van Controlli GVB6

Van Controlli GVB8

Van Controlli MDA22

Van Controlli MDA24

Van Controlli MDA42

Van Controlli MDA44

Van Controlli MDA52

Van Controlli MDA54

Van Controlli MDAV1

Van Controlli MDAV2

Van Controlli MDL22

Van Controlli MDL24

Van Controlli MDL26

Van Controlli MDL42

Van Controlli MDL44

Van Controlli MDL46

Van Controlli MDL62

Van Controlli MDL64

Van Controlli MDL66

Van Controlli MDL32

Van Controlli MDL34

Van Controlli MDL36

Van Controlli MDL52

Van Controlli MDL54

Van Controlli MDL56