Đại lý Van AKO Tại Việt Nam
Công ty CHÂU THIÊN CHÍ là Nhà cung cấp Van AKO Tại Việt Nam như : Van Pinch AKO, Van điều khiển AKO, Van giảm áp AKO, Van áp suất AKO, Van điện từ AKO, Van cổng AKO, Valves AKO, Van AKO Việt Nam, Đại lý Van AKO, Nhà cung cấp Van AKO, Nhà phân phối Van AKO, Đại lý phân phối Van AKO

AKO Pinch Valves là giải pháp lý tưởng để cô lập và điều chỉnh các sản phẩm mài mòn, ăn mòn và xơ. Van Pinch đang được sử dụng ngày càng nhiều như một van cô lập hoặc van điều tiết cho nhũ tương, bùn, bụi, vật liệu khí, khí nén, bột, hạt, viên..

AKO Pinch Vanves được đặc trưng bởi một dòng sản phẩm miễn phí, được đảm bảo vì thông qua danh nghĩa của tất cả các đường kính thực tế. Ưu điểm bao gồm kháng ma sát tối thiểu và không tắc nghẽn. Lợi thế hơn nữa có thể được tìm thấy trong cấu trúc nhẹ và nhỏ gọn của nó, có nghĩa là chúng dễ cài đặt. Đây là một cái gì đó được đánh giá cao bởi khách hàng của chúng tôi.

Model Van AKO Tại Việt Nam
Van AKO VMC40,06X.50T.30LX

Van AKO VMC50,06X.50T.30LX

Van AKO VMC10,06XK.50T.50

Van AKO VMC15,06XK.50T.50

Van AKO VMC20.06XK.50T.50

Van AKO VMC25,06X.50T.50

Van AKO VMC32,06X.50T.50

Van AKO VMC40,06X.50T.50

Van AKO VMC50,06X.50T.50

Van AKO VMP010.03XK.72

Van AKO VMP015.03XK.72

Van AKO VMP020.03XK.72

Van AKO VMP025.03XK.72

Van AKO VMP032.03X.72

Van AKO VMP040.03X.72

Van AKO VMP050.03X.72

Van AKO VMP010.03XK.71

Van AKO VMP015.03XK.71

Van AKO VMP020.03XK.71

Van AKO VMP025.03XK.71

Van AKO VMP032.03X.71

Van AKO VMP040.03X.71

Van AKO VMP050.03X.71

Van AKO VF040.03X.31.30LA

Van AKO VF050.03X.31.30LA

Van AKO VF065.03X.31.30LA

Van AKO VF080.03X.31.30LA

Van AKO VF100.03X.31.30LA

Van AKO VF125.03X.31.30LA

Van AKO VF150.03X.31.30LA

Van AKO VF200.03X.31.30LA

Van AKO VF250.03X.31.30LA

Van AKO VF050.03X.35.30LA

Van AKO VF060.03X.35.30LA

Van AKO VF065.03X.35.30LA

Van AKO VF080.03X.35.30LA

Van AKO VF100.03X.35.30LA

Van AKO VF125.03X.35.30LA

Van AKO VF150.03X.35.30LA

Van AKO VF200.03X.35.30LA

Van AKO VF250.03X.35.30LA

Van AKO VF040.03X.35.30LA

Van AKO VF040.02X.35.30LA

Van AKO VF050.02X.35.30LA

Van AKO VF080.02X.35.30LA

Van AKO VF065.02X.35.30LA

Van AKO VF100.02X.35.30LA

Van AKO VF125.02X.35.30LA

Van AKO VF150.02X.35.30LA

Van AKO VF200.02X.35.30LA

Van AKO VF250.02X.35.30LA

Van AKO VF040.04X.31.30LA

Van AKO VF050.04X.31.30LA

Van AKO VF065.04X.31.30LA

Van AKO VF080.04X.31.30LA

Van AKO VF100.04X.31.30LA

Van AKO VF125.04X.31.30LA

Van AKO VF150.04X.31.30LA

Van AKO VF200.04X.31.30LA

Van AKO VF250.04X.31.30LA

Van AKO VF040,06X.31.30LA

Van AKO VF050,06X.31.30LA

Van AKO VF065,06X.31.30LA

Van AKO VF080,06X.31.30LA

Van AKO VF100.06X.31.30LA

Van AKO VF125.06X.31.30LA

Van AKO VF150.06X.31.30LA

Van AKO VF200.06X.31.30LA

Van AKO VF250.06X.31.30LA

Van AKO VF050.04LW.31.30LA

Van AKO VMC10.03XK.50F.50

Van AKO VMC15.03XK.50F.50

Van AKO VMC20.03XK.50F.50

Van AKO VMC25.03XK.50F.50

Van AKO VMC32.03X.50F.50

Van AKO VMC40.03X.50F.50

Van AKO VMC50.03X.50F.50

Van AKO VMC15.04XK.50F.50

Van AKO VMC10.04XK.50F.50

Van AKO VMC20.04XK.50F.50

Van AKO VMC25.04XK.50F.50

Van AKO VMC32.04X.50F.50

Van AKO VMC40.04X.50F.50

Van AKO VMC50.04X.50F.50

Van AKO VMC10,06XK.50F.50

Van AKO VMC15,06XK.50F.50

Van AKO VMC20,06XK.50F.50

Van AKO VMC25,06XK.50F.50

Van AKO VMC32,06X.50F.50

Van AKO VMC40,06X.50F.50

Van AKO VMC50,06X.50F.50

Van AKO VMC50.02X.50F.50

Van AKO VMC10.02XK.50F.50

Van AKO VMC15.02XK.50F.50

Van AKO VMC20.02XK.50F.50

Van AKO VMC25.02XK.50F.50

Van AKO VMC32.02X.50F.50

Van AKO VMC40.02X.50F.50

Van AKO VMC10.03XK.50R.50

Van AKO VMC15.03XK.50R.50

Van AKO VMC20.03XK.50R.50