Đại lý Van Controlli Tại Việt Nam
Công ty Châu Thiên Chí là Đại lý phân phối Van Controlli của ITALY Tại VIệt Nam như : Van Controlli, Van điều khiển Controlli, Van khí nén Controlli, Van bướm Controlli, Van áp suất Controlli, Nhà cung cấp Van Controlli, Nhà phân phối Van Controlli, Đại lý Van Controlli, Đại lý phân phối Van Controlli, Van Controlli sản xuất năm 1936 với chất liệu làm 100% thép đang được rất nhiều nhà máy tinh cậy và sử dụng

Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

+ Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy

+ Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany

+ Hộp số Vogel Made in Germany

+ Van Duplomatic Made in Italy

+ Cảm biến IFM Made in Germany

+ Bơm Torishima Made in Japan

Van Controlli VSBT6

Van Controlli 2TGA20B

Van Controlli 2TGA25B

Van Controlli 2TGA32B

Van Controlli 2TGA40B

Van Controlli 2TGA50B

Van Controlli 2TBB15R1

Van Controlli 2TBB15R2

Van Controlli 2TBB15R3

Van Controlli 2TBB15

Van Controlli 2TBB20

Van Controlli 2TBB25

Van Controlli 2TBB32

Van Controlli 2TBB40

Van Controlli 2TBB50

Van Controlli 2FGB25R4

Van Controlli 2FGB25R7

Van Controlli 2FGB25

Van Controlli 2FGB40R

Van Controlli 2FGB40

Van Controlli 2FGB50

Van Controlli 2FGB65

Van Controlli 2FGB80

Van Controlli 2FGB100

Van Controlli 2FGB125

Van Controlli 2FGB150

Van Controlli 2FGA15R0

Van Controlli 2FGA15R1

Van Controlli 2FGA15R2

Van Controlli 2FGA15R3

Van Controlli 2FGA15

Van Controlli 2FGA20

Van Controlli 2FGA25

Van Controlli 2FGA32

Van Controlli 2FGA40

Van Controlli 2FGA50

Van Controlli 2FGA65

Van Controlli 2FGA80

Van Controlli 2FGA100

Van Controlli 2FSA25R4

Van Controlli 2FSA25R7

Van Controlli 2FSA25

Van Controlli 2FSA32

Van Controlli 2FSA40

Van Controlli 2FSA50

Van Controlli 2FSA65

Van Controlli 2FAA15R2

Van Controlli 2FAA15

Van Controlli 2FAA20

Van Controlli 2FAA25

Van Controlli 2FAA32

Van Controlli 2FAA40

Van Controlli 2FAA50

Van Controlli 2FAA65

Van Controlli 2FAA80

Van Controlli 2FAA15PR2

Van Controlli 2FAA15P

Van Controlli 2FAA20P

Van Controlli 2FAA25P

Van Controlli 2FAA32P

Van Controlli 2FAA40P

Van Controlli 2FAA50P

Van Controlli 2FAA65P

Van Controlli 2FAA80P

Van Controlli 2FGB65B

Van Controlli 2FGB80B

Van Controlli 2FGB100B

Van Controlli 2FGB125B

Van Controlli 2FGB150B

Van Controlli 2FSA25BR4

Van Controlli 2FSA25BR7

Van Controlli 2FSA25B

Van Controlli 2FSA32B

Van Controlli 2FSA40B

Van Controlli 2FSA50B

Van Controlli 2FSA65B

Van Controlli 2FSA80B

Van Controlli 2FAA25B

Van Controlli 2FAA32B

Van Controlli 2FAA40B

Van Controlli 2FAA50B

Van Controlli 2FAA65B

Van Controlli 2FAA80B

Van Controlli 2FAA100B

Van Controlli 2FAA125B

Van Controlli 2FAA125B

Van Controlli 2FAA125B

Van Controlli 2FAA150B

Van Controlli 2FGA200B

Van Controlli 3TGB15BR2

Van Controlli 3TGB15BR3

Van Controlli 3TGB15B

Van Controlli 3TGB15FR2

Van Controlli 3TGB15FR3

Van Controlli 3TGB15F

Van Controlli VMB3

Van Controlli VMB4

Van Controlli VMB5

Van Controlli VMB6

Van Controlli VMB8

Van Controlli VMB8A

Van Controlli VMB3F

Van Controlli VMB4F

Van Controlli VMB5F

Van Controlli VMB6F

Van Controlli VMB8F

Van Controlli VMB8AF

Van Controlli VMBP3M

Van Controlli VMBP4M

Van Controlli VMBP5M

Van Controlli VMBP6M

Van Controlli VMBP8M

Van Controlli 3TBB15R1

Van Controlli 3TBB15R2

Van Controlli 3TBB15R3

Van Controlli 3TBB15

Van Controlli 3TBB20

Van Controlli 3TBB25

Van Controlli 3TBB32

Van Controlli 3TBB40

Van Controlli 3TBB50

Van Controlli 3FGB25R4

Van Controlli 3FGB25R7

Van Controlli 3FGB25

Van Controlli 3FGB40R19

Van Controlli 3FGB40

Van Controlli 3FGB50

Van Controlli 3FGB65

Van Controlli 3FGB80

Van Controlli 3FGB100

Van Controlli 3FGB125

Van Controlli 3FGB150

Van Controlli 3FSA25R4

Van Controlli 3FSA25R7

Van Controlli 3FSA25

Van Controlli 3FSA32

Van Controlli 3FSA40

Van Controlli 3FSA50

Van Controlli 3FSA65

Van Controlli 3FSA80

Van Controlli 3FSA25SR4

Van Controlli 3FSA25SR7

Van Controlli 3FSA25S

Van Controlli 3FSA32S

Van Controlli 3FSA40S

Van Controlli 3FSA50S

Van Controlli 3FSA65S

Van Controlli 3FSA80S

Van Controlli 3FAA25R4

Van Controlli 3FAA25R7

Van Controlli 3FAA25

Van Controlli 3FAA32

Van Controlli 3FAA40

Van Controlli 3FAA50

Van Controlli 3FAA65

Van Controlli 3FAA80

Van Controlli 3FAA100

Van Controlli 3FAA125

Van Controlli 3FAA25PR4

Van Controlli 3FAA25PR7

Van Controlli 3FAA25P

Van Controlli 3FAA32P

Van Controlli 3FAA40P

Van Controlli 3FAA50P

Van Controlli 3FAA65P

Van Controlli 3FAA80P

Van Controlli 3FAA100P

Van Controlli 3FAA125P