Hộp số xoắn ốc Vogel

Công Ty châu Thiên Chí là Đại lý phân phối hộp số Vogel tại việt nam

Vogel Hộp số đã được sử dụng cho các thế hệ bởi OEM chất lượng cao nhất của châu Âu. Các đơn vị tùy chỉnh là "bình thường" cho Vogel, do đó sự trợ giúp của ứng dụng từ CFI rất quan trọng để thay thế thành công. Chúng tôi tại CFI đã tham gia Vogel Products từ năm 1989; hỗ trợ kỹ thuật và kiểm kê nội bộ. Có một câu hỏi về ứng dụng, nhấp vào bên dưới và chúng tôi sẽ quay lại ngay cho bạn!

Với 60 năm kinh nghiệm trong sản xuất hộp số công nghiệp, Vogel Antriebstechnik là một chuyên gia được thành lập cho các bánh răng với độ chính xác và cuộc sống lâu dài. Có trụ sở tại miền Nam nước Đức, Vogel sử dụng 230 người và hộp số sản phẩm có sản lượng từ 10 đến 25000Nm. Họ là một đối tác của Lenze với các sản phẩm bổ sung cho phạm vi Lenze.

Đại lý hộp số Vogel

Hộp số Vogel LS 25 I=2:1

Hộp số Vogel TYP H1

Hộp số Vogel Vogel K100

Hộp số Vogel Vogel DU56N2075

Hộp số Vogel Vogel DM7

Hộp số Vogel Vogel DM7 3

Hộp số Vogel Vogel ZM 25-2

Hộp số Vogel MFES-KW6-S1+299

Hộp số Vogel DB71.4550-02

Hộp số Vogel MPV 00 I=5,0

Hộp số Vogel MKU2 -K3-20005+428

Hộp số Vogel MPR 02, A-No.465914

Hộp số Vogel MPR 02,A-No.433928

Hộp số Vogel MFE5/B 3/S 3

Hộp số Vogel SKN 050 A-Nr

Hộp số Vogel MPE 70 A-Nr:321328 I=10,0

Hộp số Vogel MPRF 01 A-Nr. 434300 009

Hộp số Vogel MPRF 01 A-Nr:440103 003

Hộp số Vogel MPRF 01

Hộp số Vogel MPV00, MPV 00

Hộp số Vogel MPVH00 10.0

Hộp số Vogel MPV00 10:1

Hộp số Vogel EXPO21XX

Hộp số Vogel H100

Hộp số Vogel H100 NNB

Hộp số Vogel MPRN00 50.0 NNB

Hộp số Vogel MPRN00 50.0-U

Hộp số Vogel MPRN00500 NNB

Hộp số Vogel MPRN00500-U

Hộp số Vogel MPVH00 10-1 NNB

Hộp số Vogel MPVH00101 NNB

Hộp số Vogel GBOX-0127-E

Hộp số Vogel H30 BA70 36/03

Hộp số Vogel D-72644 438695 001

Hộp số Vogel LPF 5 S0