Công Ty Châu Thiên Chí là Đại lý phân phối Encoder Heidenhain tại việt nam
Công Ty Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm của Heidenhain như : Encoder Heidenhain, Bộ mã hóa Heidenhain, Bộ mã hóa quay Heidenhain, Bộ mã hóa tính từ Heidenhain, Bộ mã hóa tuyến tính Heidenhain, Thước đo nhiệt độ Heidenhain, Cảm biến nhiệt độ Heidenhain và các thiết bị Heidenhain...
Đại lý Encoder Heidenhain

HEIDENHAIN ROD 426N3600 01 – 03
HEIDENHAIN ROD 3600 03S12-03
HEIDENHAIN ERN 1387 2048 62S14-70 K
HEIDENHAIN ERN 1387 2048 62S14-70
HEIDENHAIN ECN 1000/EQN 1000
HEIDENHAIN ERN 1000
HEIDENHAIN ECN 400/EQN 400 HEIDENHAIN
HEIDENHAIN ECN 400/EQN 400
HEIDENHAIN ECN 400/EQN 400
HEIDENHAIN ERN 400
HEIDENHAIN ECN 100 series
HEIDENHAIN ROC/ROQ 1000 series
HEIDENHAIN ROD 1000 series
HEIDENHAIN ROC/ROQ 400 series
HEIDENHAIN RIC/RIQ 400 series
HEIDENHAIN ROD 400 series
HEIDENHAIN ROC/ROQ 400
HEIDENHAIN ROC 425
HEIDENHAIN ROC/ROQ 400 series
HEIDENHAIN RIC/RIQ 400 series
HEIDENHAIN ROD 400 series 54
HEIDENHAIN ROC/ROQ 400
HEIDENHAIN HR 1120
HEIDENHAIN ECN 1023
HEIDENHAIN EQN 1035
HEIDENHAIN ECN 1013
HEIDENHAIN EQN 1025
HEIDENHAIN ECN 425
HEIDENHAIN ECN 413
HEIDENHAIN EQN 437
HEIDENHAIN ECN 413
HEIDENHAIN EQN 425
HEIDENHAIN ERN 1020
HEIDENHAIN ERN 1030
HEIDENHAIN ERN 1080
HEIDENHAIN ERN 10703)
HEIDENHAIN EQN 425
HEIDENHAIN ERN 420
HEIDENHAIN ERN 460
HEIDENHAIN ERN 430
HEIDENHAIN ERN 480
HEIDENHAIN EQN 425
HEIDENHAIN EQN 425
HEIDENHAIN ERN 420
HEIDENHAIN ERN 460
HEIDENHAIN ERN 430
HEIDENHAIN ERN 480
HEIDENHAIN ERN 120
HEIDENHAIN ERN 130
HEIDENHAIN ERN 180
HEIDENHAIN ROC 1023
HEIDENHAIN ROQ 1035
HEIDENHAIN ROC 1013
HEIDENHAIN ROQ 1025
HEIDENHAIN ROC 425
HEIDENHAIN RIC 418
HEIDENHAIN ROC 413
HEIDENHAIN ROQ 437
HEIDENHAIN RIQ 430
HEIDENHAIN ROC 413
HEIDENHAIN ROQ 425
HEIDENHAIN ROD 1020
HEIDENHAIN ROD 1030
HEIDENHAIN ROD 1080
HEIDENHAIN ROD 10702
HEIDENHAIN 425
HEIDENHAIN ROD 426
HEIDENHAIN ROD 466
HEIDENHAIN ROD 436
HEIDENHAIN ROD 486
HEIDENHAIN ROQ 425