Đại lý Động cơ - Motor VEM
Công ty Châu Thiên Chí là Đại lý phân phối chính thức Động cơ - Motor VEM của GERMANY như : Động cơ điện VEM, Động cơ AC VEM, Động cơ Electric VEM, Motor AC VEM, Motor giảm tốc VEM, Đại lý Động cơ VEM, Nhà phân phối Động cơ VEM, Nhà cung cấp Động cơ VEM, Đại lý phân phối Động cơ VEM, Động cơ - Motor VEM sản xuất tại nhà máy ở GERMANY với chất liệu làm 100% thép không rỉ , Động cơ - Motor VEM đạt tiêu chuẩn Châu Âu đang được rất nhiều các nhà mấy tinh cậy và sử dụng trong nhiều năm qua

Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

+ Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy


+ Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany


+ Hộp số Vogel Made in Germany


+ Van Duplomatic Made in Italy


+ Cảm biến IFM Made in Germany


+ Bơm Torishima Made in Japan

Động cơ VEM K21R 100 L 8-4L

Động cơ VEM KPER 100 LX 8-4L

Động cơ VEM K21R 100 LX 8-4L

Động cơ VEM KPER 112 M 8-4L

Động cơ VEM K21R 112 M 8-4L

Động cơ VEM KPER 132 S 8-4L

Động cơ VEM K11R 132 S 8-4L

Động cơ VEM KPER 132 MX 8-4L

Động cơ VEM K11R 132 MX 8-4L

Động cơ VEM KPER 160 M 8-4L

Động cơ VEM K11R 160 M 8-4L

Động cơ VEM KPER 160 L 8-4LF

Động cơ VEM K11R 160 L 8-4LF

Động cơ VEM KPER 180 M 8-4LF

Động cơ VEM K11R 180 M 8-4LF

Động cơ VEM KPER 180 L 8-4LF

Động cơ VEM K11R 180 L 8-4LF

Động cơ VEM KPER 200 L 8-4LF

Động cơ VEM K11R 200 L 8-4LF

Động cơ VEM KPER 225 S 8-4LF

Động cơ VEM K11R 225 S 8-4LF

Động cơ VEM KPER 225 M 8-4LF

Động cơ VEM K11R 225 M 8-4LF

Động cơ VEM KPER 250 M 8-4LF

Động cơ VEM K11R 250 M 8-4LF

Động cơ VEM KPER 280 S 8-4L

Động cơ VEM K11R 280 S 8-4L

Động cơ VEM KPER 280 M 8-4L

Động cơ VEM K11R 280 M 8-4L

Động cơ VEM KPER 315 MX 8-4L

Động cơ VEM K11R 315 MX 8-4L

Động cơ VEM KPER 315 MY 8-4L

Động cơ VEM K11R 315 MY 8-4L

Động cơ VEM KPER 315 L 8-4L

Động cơ VEM K11R 315 L 8-4L