Công ty Châu Thiên Chí là Đại lý Bơm Voith Turbo Tại Việt Nam : Bơm Voith Turbo, Bơm thủy lực Voith Turbo, Bơm bánh răng Voith Turbo, Bơm khí nén Voith Turbo, Nhà phân phối Bơm Voith Turbo, Nhà cung cấp Bơm Voith Turbo, Đại lý Bơm Voith Turbo, Đại lý phân phối Bơm Voith Turbo

Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

+ Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy

+ Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany

+ Hộp số Vogel Made in Germany

+ Van Duplomatic Made in Italy

+ Cảm biến IFM Made in Germany

+ Bơm Torishima Made in Japan

Bơm Voith Turbo IPM 5-32

Bơm Voith Turbo IPM 5-40

Bơm Voith Turbo IPM 6-50

Bơm Voith Turbo IPM 6-64

Bơm Voith Turbo IPM 6-80

Bơm Voith Turbo IPV 3-3,5

Bơm Voith Turbo IPV 3-5

Bơm Voith Turbo IPV 3-6,3

Bơm Voith Turbo IPV 3-8

Bơm Voith Turbo IPV 3-10

Bơm Voith Turbo IPV 4-13

Bơm Voith Turbo IPV 4-16

Bơm Voith Turbo IPV 4-20

Bơm Voith Turbo IPV 4-25

Bơm Voith Turbo IPV 4-32

Bơm Voith Turbo IPV 5-32

Bơm Voith Turbo IPV 5-40

Bơm Voith Turbo IPV 5-50

Bơm Voith Turbo IPV 5-64

Bơm Voith Turbo IPV 6-64

Bơm Voith Turbo IPV 6-80

Bơm Voith Turbo IPV 6-100

Bơm Voith Turbo IPV 6-125

Bơm Voith Turbo IPV 7-125

Bơm Voith Turbo IPV 7-160

Bơm Voith Turbo IPV 7-200

Bơm Voith Turbo IPV 7-250

Bơm Voith Turbo IPVP 3-3,5

Bơm Voith Turbo IPVP 3-5

Bơm Voith Turbo IPVP 3-6,3

Bơm Voith Turbo IPVP 3-8

Bơm Voith Turbo IPVP 3-10

Bơm Voith Turbo IPVP 4-13

Bơm Voith Turbo IPVP 4-16

Bơm Voith Turbo IPVP 4-20

Bơm Voith Turbo IPVP 4-25

Bơm Voith Turbo IPVP 4-32

Bơm Voith Turbo IPVP 5-32

Bơm Voith Turbo IPVP 5-40

Bơm Voith Turbo IPVP 5-50

Bơm Voith Turbo IPVP 5-64

Bơm Voith Turbo IPVP 6-64

Bơm Voith Turbo IPVP 6-80

Bơm Voith Turbo IPVP 6-100

Bơm Voith Turbo IPVP 6-125

Bơm Voith Turbo IPVP 7-125

Bơm Voith Turbo IPVP 7-160

Bơm Voith Turbo IPVP 7-200

Bơm Voith Turbo IPVP 7-250

Bơm Voith Turbo IPVAP 3-3,5

Bơm Voith Turbo IPVAP 3-5

Bơm Voith Turbo IPVAP 3-6,3

Bơm Voith Turbo IPVAP 3-8

Bơm Voith Turbo IPVAP 3-10

Bơm Voith Turbo IPVAP 4-13

Bơm Voith Turbo IPVAP 4-16

Bơm Voith Turbo IPVAP 4-20

Bơm Voith Turbo IPVAP 4-25

Bơm Voith Turbo IPVAP 4-32

Bơm Voith Turbo IPVAP 5-32

Bơm Voith Turbo IPVAP 5-40

Bơm Voith Turbo IPVAP 5-50

Bơm Voith Turbo IPVAP 5-64

Bơm Voith Turbo IPVS 3-3,5

Bơm Voith Turbo IPVS 3-5

Bơm Voith Turbo IPVS 3-6,3

Bơm Voith Turbo IPVS 3-8

Bơm Voith Turbo IPVS 3-10

Bơm Voith Turbo IPVS 4-13

Bơm Voith Turbo IPVS 4-16

Bơm Voith Turbo IPVS 4-20

Bơm Voith Turbo IPVS 4-25

Bơm Voith Turbo IPVS 4-32

Bơm Voith Turbo IPVS 5-32

Bơm Voith Turbo IPVS 5-40

Bơm Voith Turbo IPVS 5-50

Bơm Voith Turbo IPVS 5-64

Bơm Voith Turbo IPVS 6-64

Bơm Voith Turbo IPVS 6-80

Bơm Voith Turbo IPVS 6-100

Bơm Voith Turbo IPVS 6-125

Bơm Voith Turbo IPVS 7-125

Bơm Voith Turbo IPVS 7-160

Bơm Voith Turbo IPVS 7-200

Bơm Voith Turbo IPVS 7-250