Công ty Châu Thiên Chí là Đại lý phân phối bơm Torishima tại việt nam

công ty chúng tôi chuyên cung cấp các loại bơm Torishima của JAPAN như : Bơm ly tâm Torishima, Bơm nước thải Torishima, Bơm làm mát Torishima, Bơm cánh quạt Torishima, Bơm trục vít Torishima, Đại lý bơm Torishima, Nhà cung cấp bơm Torishima, Nhà phân phối bơm Torishima, Đại lý phân phối bơm Torishima

Đại lý bơm Torishima

Bơm Torishima MU2922

Bơm Torishima 100X80-250

Bơm Torishima 100X80-250

Bơm Torishima 100X80-250

Bơm Torishima 100X80-400.1

Bơm Torishima 125X100-250

Bơm Torishima 125X100-250

Bơm Torishima 125X100-250.1

Bơm Torishima 125X100-250.1

Bơm Torishima 200X150-315

Bơm Torishima 200X150-315

Bơm Torishima 200X150-400

Bơm Torishima 50X40-250

Bơm Torishima 50X40-315.1

Bơm Torishima 6 BD 1

Bơm Torishima 65X50-315.1

Bơm Torishima 80X65-250

Bơm Torishima 80X65-250

Bơm Torishima CDM 300 X 250 KN

Bơm Torishima CDM 300 X 250 KN

Bơm Torishima CER 100-250

Bơm Torishima CER 125 - 200

Bơm Torishima CER 125-315

Bơm Torishima CER 125-330

Bơm Torishima CER 125-330

Bơm Torishima CER 32-160

Bơm Torishima CER 32-200

Bơm Torishima CER 65-200

Bơm Torishima CER 80-160

Bơm Torishima CER 80-160

Bơm Torishima CER 80-200

Bơm Torishima CER 80-200

Bơm Torishima CPC 100-32 G

Bơm Torishima CPC 80-32

Bơm Torishima ETA-N 100 x 80 – 315.1

Bơm Torishima ETA-N 100X80-160

Bơm Torishima ETA-N 100X80-200

Bơm Torishima ETA-N 100X80-200

Bơm Torishima ETA-N 100X80-200

Bơm Torishima ETA-N 100X80-200

Bơm Torishima ETA-N 100X80-200

Bơm Torishima ETA-N 100X80-250

Bơm Torishima ETA-N 100X80-315

Bơm Torishima ETA-N 100X80-315

Bơm Torishima ETA-N 100X80-315

Bơm Torishima ETA-N 100X80-315

Bơm Torishima ETA-N 100X80-315

Bơm Torishima ETA-N 100X80-315

Bơm Torishima ETA-N 100X80-400.1

Bơm Torishima ETA-N 100X80

Bơm Torishima CAR40-160

Bơm Torishima CPEN40-160

Bơm Torishima CER 65-200

Bơm Torishima CNW55V

Bơm Torishima CAL150-315

Bơm Torishima CER 80-400

Bơm Torishima EC 40-20

Bơm Torishima CPC 50-32

Bơm Torishima CAL 32-160

Bơm Torishima CPC 50-26

Bơm Torishima CPA 40-200

Bơm Torishima CPEN125-250

Bơm Torishima CER80-330

Bơm Torishima CER125-250

Bơm Torishima CER32-200

Bơm Torishima CE80-40/2

Bơm Torishima CPR200-401

Bơm Torishima CPCN 250-500

Bơm Torishima CAL 150-315

Bơm Torishima CPC 150-60G

Bơm Torishima CPCN 200-500

Bơm Torishima CAL 125-315

Bơm Torishima CPCN 150-50

Bơm Torishima CPC 200-32G

Bơm Torishima CPC 125-40G

Bơm Torishima CAL 150-315

Bơm Torishima CPCN 200-500

Bơm Torishima CPCN 200-315

Bơm Torishima CAL 150-315

Bơm Torishima CAL 32-200

Bơm Torishima CAL 50-200

Bơm Torishima CPCN 150-50

Bơm Torishima CPEN 100-315

Bơm Torishima CE 80-33