Công ty Châu Thiên Chí là Đại lý Bơm Thủy lực Bucher của Châu Âu lớn Nhất Việt Nam : Bơm thủy lực Bucher, Bơm bánh răng Bucher, Bơm piston Bucher, Bơm ly tâm Bucher, Bơm làm mát Bucher, Nhà cung cấp Bơm Bucher, Nhà phân phối Bơm Bucher, Đại lý Bơm Bucher, Đại lý phân phối Bơm Bucher

Bơm bánh răng ngoài AP

Thiết bị bơm bên ngoài Series Wuxi

Bơm bánh răng nội bộ QX

Bơm bánh răng nội bộ QXEH

Bơm bánh răng nội bộ QXV (Low Viskose)

Bơm định lượng QXP

QXM nội bộ thiết bị cho động cơ / dịch vụ bơm

Thiết bị nội bộ QXEM cho động cơ / dịch vụ bơm

Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

+ Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy

+ Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany

+ Hộp số Vogel Made in Germany

+ Van Duplomatic Made in Italy

+ Cảm biến IFM Made in Germany

+ Bơm Torishima Made in Japan

Đại lý Bơm Bucher Tại Việt Nam
Bơm Bucher QXV32-012R

Bơm Bucher QXV33-012R

Bơm Bucher QXV34-012R

Bơm Bucher QXV35-012R

Bơm Bucher QXV36-012R

Bơm Bucher QXV 21-016R

Bơm Bucher QXV32-016R

Bơm Bucher QXV33-016R

Bơm Bucher QXV34-016R

Bơm Bucher QXV35-016R

Bơm Bucher QXV36-016R

Bơm Bucher QXV 31-020R

Bơm Bucher QXV42-020R

Bơm Bucher QXV43-020R

Bơm Bucher QXV44-020R

Bơm Bucher QXV45-020R

Bơm Bucher QXV46-020R

Bơm Bucher QXV31-025R

Bơm Bucher QXV42-025R

Bơm Bucher QXV43-025R

Bơm Bucher QXV44-025R

Bơm Bucher QXV45-025R

Bơm Bucher QXV46-025R

Bơm Bucher QXV 31-032R

Bơm Bucher QXV42-032R

Bơm Bucher QXV43-032R

Bơm Bucher QXV44-032R

Bơm Bucher QXV45-032R

Bơm Bucher QXV46-032R

Bơm Bucher QXV 41-040R

Bơm Bucher QXV52-040R

Bơm Bucher QXV53-040R

Bơm Bucher QXV54-040R

Bơm Bucher QXV55-040R

Bơm Bucher QXV56-040R

Bơm Bucher QXV 41-050R

Bơm Bucher QXV52-050R

Bơm Bucher QXV53-050R

Bơm Bucher QXV54-050R

Bơm Bucher QXV55-050R

Bơm Bucher QXV56-050R

Bơm Bucher QXV 41-063R

Bơm Bucher QXV52-063R

Bơm Bucher QXV53-063R

Bơm Bucher QXV54-063R

Bơm Bucher QXV55-063R

Bơm Bucher QXV56-063R

Bơm Bucher QXV 51-080R

Bơm Bucher QXV62-080R

Bơm Bucher QXV63-080R

Bơm Bucher QXV64-080R

Bơm Bucher QXV65-080R

Bơm Bucher QXV66-080R

Bơm Bucher QXV 51-100

Bơm Bucher R QXV62-100R

Bơm Bucher QXV63-100R

Bơm Bucher QXV64-100R

Bơm Bucher QXV65-100R

Bơm Bucher QXV66-100R

Bơm Bucher QXV 51-125R

Bơm Bucher QXV62-125R

Bơm Bucher QXV63-125R

Bơm Bucher QXV64-125R

Bơm Bucher QXV65-125R

Bơm Bucher QXV66-125R

Bơm Bucher QXV 61-160R

Bơm Bucher QXV82-160R

Bơm Bucher QXV83-160R

Bơm Bucher QXV84-160R

Bơm Bucher QXV85-160R

Bơm Bucher QXV86-160R

Bơm Bucher QXV 61-200R

Bơm Bucher QXV82-200R

Bơm Bucher QXV83-200R

Bơm Bucher QXV84-200R

Bơm Bucher QXV85-200R

Bơm Bucher QXV86-200R

Bơm Bucher QXV 61-250R2

Bơm Bucher QXV82-250R

Bơm Bucher QXV83-250R

Bơm Bucher QXV84-250R

Bơm Bucher QXV85-250R

Bơm Bucher QXV86-250R

Bơm Bucher QXV 81-315R2

Bơm Bucher QXV 81-400R2

Bơm Bucher QXV 81-500R2

Bơm Bucher QXP21-010

Bơm Bucher QXP21-012

Bơm Bucher QXP21-016

Bơm Bucher QXP31-020

Bơm Bucher QXP31-025

Bơm Bucher QXP31-032

Bơm Bucher QXP41-040

Bơm Bucher QXP41-050

Bơm Bucher QXP41-063

Bơm Bucher QXP51-080

Bơm Bucher QXP51-100

Bơm Bucher QXP51-125

Bơm Bucher QXP61-160

Bơm Bucher QXP61-200

Bơm Bucher QXP61-250

Bơm Bucher QXP81-315

Bơm Bucher QXP81-400

Bơm Bucher QXP81-500

Bơm Bucher QXP22-003

Bơm Bucher QXP22-004

Bơm Bucher QXP22-005

Bơm Bucher QXP22-006

Bơm Bucher QXP22-008