Đại lý Motor Electric TEC
Công ty Châu Thiên Chí là Đại lý phân phối Motor Electric TEC Tại Việt Nam như : Motor Electric TEC, Động cơ Electric TEC, Động cơ Điện TEC, Động cơ AC TEC, Motor AC TEC, Động cơ phanh điện TEC, Động cơ ba pha TEC, Động cơ bánh răng TEC, Đại lý Động cơ TEC, Đại lý phân phối Động cơ TEC, Nhà cung cấp Động cơ TEC, Nhà phân phối Động cơ TEC

TEC Electric Motors có cổ phiếu động cơ điện điện áp thấp lớn nhất Vương quốc Anh, cùng với một loạt các hộp số và bộ biến tần.

Với nhiều địa điểm của TEC, chúng tôi có thể phản ứng với các yêu cầu khẩn cấp trên khắp Vương quốc Anh ngay lập tức. TEC cung cấp một loạt các sửa đổi động cơ bao gồm; sơn hoàn thiện chuyên dụng, sửa đổi trục, nâng cấp IP56 / 65/66, lắp bộ mã hóa, lắp phanh AC / DC, động cơ ATEX, tua lại động cơ điện áp đặc biệt, hộp số xây dựng đặc biệt, và nhiều hơn nữa

Với kiến ​​thức rộng lớn của chúng tôi trong ngành truyền tải điện và nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi có thể cung cấp một giải pháp toàn diện để đáp ứng yêu cầu của bạn. Vì vậy, hãy gọi cho chúng tôi và tìm ra cho chính mình

Ngoài Motor Electric TEC Công Ty chúng tôi là Đại lý chính thức của Các Hãng sau :


+ Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy


+ Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany


+ Hộp số Vogel Made in Germany


+ Van Duplomatic Made in Italy


+ Cảm biến IFM Made in Germany


+ Bơm Torishima Made in Japan

Model Motor Electric TEC Tại Việt Nam
TECA-2 90L-6

TECA-2 100L-6

TECA-2 112M-6

TECA-2 132S-6

TECA-2 132M1-6

TECA-2 132M2-6

TECA-2 160M-6

TECA-2 160L-6

TECA-2 180L-6

TECA-2 200L1-6

TECA-2 200L2-6

TCC 631-2

TCC 632-2

TCC 711-2

TCC 712-2

TCC 801-2

TCC 802-2

TCC 90S-2

TCC 90L-2

TCC 100L-2

TCC 631-4

TCC 632-4

TCC 711-4

TCC 712-4

TCC 801-4

TCC 802-4

TCC 90S-4

TCC 90L-4

TCC 100L-4

TCC 100L2-4

TCC 631-2

TCC 632-2

TCC 711-2

TCC 712-2

TCC 801-2

TCC 802-2

TCC 90S-2

TCC 90L-2

TCC 100L-2

TCC 112M1-2

TCC 112M2-2

TCC 631-4

TCC 632-4

TCC 711-4

TCC 712-4

TCC 801-4

TCC 802-4

TCC 90S-4

TCC 90L-4

TCC 100L1-4

TCC 100L2-4

TCC 112M1-4

TCC 112M2-4

TPC 5612

TPC 5622

TPC 5632

TPC 6312

TPC 6322

TPC 6332

TPC 711-2

TPC 712-2

TPC 801-2

TPC 802-2

TPC 803-2

TPC 90S-2

TPC 90L-2

TPC 100L-2

TPC 5614

TPC 5624

TPC 5634

TPC 6314

TPC 6324

TPC 6334

TPC 711-4

TPC 712-4

TPC 801-4

TPC 802-4

TPC 90S-4

TPC 90L-4

TPC 100L1-4

TPC 100L2-4

TPC 6316

TPC 6326

TPC 7116

TECA 132M-8

TECA 160M1-8

TECA 160M2-8

TECA 160L-8

TECA 180L-8

TECA 200L-8

TECA-2 801-2

TECA-2 802-2

TECA-2 90S-2

TECA-2 90L-2

TECA-2 100L-2

TECA-2 112M-2

TECA-2 132S1-2

TECA-2 132S2-2

TECA-2 160M1-2