Đại lý Motor Electric BEVI Tại Việt Nam
Công Ty Châu Thiên Chí là Đại lý phân phối Motor Electric BEVI Tại Việt Nam như : Motor Electric Bevi, Động cơ Electric Bevi, Động cơ AC Bevi, Motor AC Bevi, Động cơ điện Bevi, Động cơ bánh răng Bevi, Động cơ giảm tốc Bevi, Động cơ phanh điện Bevi, Đại lý Động cơ Bevi, Đại lý phân phối Động cơ Bevi, Nhà cung cấp Động cơ Bevi, Nhà phân phối Động cơ Bevi

BEVI là một công ty định hướng khách hàng, luôn nỗ lực hết mình để đáp ứng nhu cầu của khách hàng về độ tin cậy, chất lượng và hiệu suất giao hàng. Trong công việc hàng ngày của chúng tôi, chúng tôi hướng đến một sự phát triển bền vững.

Động cơ điện là sản phẩm được biết đến nhiều nhất từ ​​BEVI. Làm việc với các nhà sản xuất hàng đầu hoặc từ sản xuất của chúng tôi, chúng tôi có thể cung cấp loại động cơ mà khách hàng của chúng tôi yêu cầu.

Động cơ điện BEVI

Chúng tôi bán động cơ điện BEVI có sẵn trong các loại khác nhau.

Động cơ phanh, Động cơ một pha, Động cơ chống cháy nổ, Động cơ hai tốc độ, Động cơ ba pha.

Ngoài Ra Công ty chúng tôi là Đại lý chính thức của các hãng như :


+ Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy


+ Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany


+ Hộp số Vogel Made in Germany


+ Van Duplomatic Made in Italy


+ Cảm biến IFM Made in Germany


+ Bơm Torishima Made in Japan

Model Motor Electric BEVI Tại Việt Nam
Motor BEVI 3D2 200 L1-6

Motor BEVI 3D2 200 L2-6

Motor BEVI 3D2 225 M-6

Motor BEVI 3D2 250 M-6

Motor BEVI 3D2 280 S-6

Motor BEVI 3D2 280 M-6

Motor BEVI 3D2 315 S-6

Motor BEVI 3D2 315 M-6

Motor BEVI 3D2 315 L1-6

Motor BEVI 3D2 315 L2-6

Motor BEVI 3D2 355 M1-6

Motor BEVI 3D2 355 M2-6

Motor BEVI 3D2 355 L-6

Motor BEVI 4A 80 1-8

Motor BEVI 4A 80 2-8

Motor BEVI 4A 90 S-8

Motor BEVI 4A 90 L-8

Motor BEVI 4A 100 L1-8

Motor BEVI 4A 100 L2-8

Motor BEVI 4A 112 M-8

Motor BEVI 4A 132 S-8

Motor BEVI 4A 132 M-8

Motor BEVI 4A 160 M1-8

Motor BEVI 3D 160 M1-8

Motor BEVI 4A 160 M2-8

Motor BEVI 3D 160 M2-8

Motor BEVI 4A 160 L-8

Motor BEVI 3D 160 L-8

Motor BEVI 3D 180 L-8

Motor BEVI 3D 200 L-8

Motor BEVI 3D 225 S-8

Motor BEVI 3D 225 M-8

Motor BEVI 3D 250 M-8

Motor BEVI 3D 280 S-8

Motor BEVI 3D 280 M-8

Motor BEVI 3D 280 M2-8

Motor BEVI 3D 315 S-8

Motor BEVI 3D 315 M-8

Motor BEVI 3D 315 L1-8

Motor BEVI 3D 315 L2-8

Motor BEVI 3D 355 M1-8

Motor BEVI 3D 355 M2-8

Motor BEVI 3D 355 L-8

Motor BEVI 4A2 80M

Motor BEVI 4A2 90S

Motor BEVI 4A2 90L

Motor BEVI 4A2 100L

Motor BEVI 4A2 112M

Motor BEVI 4A2 132S

Motor BEVI 4A2 132M

Motor BEVI 4A2 160M

Motor BEVI 4A2 160L

Motor BEVI 3D2 160M

Motor BEVI 3D2 160L

Motor BEVI 3D2 180M

Motor BEVI 3D2 180L

Motor BEVI 3D2 225S

Motor BEVI 3D2 225M

Motor BEVI 3D2 250M

Motor BEVI 3D2 280S

Motor BEVI 3D2 280M

Motor BEVI 3D2 315S

Motor BEVI 3D2 315S

Motor BEVI 3D2 315M

Motor BEVI 3D2 315L

Motor BEVI 3D2 355M

Motor BEVI 3D2 355L

Motor BEVI 4A2 80M

Motor BEVI 4A2 90S

Motor BEVI 4A2 90L

Motor BEVI 4A2 100L

Motor BEVI 4A2 112M

Motor BEVI 4A2 132S

Motor BEVI 4A2 132M

Motor BEVI 4A2 160M

Motor BEVI 4A2 160L

Motor BEVI 3D2 160M

Motor BEVI 3D2 160L

Motor BEVI 3D2 180M

Motor BEVI 3D2 180L

Motor BEVI 3D2 200L

Motor BEVI 3D2 225S

Motor BEVI 3D2 225M