Đại lý Máy Đóng Đai FROMM
Công ty CHÂU THIÊN CHÍ là Nhà cung cấp Máy Đóng Đai FROMM Tại Việt Nam : Máy đóng đai FROMM, Máy đóng gói FROMM, Máy đóng chai FROMM, Máy đóng nhựa FROMM, Máy cắt FROMM, Đại lý Máy đóng đai FROMM, Nhà cung cấp Máy đóng đai FROMM, Nhà phân phối Máy đóng đai FROMM, Đại lý phân phối Máy đóng đai FROMM

Tập đoàn FROMM thiết kế, phát triển và sản xuất nhiều hệ thống để đơn vị hóa và xếp hàng hóa để vận chuyển: máy đóng đai và hệ thống, máy quấn pallet, hệ thống gối Airpad được cấp bằng sáng chế, cùng với tất cả các vật tư tiêu hao cần thiết.

Fromm Packaging Systems cung cấp một số ứng dụng cho tất cả các loại vật liệu và sản phẩm. Tất cả các thiết bị được tùy chỉnh theo phù hợp với cơ sở hiện tại hoặc mới của bạn.

Hệ thống đóng gói FROMM cung cấp một số ứng dụng cho tất cả các loại vật liệu và sản phẩm. Tất cả các thiết bị được tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn để phù hợp với cơ sở hiện tại hoặc mới của bạn. FROMM sản xuất đầu buộc dây đáng tin cậy cho dây đeo bằng thép và PET không có thời gian chết và tuổi thọ của các bộ phận hao mòn rất dài.

Model : Máy Đóng Đai FROMM
Fromm P318

Fromm P331

Fromm FSM35

Fromm P32858HD

Fromm P330

Fromm P328S

Fromm P331

Fromm P329

Fromm P328

Fromm PM102009

Fromm A333

Fromm P325

Fromm A335

Fromm FSM50

Fromm Z322

Fromm PM313

Fromm A480

Fromm P325

Fromm P326

Fromm P326

Fromm P327

Fromm P328

Fromm P329

Fromm P323

Fromm P355

Fromm P330

Fromm P327

Fromm P355

Fromm P356

Fromm P318

Fromm P329

Fromm A52

Fromm P318

Fromm BXT3-19

Fromm P356

Fromm P356

Fromm P326

Fromm P326

Fromm P327

Fromm P328

Fromm P329

Fromm A32

Fromm P323

Fromm A384

Fromm P323

Fromm A338

Fromm A431-34

Fromm A390

Fromm P356

Fromm A383

Fromm A-384

Fromm P356-58

Fromm A483

Fromm A480

Fromm A3H

Fromm P404 5/8

Fromm A451

Fromm A390 3/8

Fromm A24B6-HT

Fromm A391 1/2

Fromm P31

Fromm A330

Fromm A3H.1601

Fromm P300

Fromm A25A410

Fromm A431-34

Fromm P356

Fromm P356-58

Fromm P404 5/8

Fromm CH-45A

Fromm A451

Fromm A390 3/8

Fromm A24B6-HT

Fromm A330

Fromm P-322

Fromm P323

Fromm P32.0108

Fromm P320

Fromm A480

Fromm P325 14.4

Fromm P-328 5/8

Fromm RCNS2-114

Fromm P327

Fromm P329