Đại lý KOBA Tại Việt Nam
Công ty Châu Thiên Chí là Đại lý phân phối KOBA Tại Việt Nam như : Bộ giảm sốc Koba, Bộ giảm chấn Koba, Bộ đệm thủy lực Koba, Thiết bị thủy lực Koba, Thiết bị khí nén Koba, Koba Việt Nam, Đại lý Bộ giảm sốc Koba, Đại lý phân phối Bộ giảm sốc Koba, Nhà cung cấp Bộ giảm sốc Koba, Nhà phân phối Bộ giảm sốc Koba

KOBA là nhà sản xuất chuyên nghiệp của Shock Absorber, thủy lực đệm, Hydro Kiểm tra và khí mùa xuân, tích lũy công nghệ cao cấp kể từ khi thành lập năm 1993.

KOBA đã xây dựng một dây chuyền sản xuất có hệ thống để cung cấp các sản phẩm chính của chúng tôi một cách đáng tin cậy.

KOBA đang nỗ lực hết mình để đảm bảo chất lượng dịch vụ hỗ trợ khách hàng có chất lượng tốt nhất và giao hàng nhanh chóng.

KOBA cũng đã thông qua "Cung cấp các sản phẩm tùy chỉnh (tùy biến) hệ thống" để sản xuất sản phẩm đặc biệt để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng.

KOBA hứa hẹn dịch vụ tốt nhất để đáp ứng yêu cầu của khách hàng với chất lượng cao và giao hàng nhanh trong việc theo đuổi tầm nhìn của chúng tôi để trở thành nhà sản xuất tốt nhất thế giới trong lĩnh vực kinh doanh này thông qua nghiên cứu và phát triển liên tục.

Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

+ Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy


+ Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany


+ Hộp số Vogel Made in Germany


+ Van Duplomatic Made in Italy


+ Cảm biến IFM Made in Germany


+ Bơm Torishima Made in Japan

Model Bộ giảm sốc KOBA Tại Việt Nam
Koba KMA27-25FB-CY

Koba KESM25-12

Koba KESM35-22

Koba KESM40-22

Koba KESM50-35

Koba KESM60-35

Koba KESM75-45

Koba KESM90-60

Koba KESM110-80

Koba KESE116-105

Koba KESE142-130

Koba KESE160-140

Koba KESE180-160

Koba KESE215-180

Koba KESS50-150

Koba KESS75-150

Koba KESS75-200

Koba KESS90-200

Koba KESS90-270

Koba KESS110-275

Koba KESS110-400

Koba KESS110-400H

Koba KESS110-600

Koba KESS110-800

Koba KESH130-400

Koba KESH140-500

Koba KESH140-400H

Koba KESH155-650

Koba KESH175-850

Koba KESH200-1050

Koba KESH220-1200

Koba KESH230-1300

Koba KVD55-50

Koba KVD100-50

Koba KVD100-100

Koba KVD130-100

Koba KVD130-150

Koba KVD180-100

Koba KVD180-200

Koba KVD180-300

Koba KRC30-50

Koba KRC50-50

Koba KRC70-50

Koba KHC 24-15

Koba KHC 31-40

Koba KHC 38-60

Koba KMA 10-07

Koba KMA 12-14

Koba KMA 14-12

Koba KMA 16-12

Koba KMA 20-16

Koba KMA 25-25

Koba KMA 27-25

Koba KMA 30-35

Koba KMA33-25

Koba KMA 36-25

Koba KMA10-07(B)

Koba KMS 08-06

Koba KMS 10-08

Koba KMS 12-10

Koba KMS 14-15

Koba KMS 20-20

Koba KMS 25-25

Koba KMS 36-25

Koba KESM25- 12

Koba KESM35- 22

Koba KESM40- 22

Koba KESM50- 35

Koba KESM60- 35

Koba KESM75- 45

Koba KESM90- 60

Koba KESM110-80

Koba KESE116-105

Koba KESE142-130

Koba KESE160-140

Koba KESE180-160

Koba KESE215-180

Koba KESS50- 150

Koba KESS75- 150

Koba KESS75- 200

Koba KESS90- 200

Koba KESS90- 270

Koba KESS110- 275

Koba KESS110- 400

Koba KESS110-400H

Koba KESS110- 600

Koba KESS110- 800

Koba KESH130- 400

Koba KESH140- 500

Koba KESH140-400H

Koba KESH155- 650

Koba KESH175- 850

Koba KESH200- 1050

Koba KESH220- 1200

Koba KESH230- 1300

Koba KVD55- 50

Koba KVD100- 50

Koba KVD100-100

Koba KVD130-100

Koba KVD130-150

Koba KVD180-100

Koba KVD180-200

Koba KVD180-300

Koba KHA42-25

Koba KHAT42-25

Koba KHA42-50

Koba KHAT42-50

Koba KHA64-50

Koba KHA85-50

Koba KHA115-50

Koba KHA42-75

Koba KHAT42-75

Koba KHA85-90

Koba KHA64-100

Koba KHAT64-100

Koba KHA115-100

Koba KHA85-125

Koba KHAT64-150

Koba KHAT64-150

Koba KHA115-150

Koba KHA85-165

Koba KHA115-200

Koba KHA115-250

Koba KCSC90-50

Koba KCSC90-100

Koba KCSC90-150

Koba KCSC90-200

Koba KCSC90-250

Koba KCSC90-300

Koba KCSC90-350

Koba KCSC90-400

Koba KCSC90-450

Koba KCSC90-500

Koba KCSC90-600

Koba KCSC90-700

Koba KCSC90-800

Koba KCSC110-50

Koba KCSC110-100

Koba KCSC110-200

Koba KCSC110-250

Koba KCSC110-300

Koba KCSC110-350

Koba KCSC110-400

Koba KCSC110-450

Koba KCSC110-500

Koba KCSC110-600

Koba KCSC110-700

Koba KCSC110-800

Koba KCSC110-900

Koba KCSC110-1000

Koba KCSC110-1200

Koba KCSC110-1400

Koba KCSC130-50

Koba KCSC130-75

Koba KCSC130-125

Koba KCSC130-200

Koba KCSC130-250

Koba KCSC130-300

Koba KCSC130-350

Koba KCSC130-400

Koba KCSC130-450

Koba KCSC130-500

Koba KCSC130-600

Koba KCSC130-700

Koba KCSC130-800

Koba KCSC130-900

Koba KCSC130-1000

Koba KCSC130-1200

Koba KCSC130-1400

Koba KCSC130-1500