Đại lý hộp số Rossi
Công Ty Châu Thiên Chí là Đại lý phân phối hộp số Rossi tại việt nam

Công ty Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm của Rossi như : Động cơ Rossi, Hộp số Rossi, Hộp giảm tốc Rossi, Hộp số hành tinh Rossi, Hộp số xoắn ốc Rossi, Động cơ điện Rossi, Động cơ giảm tốc Rossi, Động cơ bánh răng Rossi, Đại lý động cơ hộp số Rossi, Nhà cung cấp động cơ hộp số Rossi, Nhà phân phối động cơ hộp số Rossi, Đại lý phân phối động cơ hộp số Rossi

Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

+ Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy


+ Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany


+ Hộp số Vogel Made in Germany


+ Van Duplomatic Made in Italy


+ Cảm biến IFM Made in Germany


+ Bơm Torishima Made in Japan

Hộp số giảm tốc Rossi - Đại lý hộp số Rossi tại việt nam
Rossi MR CI 63 UO3A

Rossi MR CI 64 UO3A

Rossi MR CI 80 UO3A

Rossi R C2I 200 UO2A / 20,5

Rossi R CI 125 UO2A / 10

Rossi R CI 125 UO2A / 10

Rossi R CI 200 UO2A / 15,5

Rossi MR ICI 160 UO3A

Rossi HB 71B 4 230.400-50 B5

Rossi HB 71B 6 230.400-50 B5

Rossi HB 71C 4 230.400-50 B5

Rossi HB 71D 4 230.400-50 B5

Rossi HB 80C 4 230.400-50 B5

Rossi HB 112MC 4 230.400-50 B5

Rossi HB 112MC 4 230.400-50 B5

Rossi HB 112MC 4 230.400-50 B5

Rossi HB2 90L 6 230.400-50 B5

Rossi HB2 100LA 4 230.400-50 B5

Rossi HB2 100LB 4 230.400-50 B5

Rossi HB2 100LB 4 230.400-50 B5R

Rossi HB2 112M 4 230.400-50 B5

Rossi HB2 112M 4 230.400-50 B5

Rossi HB2 132S 2 230.400-50 B5R

Rossi HB2 132S 4 230.400-50 B5

Rossi HB2 160L 4 230.400-50 B5

Rossi HB2 225M 4 400-50 B5

Rossi HB2 225S 4 230.400-50 B5

Rossi HBZ 71C 2 230.400-50 B5R

Rossi HBZ 80B 4 230.400-50 B5A

Rossi HBZ 80C 6 230.400-50 B5

Rossi HBZ 90L 4 230.400-50 B5

Rossi HBZ 90LC 4 230.400-50 B5

Rossi HBZ 132M 4 230.400-50 B5

Rossi HBZ 132M 4 230.400-50 B5R

Rossi HBZ 132MC 4 230.400-50 B5

Rossi HBZ 160M 4 230.400-50 B5

Rossi HF71 B6 230.400.B5

Rossi MR 2I 100 UP2A

Rossi MR 2I 80 UC2A - HB2

Rossi MR 2I 81 UP2A-112MC

Rossi MR 2IV 125 UO2A - 112

Rossi MR 2IV 81 – 80B 4

Rossi MR 3E 353 FC1C - HF

Rossi MR 4E 354 FC2C - HF

Rossi MR C2I 140 UO2V

Rossi MR C2I 200 UO2A

Rossi MR C2I 225 UO2A

Rossi MR CI 125 UO2V 132M 4

Rossi MR CI 160 UO2A - 200L

Rossi MR CI 160 UO2A

Rossi MR CI 81 UO3A

Rossi MR ICI 200 U03A

Rossi MR ICI 80

Rossi MR IV 100 U02A F090

Rossi MR IV 50 UO3A - 63B 4

Rossi MR IV 50 UO3A - 80A 4

Rossi MR IV 80 UO3A

Rossi MR IV 81 403A-71C4

Rossi MR V 250 U02A

Rossi MR V 50 UO3A 610 FQ3

Rossi MR V 63 UO3A - 90L 4

Rossi MR V 63U03D

Rossi MR V 80 UO3A - 100LA

Rossi MR V 80 UO3A - 90LC 4

Rossi MR V50UO3A

Rossi MR21 80UC2A-100LB

Rossi MR21 200UP 2A

Rossi MR21 V81 U03A

Rossi MR2I 100UP2A

Rossi MR2I63UP2A V5 I24.1

Rossi MR31 200UP2A-132M

Rossi MR314 OPO/A 2187

Rossi MR742.45.2C.4/1 24VDC

Rossi MRC1 100 UO 3A

Rossi MRCI 63 U03A-A80-A4-B5

Rossi MRCI 63U03A 505

Rossi MRCI 63U03A 605

Rossi MRCI 64 U03A 506

Rossi MRCI 80 U03A 506

Rossi MRCI 80U03A 605

Rossi MRCI63 UO3A-90LC4

Rossi MRCI63-U03A FO

Rossi MRCI63-U03A

Rossi MRICI 125 U03A 696 B7

Rossi MRICI100UO3A-19x200

Rossi MRIV 32 U03A

Rossi MRIV 40 U03A

Rossi MRIV 63 UO3A 506

Rossi MRIV100U02A PAM90B5

Rossi MRIV 100 UO2A

Rossi MRIV 50 UO2A I127

Rossi MRV 125 UO2A 11MA B5

Rossi MRV 32 U03A 63B4

Rossi MRV 40 UO3A

Rossi MRV 50 UO2A

Rossi MR V 50 UO3A - 80A 4

Rossi MRV 63 U03A 607-B6

Rossi MRV 63 UO3A

Rossi MRV 63 UO3A-B3 I=50

Rossi MRV 63 Y03A 207 FQ2

Rossi MRV 80 UO2A B6

Rossi MRV 80U 03A

Rossi MRV 80UO 3A B3 6,7

Rossi MRV 81 UO3A- HBZ

Rossi MV 3I 40 PC1A-C16-71

Rossi R 4E 354 FC2C

Rossi R C2I UO2A

Rossi R CI 100 UO3A / 12,4

Rossi R CI 63 UO3A / 8

Rossi R CL 100UO3A/9,81

Rossi R ICI 125 UO3A / 102

Rossi R ICI 125 UO3A / 102

Rossi R IV 100 UO2A / 79,5

Rossi R IV 80 UO3A / 159

Rossi R V 100 UO2A / 20

Rossi R V 125 UO2A / 20

Rossi R V 125 UO2A / 32

Rossi R V 125 UO2A / 40

Rossi R V 160 UO2B / 40

Rossi R V 200 UO2A/32

Rossi R V 50 UO 3D S/N

Rossi R V 50 UO3D/10

Rossi R2I 80 UC2A/7,64

Rossi R3E 353 FC1C / 178

Rossi RC21 180 UO2A

Rossi RC21 401 UO1A 508

Rossi RC2I 280 UO2A / 20,8

Rossi RC2I 320 UO2A / 20,6

Rossi RCI 200 UO2A / 18 B3

Rossi RCI 250 UO2A / 17,9

Rossi RCI 250 UO2A / 17,9 B3

Rossi RCI 280 UO2A / 18 B3

Rossi RCI 280 UO2A / 20 B3

Rossi RCI 320 UO2A / 18 B3

Rossi RI CI 125 UO3A 78MAS

Rossi RI125UP2A-3,28

Rossi RO100UO3A-507-TM3

Rossi RV 125 UO2A , I = 20

Rossi RV 125 UO2A I = 32

Rossi RV 125 UO2A/32 V5

Rossi RV 80 U O 3A 60

Rossi RV200 U02A/13

Rossi RV-50-U03A