Đại lý động cơ Rossi
Công Ty Châu Thiên Chí là Đại lý phân phối động cơ Rossi tại việt nam

Công Ty Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm Rossi như : Động cơ Rossi, Hộp số Rossi, Hộp giảm tốc Rossi, Động cơ điện Rossi, Động cơ hai chiều Rossi, Động cơ giảm tốc Rossi, Hộp bánh răng Rossi, Động cơ bánh răng Rossi, hộp số hành tinh Rossi, Hộp số xoắn ốc Rossi, Motor giảm tốc Rossi, Đại lý động cơ hộp số Rossi, Nhà cung cấp động cơ hộp số Rossi, Đại lý phân phối động cơ hộp số Rossi

Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

+ Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy


+ Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany


+ Hộp số Vogel Made in Germany


+ Van Duplomatic Made in Italy


+ Cảm biến IFM Made in Germany


+ Bơm Torishima Made in Japan

Động cơ giảm tốc Rossi - Đại lý động cơ Rossi tại việt nam
Rossi R V 32 UO3A 10

Rossi R V 40 UO3A 10

Rossi R V 50 UO3A 10

Rossi R V 63 UO3A 10

Rossi R V 64 UO3A 10

Rossi R V 80 UO3A 10

Rossi R V 81 UO3A 10

Rossi R V 100 UO2A 10

Rossi R V 125 UO2A 10

Rossi R V 126 UO2A 10

Rossi R V 160 UO2A 10

Rossi R V 161 UO2A 10

Rossi R V 200 UO2A 13

Rossi R V 250 UO2A 16

Rossi R IV 32 UO3A 51.8

Rossi R IV 40 UO3A 49.9

Rossi R IV 50 UO3A 49.9

Rossi R IV 63 UO3A 50.9

Rossi R IV 64 UO3A 50.9

Rossi R IV 80 UO3A 50.9

Rossi R IV 81 UO3A 50.9

Rossi R IV 100 UO2A 50.9

Rossi R IV 125 UO2A 49.9

Rossi R IV 126 UO2A 49.9

Rossi R IV 160 UO2A 50.8

Rossi R IV 161 UO2A 50.8

Rossi R IV 200 UO2A 50.8

Rossi R IV 250 UO2A 50.8

Rossi MR V 32 UO3A 63 B5 7

Rossi MR V 40 UO3A 63 B5 25

Rossi MR V 50 UO3A 63 B5 50

Rossi MR V 63 UO3A 71 B5 40

Rossi MR V 64 UO3A 71 B5 40

Rossi MR V 80 UO3A 80 B5 32

Rossi MR V 81 UO3A 80 B5 32

Rossi MR V 100 UO2A 90S B5 32

Rossi MR V 125 UO2A 100 B5 32

Rossi MR V 126 UO2A 100 B5 32

Rossi MR V 160 UO2A 112M-MB B5

Rossi MR V 161 UO2A 112M-MB B5

Rossi MR V 200 UO2A 132S-M B5

Rossi MR V 250 UO2A 160M-L B5

Rossi MR IV 32 UO3A 63 B5 41.5

Rossi MR IV 40 UO3A 63 B5 56

Rossi MR IV 50 UO3A 63 B5 70

Rossi MR IV 63 UO3A 71 B5 50.9

Rossi MR IV 64 UO3A 71 B5 50.9

Rossi MR IV 80 UO3A 71 B5 79.5

Rossi MR IV 81 UO3A 71 B5 79.5

Rossi MR IV 100 UO2A 80 B5

Rossi MR IV 125 UO2A 90S B5

Rossi MR IV 126 UO2A 90S B5

Rossi MR IV 160 UO2A 100 B5

Rossi MR IV 161 UO2A 100 B5

Rossi MR IV 200 UO2A 100 B5

Rossi MR IV 250 UO2A 132S-M B5

Rossi MR 2IV 40 UO3A 63 B5 114

Rossi MR 2IV 50 UO3A 63 B5 142

Rossi MR 2IV 63 UO3A 71 B5 159

Rossi MR 2IV 64 UO3A 71 B5 159

Rossi MR 2IV 80 UO3A 71 B5 204

Rossi MR 2IV 81 UO3A 71 B5 204

Rossi MR 2IV 100 UO2A 80 B5

Rossi MR 2IV 125 UO2A 90S B5

Rossi MR 2IV 126 UO2A 90S B5

Rossi MR V 50 UO3A 7 P03

Rossi MRV 125U02a 404

Rossi R V 50 UO3A/50

Rossi MR 2I 80 UC2A-HB3

Rossi MR ICI 80 UO3A82.5

Rossi MRCI80 UO3A

Rossi MRCI80UO3A

Rossi MRV 63 UO3A/40

Rossi MRV32 UO3A 63A

Rossi MRV32 UO3A

Rossi MRV64 UO3A

Rossi SR13 MR V 63 UO3A/20P06

Rossi R C2I 140 UO2H-68

Rossi MRV50 UO3A-80A

Rossi MR V 32 UO3A-63B 4

Rossi MRV6380B4B5*28

Rossi RV100 UO2A/10

Rossi RIV100 UO2A/159 A04

Rossi RV 100 UO2A/63 B3

Rossi R 2I 160 UP2A-18.1

Rossi R 2I 180 UP2A-18

Rossi SR13 MR V 63 UO3A

Rossi MR 2IV 81 UO3A

Rossi MR IV 100 UO2A

Rossi MR V 100 UO2A

Rossi MR V 63 UO3A

Rossi MR V 80 UO3D

Rossi R IV 125 UO2A / 203

Rossi R V 40 UO3A / 16

Rossi R V 63 UO3A / 13

Rossi R V 63 UO3D / 16

Rossi MR 2I 50 UC2A

Rossi MR 2I 50 UC2A

Rossi MR 2I 81 UC2A

Rossi MR 3I 50 UC2A

Rossi MR 3I 80 UC2A

Rossi MR IW 40 U0 3A 607

Rossi MR 2I 100 UP2A

Rossi MR 2I 81 UP2A

Rossi MR 3I 63 UP2A