Công Ty Châu Thiên Chí là Đại lý phân phối động cơ Rossi tại việt nam
Công Ty Chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm Rossi như : Động cơ Rossi, Hộp số Rossi, Hộp giảm tốc Rossi, Động cơ điện Rossi, Động cơ hai chiều Rossi, Động cơ giảm tốc Rossi, Hộp bánh răng Rossi, Động cơ bánh răng Rossi, hộp số hành tinh Rossi, Hộp số xoắn ốc Rossi, Motor giảm tốc Rossi, Đại lý động cơ hộp số Rossi, Nhà cung cấp động cơ hộp số Rossi, Đại lý phân phối động cơ hộp số Rossi
Đại lý động cơ Rossi
Rossi R V 32 UO3A 10
Rossi R V 40 UO3A 10
Rossi R V 50 UO3A 10
Rossi R V 63 UO3A 10
Rossi R V 64 UO3A 10
Rossi R V 80 UO3A 10
Rossi R V 81 UO3A 10
Rossi R V 100 UO2A 10
Rossi R V 125 UO2A 10
Rossi R V 126 UO2A 10
Rossi R V 160 UO2A 10
Rossi R V 161 UO2A 10
Rossi R V 200 UO2A 13
Rossi R V 250 UO2A 16
Rossi R IV 32 UO3A 51.8
Rossi R IV 40 UO3A 49.9
Rossi R IV 50 UO3A 49.9
Rossi R IV 63 UO3A 50.9
Rossi R IV 64 UO3A 50.9
Rossi R IV 80 UO3A 50.9
Rossi R IV 81 UO3A 50.9
Rossi R IV 100 UO2A 50.9
Rossi R IV 125 UO2A 49.9
Rossi R IV 126 UO2A 49.9
Rossi R IV 160 UO2A 50.8
Rossi R IV 161 UO2A 50.8
Rossi R IV 200 UO2A 50.8
Rossi R IV 250 UO2A 50.8
Rossi MR V 32 UO3A 63 B5 7
Rossi MR V 40 UO3A 63 B5 25
Rossi MR V 50 UO3A 63 B5 50
Rossi MR V 63 UO3A 71 B5 40
Rossi MR V 64 UO3A 71 B5 40
Rossi MR V 80 UO3A 80 B5 32
Rossi MR V 81 UO3A 80 B5 32
Rossi MR V 100 UO2A 90S B5 32
Rossi MR V 125 UO2A 100 B5 32
Rossi MR V 126 UO2A 100 B5 32
Rossi MR V 160 UO2A 112M-MB B5
Rossi MR V 161 UO2A 112M-MB B5
Rossi MR V 200 UO2A 132S-M B5
Rossi MR V 250 UO2A 160M-L B5
Rossi MR IV 32 UO3A 63 B5 41.5
Rossi MR IV 40 UO3A 63 B5 56
Rossi MR IV 50 UO3A 63 B5 70
Rossi MR IV 63 UO3A 71 B5 50.9
Rossi MR IV 64 UO3A 71 B5 50.9
Rossi MR IV 80 UO3A 71 B5 79.5
Rossi MR IV 81 UO3A 71 B5 79.5
Rossi MR IV 100 UO2A 80 B5
Rossi MR IV 125 UO2A 90S B5
Rossi MR IV 126 UO2A 90S B5
Rossi MR IV 160 UO2A 100 B5
Rossi MR IV 161 UO2A 100 B5
Rossi MR IV 200 UO2A 100 B5
Rossi MR IV 250 UO2A 132S-M B5
Rossi MR 2IV 40 UO3A 63 B5 114
Rossi MR 2IV 50 UO3A 63 B5 142
Rossi MR 2IV 63 UO3A 71 B5 159
Rossi MR 2IV 64 UO3A 71 B5 159
Rossi MR 2IV 80 UO3A 71 B5 204
Rossi MR 2IV 81 UO3A 71 B5 204
Rossi MR 2IV 100 UO2A 80 B5
Rossi MR 2IV 125 UO2A 90S B5
Rossi MR 2IV 126 UO2A 90S B5
Rossi MR V 50 UO3A 7 P03
Rossi MRV 125U02a 404
Rossi R V 50 UO3A/50
Rossi MR 2I 80 UC2A-HB3
Rossi MR ICI 80 UO3A82.5
Rossi MRCI80 UO3A
Rossi MRCI80UO3A
Rossi MRV 63 UO3A/40
Rossi MRV32 UO3A 63A
Rossi MRV32 UO3A
Rossi MRV64 UO3A
Rossi SR13 MR V 63 UO3A/20P06
Rossi R C2I 140 UO2H-68
Rossi MRV50 UO3A-80A
Rossi MR V 32 UO3A-63B 4
Rossi MRV6380B4B5*28
Rossi RV100 UO2A/10
Rossi RIV100 UO2A/159 A04
Rossi RV 100 UO2A/63 B3
Rossi R 2I 160 UP2A-18.1
Rossi R 2I 180 UP2A-18
Rossi SR13 MR V 63 UO3A
Rossi MR 2IV 81 UO3A
Rossi MR IV 100 UO2A
Rossi MR V 100 UO2A
Rossi MR V 63 UO3A
Rossi MR V 80 UO3D
Rossi R IV 125 UO2A / 203
Rossi R V 40 UO3A / 16
Rossi R V 63 UO3A / 13
Rossi R V 63 UO3D / 16
Rossi MR 2I 50 UC2A
Rossi MR 2I 50 UC2A
Rossi MR 2I 81 UC2A
Rossi MR 3I 50 UC2A
Rossi MR 3I 80 UC2A
Rossi MR IW 40 U0 3A 607
Rossi MR 2I 100 UP2A
Rossi MR 2I 81 UP2A
Rossi MR 3I 63 UP2A