Đại lý Động cơ LAFERT
Công ty Châu Thiên Chí là Đại lý phân phối chính thức Động cơ - Motor LAFERT của ITALY như : Động cơ Điện LAFERT, Động cơ AC LAFERT, Motor AC LAFERT, Động cơ giảm tốc LAFERT, Hộp số LAFERT, Hộp giảm tốc LAFERT, Đại lý Động cơ LAFERT, Nhà phân phối Động cơ LAFERT, Nhà cung cấp Động cơ LAFERT, Đại lý phân phối Động cơ LAFERT

Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

+ Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy

+ Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany

+ Hộp số Vogel Made in Germany

+ Van Duplomatic Made in Italy

+ Cảm biến IFM Made in Germany

+ Bơm Torishima Made in Japan

Động cơ Electric LAFERT

Động cơ LAFERT LA71C6

Động cơ LAFERT LA71S6

Động cơ LAFERT LA80C6

Động cơ LAFERT LA80S6

Động cơ LAFERT FLS63B14

Động cơ LAFERT FLS71B14

Động cơ LAFERT FLS80B14

Động cơ LAFERT FLS63B5

Động cơ LAFERT FLS71B5

Động cơ LAFERT FLS80B5

Động cơ LAFERT LA 63 1-2

Động cơ LAFERT LA 63 2-2

Động cơ LAFERT LA 71 1-2

Động cơ LAFERT LA 71 2-2

Động cơ LAFERT LA 80 1-2

Động cơ LAFERT LA 80 2-2

Động cơ LAFERT LA 63 2-4

Động cơ LAFERT LA 71 1-4

Động cơ LAFERT LA 71 2-4

Động cơ LAFERT LA 80 1-4

Động cơ LAFERT LA 80 2-4

Động cơ LAFERT FLP 63B14

Động cơ LAFERT FLP 71B14

Động cơ LAFERT FLP 80B14

Động cơ LAFERT FLP 63B5

Động cơ LAFERT FLP 71B5

Động cơ LAFERT FLP 80B5

Động cơ LAFERT MS63C2

Động cơ LAFERT MS63S2

Động cơ LAFERT MS63L2

Động cơ LAFERT MS71C2

Động cơ LAFERT MS71S2

Động cơ LAFERT MS71L2

Động cơ LAFERT MS80C2

Động cơ LAFERT MS80S2

Động cơ LAFERT MS80L2

Động cơ LAFERT MS90SC2

Động cơ LAFERT MS90SL2

Động cơ LAFERT MS90LS2

Động cơ LAFERT MS100LC2

Động cơ LAFERT MS100LS2

Động cơ LAFERT MS112MC2

Động cơ LAFERT MS112MS2

Động cơ LAFERT MS132SL2

Động cơ LAFERT MS132SC2

Động cơ LAFERT MS132MS2

Động cơ LAFERT MS132MA2

Động cơ LAFERT MS63C4

Động cơ LAFERT MS63S4

Động cơ LAFERT MS63A4

Động cơ LAFERT MS71C4

Động cơ LAFERT MS71S4

Động cơ LAFERT MS71L4

Động cơ LAFERT MS80C4

Động cơ LAFERT MS80S4

Động cơ LAFERT MS80L4

Động cơ LAFERT MS90SC4

Động cơ LAFERT MS90LS4

Động cơ LAFERT MS90LL4

Động cơ LAFERT MS100LC4

Động cơ LAFERT MS100LS4

Động cơ LAFERT MS112MS4

Động cơ LAFERT MS132SS4

Động cơ LAFERT MS132MA4

Động cơ LAFERT MS63C6

Động cơ LAFERT MS71C6

Động cơ LAFERT MS71S6

Động cơ LAFERT MS80C6

Động cơ LAFERT MS80S6

Động cơ LAFERT MS90SC6

Động cơ LAFERT MS90LS6

Động cơ LAFERT MS100LC6

Động cơ LAFERT MS100LS6

Động cơ LAFERT MS112MC6

Động cơ LAFERT MS112MA6

Động cơ LAFERT MS132SC6

Động cơ LAFERT MS132MS6

Động cơ LAFERT MS132MA6

Động cơ LAFERT MS71C8

Động cơ LAFERT MS80C8

Động cơ LAFERT MS90SC8

Động cơ LAFERT MS90LS8

Động cơ LAFERT MS100LC8

Động cơ LAFERT MS100LS8

Động cơ LAFERT MS112MC8

Động cơ LAFERT MS132SC8

Động cơ LAFERT MS132MS8