Công ty Châu Thiên Chí là Đại lý phân phối Động cơ - Hộp số Tsubaki Tại Việt Nam như : Hộp giảm tốc Tsubaki, Động cơ Tsubaki, Động cơ giảm tốc Tsubaki, Động cơ bánh răng Tsubaki, Hộp số Tsubaki, Hộp số bánh răng Tsubaki, Đại lý Động cơ Tsubaki, Nhà cung cấp Động cơ Tsubaki, Nhà phân phối Động cơ Tsubaki, Đại lý phân phối Động cơ Tsubaki

Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

+ Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy

+ Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany

+ Hộp số Vogel Made in Germany

+ Van Duplomatic Made in Italy

+ Cảm biến IFM Made in Germany

+ Bơm Torishima Made in Japan

Model Động cơ - Hộp số Tsubaki Tại Việt Nam
GMTE550-50L10BFI

GMTE550-50L15BFI

GMTE550-50L20BFI

GMTE550-50L25BFI

GMTE550-50L30BFI

GMTA010-18U5

GMTA010-18U10

GMTA010-18U15

GMTA010-18U20

GMTA010-18U25

GMTA010-18U30

GMTA010-18U40

GMTA010-18U50

GMTA010-24U60

GMTA010-24U75

GMTA010-24U100

GMTA010-24U120

GMTA010-24U165

GMTA010-24U200

GMTA010-28U300

GMTA010-28U360

GMTA010-28U450

GMTA010-38U600

GMTA010-38U720

GMTA010-38U1000

GMTA010-38U1200

GMTA020-18U5

GMTA020-18U10

GMTA020-18U15

Động cơ giảm tốc Tsubaki

GMTA020-18U20

GMTA020-18U25

GMTA020-24U30

GMTA020-24U40

GMTA020-24U50

GMTA020-24U60

GMTA020-24U75

GMTA020-28U100

GMTA020-28U120

GMTA020-28U165

GMTA020-28U200

GMTA020-38U300

GMTA020-38U360

GMTA020-38U450

GMTA020-42F600

GMTA020-42F720

GMTA020-42F1000

GMTA020-42F1200

GMTA040-24U5

GMTA040-24U10

GMTA040-24U15

GMTA040-24U20

GMTA040-24U25

GMTA040-28U30

GMTA040-28U40

GMTA040-28U50

GMTA040-28U60

GMTA040-28U75

GMTA040-38U100

GMTA040-38U120

GMTA040-38U165

GMTA040-38U200

GMTA040-42F300

GMTA040-42F360

Hộp giảm tốc Tsubaki

GMTA040-42F450

GMTA040-50F600

GMTA040-50F720

GMTA040-50F1000

GMTA040-50F1200

GMTR075-28U5

GMTR075-28U10

GMTR075-28U15

GMTR075-28U20

GMTR075-28U25

GMTR075-38U30

GMTR075-38U40

GMTR075-38U50

GMTR075-38U60

GMTR075-38U75

GMTR075-42F100

GMTR075-42F120

GMTR075-42F165

GMTR075-42F200

GMTR075-50F300

GMTR075-50F360

GMTR075-50F450

GMTR150-38U5

GMTR150-38U10

GMTR150-38U15

GMTR150-38U20

GMTR150-38U25

GMTR150-38U30

GMTR150-42F40

GMTR150-42F50

GMTR150-42F60

GMTR150-42F75

GMTR150-50F100

GMTR150-50F120

GMTR150-50F165

GMTR150-50F200

GMTR220-42F5

GMTR220-42F10

Motor giảm tốc Tsubaki

GMTR220-42F15

GMTR220-42F20

GMTR220-42F25

GMTR220-42F30

GMTR220-50F40

GMTR220-50F50

GMTR220-50F60

GMTR220-50F75

GMTR220-63F100

GMTR220-63F120

GMTR220-63F165

GMTR220-63F200

GMTR370-50F5

GMTR370-50F10

GMTR370-50F15

GMTR370-50F20

GMTR370-50F25

GMTR370-50F30

GMTR370-50F40

GMTR370-50F50

GMTR550-50F5

GMTR550-50F10

GMTR550-50F15

GMTR550-50F20

GMTR550-50F25

GMTR550-50F30

GMTE075-28U5

GMTE075-28U10

GMTE075-28U15

GMTE075-28U20

GMTE075-28U25

GMTE075-38U30

GMTE075-38U40

GMTE075-38U50

GMTE075-38U60

GMTE075-38U75

GMTE075-42F100

GMTE075-42F120

GMTE075-42F165

GMTE075-42F200

GMTE075-50F300

GMTE075-50F360