Động cơ Electro ADDA
Công ty Châu Thiên Chí là Đại lý phân phối Động cơ Electro ADDA của ITALY Tại Việt Nam như : Electro ADDA động cơ, Electro ADDA động cơ, Electro ADDA ba pha không đồng bộ động cơ, động cơ phanh điện ADDA, động cơ phanh điện ADDA, Electro ADDA đơn pha không đồng bộ động cơ, Electro ADDA chống cháy nổ động cơ, Electro ADDA vành trượt động cơ, Electro ADDA máy phát điện cảm ứng ba pha Máy, động cơ làm mát bằng nước ADDA điện, Nhà cung cấp Động cơ Electro ADDA, Đại lý Động cơ Electro ADDA, Đại lý phân phối Động cơ Electro ADDA

Được sản xuất hoàn toàn trong các nhà máy của Ý sử dụng các hệ thống công nghệ cao, động cơ Electro Adda mang lại hiệu năng tuyệt vời về mặt năng lượng và độ an toàn, độ bền và độ bền, hiệu quả và độ tin cậy.

Mỗi sản phẩm Electro Adda là kết quả của quá trình sản xuất được kiểm tra và giám sát cẩn thận, từ thiết kế đến sự lựa chọn vật liệu đến sự kiểm soát của cuộn dây trên mỗi động cơ riêng lẻ.

Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

+ Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy

+ Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany

+ Hộp số Vogel Made in Germany

+ Van Duplomatic Made in Italy

+ Cảm biến IFM Made in Germany

+ Bơm Torishima Made in Japan

Model Động cơ Electro ADDA Thông dụng
Động cơ ADDA C63A, C63B

Động cơ ADDA C71A, C71B, C80A

Động cơ ADDA C80B, C90S, C90L

Động cơ ADDA C100L,

Động cơ ADDA C112MT-a, C112MT-b

Động cơ ADDA C132S-a, C132S-b, C132M

Động cơ ADDA C160MT-a, C160MT-b

Động cơ ADDA C160L, C180MT

Động cơ ADDA C180LT, C200LT-a

Động cơ ADDA C200LT-b, C225MT

Động cơ ADDA C250MT, C280ST

Động cơ ADDA C280MT, C315S

Động cơ ADDA C315M-a, C315M-b

Động cơ ADDA C315M-c, FC63A

Động cơ ADDA FC63B, FC71A, FC71B

Động cơ không đồng bộ ADDA FC80A, FC80B

Động cơ không đồng bộ ADDA FC90S, FC90L

Động cơ không đồng bộ ADDA FC100L, FC112MT-a

Động cơ không đồng bộ ADDA FC112MT-b, FC132S-a

Động cơ không đồng bộ ADDA FC132S-b, FC132M

Động cơ không đồng bộ ADDA FC160MT-a, FC160MT-b

Động cơ không đồng bộ ADDA FC160L, FC180MT

Động cơ không đồng bộ ADDA FC180LT, FC200LT-a

Động cơ không đồng bộ ADDA FC200LT-b, FC225MT

Động cơ không đồng bộ ADDA FC250MT, FC280ST

Động cơ không đồng bộ ADDA FC280MT, FC315ST

Động cơ không đồng bộ ADDA FC315M-a, FC315M-b

Động cơ không đồng bộ ADDA FC315M-c, FCP63A

Động cơ không đồng bộ ADDA FCP63B, FCP71A

Động cơ không đồng bộ ADDA FCP71B, FCP80A

Động cơ không đồng bộ ADDA FCP80B, FCP90S

Động cơ không đồng bộ ADDA FCP90L, FCP100L

Động cơ ADDA FCP112MT-a, FCP112MT-b

Động cơ ADDA FCP132S-a, FCP132S-b

Động cơ ADDA FCP132M, FCP160MT-a

Động cơ ADDA FCP160MT-b, FCP160L

Động cơ ADDA FCP180MT, FCP180LT

Động cơ ADDA FCP200LT-a, FCP200LT-b

Động cơ ADDA FCP225MT, FCP250MT

Động cơ ADDA FCP280ST, FCP280MT

Động cơ ADDA FCP315ST, FCP315M-a

Động cơ ADDA FCP315M-b, FCP315M-c

Động cơ ADDA MOT3 ~ C100LFE-4

Động cơ ADDA FC100LFE-4, FC100L-4

Động cơ ADDA FCP100L-6, FCP90, 1/4

Động cơ ADDA FC90L2, FC90 / FE-4

Động cơ ADDA FC90S-4, FC90SFE-4

Động cơ ADDA FC90S, C90SFE-4, C90L-4

Động cơ ADDA FC90L-4, MOT-3

Động cơ ADDA FC132MFECCL-4

Động cơ ADDA C132M4, C132L4

Động cơ ADDA FC132M4, FC132L-4

Động cơ ADDA C132MFE-4, C132SFE-4

Động cơ ADDA FC132M-2, C132M-2

Động cơ ADDA FCP132M, C132S-4

Động cơ ADDA FC132S-4, FCP132M / 4

Động cơ ADDA FC80FE / 4, FC80-4

Động cơ ADDA FCP80-4, FC80-6

Động cơ ADDA C71FE-4, FC71B4B14

Động cơ ADDA FC71B4B14, FC71-4B5

Động cơ ADDA FC112L-2, FC112M-2

Động cơ ADDA FC112MT-2, FC112MTFE-4

Động cơ ADDA FC112MT-6, FC112MTFE / 4

Động cơ ADDA FC160LFE-4/8, FC160L-8/4

Động cơ ADDA FCP160MT-6, FC160MT-4

Động cơ ADDA FC160M-4, FC160M-2

Động cơ ADDA FC160LFECCL-4, MOT.3-C160MTFECCL-2

Động cơ ADDA EG160M-4, EG225S-4

Động cơ ADDA C180M-2, C180L-T / FE — 8—4

Động cơ ADDA C180LTFECCL-8

Động cơ ADDA FC200LT-4MOT.3 ~ FCP225MT-8/4

Động cơ ADDA FC63-4, AF35L2Động cơ điện Electro ADDA MR280M

Động cơ điện Electro ADDA 1632RPM

Động cơ điện Electro Adda FC90SFE

Động cơ điện Electro ADDA C253122 FC80A

Động cơ điện Electro ADDA FC63-2/4 Motor

Động cơ điện Electro Adda FC80FECC-2 3

Động cơ điện Electro Adda FC63FECC-4/2 3

Động cơ điện ELECTRO ADDA, FC11-2 MT-2 60 HZ

Động cơ điện Electro ADDA 505580

Động cơ điện Electro Adda FC 90L-4 B5

Động cơ điện Electro ADDA C253122 FC80A

Động cơ điện ELECTRO ADDA FC80FE-8-2 RQAUS1 FC80FE82

Động cơ điện Electro Adda FC80FECC-2 3

Động cơ điện Electro ADDA 1750rpm, FC63B, 23451, 3ph

Động cơ điện Electro Adda F63FECC-4/2 3

Động cơ điện Electro Adda FC63FECC-4/2 3

Động cơ điện NEW ELECTRO ADDA FT2A100L

Động cơ điện Electro Adda FV71FE-8/2 3

Động cơ điện Electro Adda FC90SFE-4

Động cơ điện Electro Adda FC71FE-8/2 3

Động cơ điện New Electro Adda FC71 1690RPM

Động cơ điện Electro Adda type IP55

Động cơ điện Electro Adda FC71FE-6

Động cơ điện Electro Adda C160M

Động cơ điện Electro Adda EG250M

Động cơ điện Electro Adda TFCE 132 S-4

Động cơ điện Electro Adda TFCE 80 A-2

Động cơ điện Electro Adda TFCE 80 A-2

Động cơ điện Electro Adda TFCE 80 A-2

Động cơ điện Electro Adda Ft2A100L

Động cơ điện Electro Adda D535832

Động cơ điện Electro Adda IEC60034-30

motor Electro ADDA IEC60034-1

motor Electro ADDA C160MTFECCL-2