Động cơ Electric TEC Tại Việt Nam
Công ty Châu Thiên Chí là Đại lý phân phối Động cơ Electric TEC Tại Việt Nam như : Động cơ Electric TEC, Động cơ Điện TEC, Động cơ AC TEC, Động cơ bánh răng TEC, Động cơ phanh điện TEC, Động cơ ba pha TEC, Motor Electric TEC, Motor AC TEC, Đại lý Động cơ TEC, Đại lý phân phối Động cơ TEC, Nhà cung cấp Động cơ TEC, Nhà phân phối Động cơ TEC

TEC Motors đã nhanh chóng trở thành nhà cung cấp động cơ điện độc lập lớn nhất ở Anh. Với hơn 7 triệu bảng động cơ trong kho và hơn 80 năm kinh nghiệm, đội ngũ của TEC Motor là một nhà đầu tư đáng tin cậy và được kính trọng trong lĩnh vực truyền tải điện.

Thành công của TEC Motors là minh chứng cho chiến lược vững chắc và tầm nhìn rõ ràng của họ - Giữ nhiều động cơ điện và hộp số trong kho hơn bất kỳ nhà đầu tư độc lập nào khác ở Anh - Chiến lược này đã cho phép TEC Motors loại bỏ thời gian giao hàng dài thường liên quan đến việc mua điện mới động cơ, tùy thuộc vào nhà sản xuất và nước xuất xứ động cơ, có thể là bất cứ thứ gì từ 6 đến 20 tuần.

TEC Motors là một phần của tổ chức toàn cầu TECHTOP, sản xuất các động cơ được xếp hạng hiệu quả IE1, IE2 & IE3 bằng nhôm hoặc gang. Là nhà phân phối ủy quyền cho TEC Motors, chúng tôi có thể cung cấp toàn bộ số lượng động cơ và hộp số của TEC.

Ngoài Ra công ty Chúng tôi là Đại lý chính thức các Hãng như :


+ Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy


+ Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany


+ Hộp số Vogel Made in Germany


+ Van Duplomatic Made in Italy


+ Cảm biến IFM Made in Germany


+ Bơm Torishima Made in Japan

Model Động cơ Electric TEC
TPC 7126

TPC 8016

TPC 8026

TPC 90S6

TPC 90L6

TECA-BM 631-2

TECA-BM 632-2

TECA-BM 633-2

TECA-BM 711-2

TECA-BM 712-2

TECA-BM 713-2

TECA-BM 801-2

TECA-BM 802-2

TECA-BM 803-2

TECA-BM 90S-2

TECA-BM 90L1-2

TECA-BM 90L2-2

TECA-BM 100L1-2

TECA-BM 100L2-2

TECA-BM 112M-2

TECA-BM 112L-2

TECA-BM 132S1-2

TECA-BM 132S2-2

TECA-BM 132M1-2

TECA-BM 132M2-2

TECA-BM 160M1-2

TECA-BM 160M2-2

TECA-BM 160L-2

TECA-BM 63

TECA-BM 71

TECA-BM 80

TECA-BM 90S

TECA-BM 90 L

TECA-BM 100 L

TECA-BM 112 MT

TECA-BM 112 M

TECA-BM 132 S

TECA-BM 132 M

TECA-BM 160 MT

TECA-BM 160 L

TECA-BM 631-4

TECA-BM 632-4

TECA-BM 633-4

TECA-BM 711-4

TECA-BM 712-4

TECA-BM 713-4

TECA-BM 801-4

TECA-BM 802-4

TECA-BM 803-4

TECA-BM 90S-4

TECA-BM 90L-4

TECA-BM 90L2-4

TECA-BM 100L1-4

TECA-BM 100L2-4

TECA-BM 100L3-4

TECA-BM 112M-4

TECA-BM 112L-4

TECA-BM 132S-4

TECA-BM 132M-4

TECA-BM 132L1-4

TECA-BM 132L2-4

TECA-BM 132L2-4

TECA-BM 160M-4

TECA-BM 160L-4

TECA-BM 631-6

TECA-BM 632-6

TECA-BM 711-6

TECA-BM 712-6

TECA-BM 713-6

TECA-BM 801-6

TECA-BM 802-6

TECA-BM 803-6

TECA-BM 90S-6

TECA-BM 90L-6

TECA-BM 100L-6

TECA-BM 112M-6

TECA-BM 132S-6

TECA-BM 132M1-6

TECA-BM 132M2-6

TECA-BM 132L-6

TECA-BM 160M-6

TECA-BM 160L-6

TECA-2 160M2-2

TECA-2 160L-2

TECA-2 180M-2

TECA-2 200L1-2

TECA-2 200L2-2

TECA-2 802-4

TECA-2 90S-4

TECA-2 90L-4

TECA-2 100L1-4

TECA-2 100L2-4

TECA-2 112M-4

TECA-2 132S-4

TECA-2 132M-4

TECA-2 160M-4

TECA-2 160L-4

TECA-2 180M-4

TECA-2 180L-4

TECA-2 200L-4

TECA-2 90S-6