Công ty Châu Thiên Chí là Đại lý ủy quyền bơm Torishima tại việt nam

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp các loại bơm Torishima của JAPAN như : Bơm ly tâm Torishima, Bơm làm mát Torishima, Bơm hơi Torishima, Bơm nước Torishima, Bơm cánh quạt Torishima, Bơm trục vít Torishima, Đại lý bơm Torishima, Nhà cung cấp bơm Torishima, Nhà phân phối bơm Torishima, Đại lý phân phối bơm Torishima

Đại lý bơm Torishima

Bơm Torishima CDM 300 X 250 KN

Bơm Torishima CDM 300 X 250 KN

Bơm Torishima CER 100-250

Bơm Torishima CER 125 - 200

Bơm Torishima CER 125-315

Bơm Torishima CER 125-330

Bơm Torishima CER 125-330

Bơm Torishima CER 32-160

Bơm Torishima CER 32-200

Bơm Torishima CER 65-200

Bơm Torishima CER 80-160

Bơm Torishima CER 80-160

Bơm Torishima CER 80-200

Bơm Torishima CER 80-200

Bơm Torishima CPC 100-32 G

Bơm Torishima CPC 80-32

Bơm Torishima ETA-N 100 x 80 – 315.1

Bơm Torishima ETA-N 100X80-160

Bơm Torishima ETA-N 100X80-200

Bơm Torishima ETA-N 100X80-200

Bơm Torishima ETA-N 100X80-200

Bơm Torishima ETA-N 100X80-200

Bơm Torishima ETA-N 100X80-200

Bơm Torishima ETA-N 100X80-250

Bơm Torishima ETA-N 100X80-315

Bơm Torishima ETA-N 100X80-315

Bơm Torishima ETA-N 100X80-315

Bơm Torishima ETA-N 100X80-315

Bơm Torishima ETA-N 100X80-315

Bơm Torishima ETA-N 100X80-315

Bơm Torishima ETA-N 100X80-400.1

Bơm Torishima ETA-N 100X80-400.1

Bơm Torishima ETA-N 100X80-400.1

Bơm Torishima ETA-N 125X100-200

Bơm Torishima ETA-N 125X100-200

Bơm Torishima ETA-N 125X100-250

Bơm Torishima ETA-N 125X100-250

Bơm Torishima ETA-N 125X100-250

Bơm Torishima ETA-N 125X100-250

Bơm Torishima ETA-N 125X100-250

Bơm Torishima ETA-N 125X100-250

Bơm Torishima ETA-N 125X100-250

Bơm Torishima ETA-N 125X100-250.1

Bơm Torishima ETA-N 125X100-250.1

Bơm Torishima ETA-N 125X100-250.1

Bơm Torishima ETA-N 125X100-315

Bơm Torishima ETA-N 125X100-400

Bơm Torishima ETA-N 125X100-400

Bơm Torishima ETA-N 150X125-200

Bơm Torishima ETA-N 150X125-250

Bơm Torishima ETA-N 150X125-315

Bơm Torishima ETA-N 150X125-315

Bơm Torishima ETA-N 200 x 150 - 200

Bơm Torishima ETA-N 200X150-250

Bơm Torishima ETA-N 200X150-315

Bơm Torishima ETA-N 200X150-315

Bơm Torishima ETA-N 50X32-160

Bơm Torishima ETA-N 50X32-160

Bơm Torishima ETA-N 50X32-160

Bơm Torishima ETA-N 50X32-200

Bơm Torishima ETA-N 50X40 – 200

Bơm Torishima ETA-N 50X40-200

Bơm Torishima ETA-N 50X40-200

Bơm Torishima ETA-N 50X40-250

Bơm Torishima ETA-N 50X40-250

Bơm Torishima ETA-N 50X40-250

Bơm Torishima ETA-N 65X50-160

Bơm Torishima ETA-N 65X50-160

Bơm Torishima ETA-N 65X50-160

Bơm Torishima ETA-N 65X50-160

Bơm Torishima ETA-N 65X50-250

Bơm Torishima ETA-N 65X50-250

Bơm Torishima ETA-N 65X50-315

Bơm Torishima ETA-N 80X65-160

Bơm Torishima ETA-N 80X65-200

Bơm Torishima ETA-N 80X65-250

Bơm Torishima ETA-N 80X65-250

Bơm Torishima ETA-N 80X65-250

Bơm Torishima GAE SERO SON 222 WW

Bơm Torishima GAE SERO SON 333 WW

Bơm Torishima LF 4-14

Bơm Torishima MML 5/13

Bơm Torishima MML 80/8

Bơm Torishima MML 80/8

Bơm Torishima MML 80/8

Bơm Torishima MMO 32/6

Bơm Torishima MMO 32/6

Bơm Torishima MMO 50/5

Bơm Torishima MMO 65/5

Bơm Torishima MMO 65/5

Bơm Torishima SOH 221

Bơm Torishima SOH 221

Bơm Torishima MB2400CN

Bơm Torishima MB2500

Bơm Torishima MB2704CN

Bơm Torishima MB2901

Bơm Torishima MB8500CN

Bơm Torishima MT2700

Bơm Torishima MT4100

Bơm Torishima MT9200