Công ty Châu Thiên Chí tự hào là đại lý phân phối Bơm torishima tại việt nam

Một số loại máy bơm Torishima ở Việt Nam: Bơm hút Torishima, bơm hút Xoắn ốc Torishima, bơm trục Torishima, bơm đa tầng Torishima, bơm ly tâm Torishima, bơm cánh quạt Torishima, bơm chìm Torishima, bơm hút chuyên dụng Torishima, bơm công Nghiệp Torishima loại .....

Máy Bơm Torishima

Một số model về torishima viet nam:

đại lý Bơm Torishima
CPEN 125-250 Product No P885941

CER 80-330 Product No. 885967

CPEN 125 – 250 Product No. P885975

CER 32 – 200 Product No. P885991

CER 80-40/2 Product No P887749

CPEN125-315 Product no.: AP281484

Bơm Torishima viet nam CPEN 125-315 Product no.: AP281476

CPEN 100-400 Product no.: AP281492

CPEN100-315 Product no.: AP280143

CPEN 100-315 Product no.: AP280151

CE125-50/2 P/N.: P851531

Torishima Việt Nam CPC 50-26 Product No.: AP080128

CPA 40-200 Product No.: P922773

092015003 Product no: AP-433691

CE125-26S P/N: AP065731

CAR40-160 Product No.: P883239

Torishima Việt Nam CER 125-330 Product No.: IO324485X

CPC 50-16SY Product no.: AP441767

CER 65-200 Product No.: T 9620734X

CNW55V Item no.: PPP-PCU-511 Product no.: AP343684

Torishima Việt Nam MHG4/9 Product No : AP433691

Bơm Torishima việt nam EC 40-20 Product no.: P545759

Bơm Torishima viet nam CDM 300 × 200 Pump Type: MMK 40/4 Product: AP34799

Bơm Torishima cấp lò hơi MHG

Bơm Torishima cấp lò hơi MHB

Máy bơm Torishima nước muối tuần hoàn CDKTV

Chuyển bơm Torishima CDM

Bơm Torishima cấp lò hơi MHB

Bơm Torishima cấp áp lực cao MSH

Bơm Torishima nước thải CFV

Bơm Torishima cấp nước CDM

Bơm Torishima tuần hoàn nồi hơi HLAV

Bơm hút Torishima CPC-HS

bơm hút Xoắn ốc Torishima CAM

bơm trục Torishima CAS

bơm đa tầng Torishima CPW

bơm ly tâm Torishima CDM

bơm cánh quạt Torishima CDMV

bơm chìm Torishima MMK/MML

bơm hút chuyên dụng Torishima MHA

bơm công nghiệp Torishima MHH

Bơm trục vít Torishima MSH/MSH-T

Bơm Torishima việt nam MHD

Bơm hút Torishima MHG

Bơm trục vít Torishima MHB

Bơm Torishima việt nam MMTV

Bơm Torishima viet nam SP/SPV

Bơm Torishima viet nam IS/ISV

bơm cánh quạt Torishima CFV

Bơm Torishima viet nam CFHV

Bơm Torishima vietnam HLV/HLAV

bơm trục Torishima SMSV/SMIV

Bơm Torishima thủy lợi CDM

Bơm Torishima tuần hoàn nồi hơi HLAV

Bơm Torishima cấp lò hơi MHB

Bơm Torishima cấp áp lực cao MSH / T

Bơm Torishima tuần hoàn nước SPV

Bơm Torishima hút xoắn ốc CA

Bơm Torishima CDM

Bơm nhiều tầng Torishima_MMK/MML

Bơm hút Torishima xoắn ốc CPC

Bơm hút Torishima MHG

Bơm Torishima SPV

Bơm Torishima CE 125-26 S

Pump Torishima CE 125-26 S

Sản phẩm Torishima No P885941

Torishima Torishima CER 80-330

Sản phẩm Torishima No. 885967

Torishima Torishima CPEN 125 - 250

Sản phẩm Torishima No. P885975

Torishima Torishima CER 32 - 200

Sản phẩm Torishima No. P885991

Torishima Torishima CER 80-40 / 2

Sản phẩm Torishima No P887749

Torishima Torishima Loại: CPEN125-315

Torishima Mã sản phẩm: AP281484

Torishima Torishima Loại: CPEN 125-315

Torishima Torishima Loại: CPEN 100-400

Loại: CPEN40-160

Mã sản phẩm: P883239

Torishima Việt Nam: MHG4 / 9

Mã sản phẩm: AP433691

Torishima CPEN 125-250

Sản phẩm No P885941

Torishima CER 80-330

Mã sản phẩm: AP281492

Mã sản phẩm: P883239

Mã sản phẩm: AP280151.

Mã sản phẩm: P883239

Mã sản phẩm: P883239

Loại: CPEN40-160

Mã sản phẩm: P883239

Mã sản phẩm: P883239

Loại: CPEN40-160

Sản phẩm số 885967

Torishima CPEN 125 - 250

Sản phẩm No. P885975

Torishima CER 32 - 200

Sản phẩm No. P885991

Mã sản phẩm: AP280143

Mã sản phẩm: P883239

Loại: EC 40-20

Mã sản phẩm: P545759

Máy bơm loại Torishima: CPC CPC 50-26

Mã sản phẩm: AP080128

Torishima CER 80-40 / 2

Sản phẩm No P887749

Torishima Kiểu: CPEN125-315

Mã sản phẩm: AP281484

Torishima VietnamCPC XAP080055

Torishima VietnamCPC XAP080063

Torishima Việt NamYUHN XAP080071

Torishima Việt NamYUHN XAP080080

Torishima VietnamCPC XAP080098

Torishima VietnamCPW XAP080101

Torishima VietnamCPC XAP080110

Torishima VietnamCPC XAP080128

Torishima Việt NamYUHN XAP080136

Torishima VietnamCPC XAP080144

Torishima Việt NamYUHN XAP084042Torishima VietnamCSV XAP097489