Công ty Châu Thiên Chí là Đại lý Bơm thủy lực Orsta Của Germany Tại Việt Nam như : Bơm Orsta, Bơm thủy lực Orsta, Bơm khí nén Orsta, Bơm bánh răng Orsta, Bơm hydraulic Orsta Made in Germany, Đại lý Bơm thủy lực Orsta, Nhà cung cấp Bơm thủy lực Orsta, Đại lý phân phối Bơm thủy lực Orsta, Nhà phân phối Bơm thủy lực Orsta

Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

+ Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy

+ Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany

+ Hộp số Vogel Made in Germany

+ Van Duplomatic Made in Italy

+ Cảm biến IFM Made in Germany

+ Bơm Torishima Made in Japan

Bơm Orsta A 16 R TGL 10859

Bơm Orsta A 10 R TGL 10859

Bơm Orsta C10-3L TGL10859

Bơm Orsta DFG 3202 N-A A10 R

Bơm Orsta VTA DFG 3202 / DFG

Bơm Orsta TGL 10 859

Bơm Orsta DFG 3202 N-A C40-3 L

Bơm Orsta TGL 10860

TGL 10859 ORSTA tel. 601273539

TGL 10859 A40 tel.627820288

TGL 10859 A25 tel.601273539

Bơm Orsta A10 TGL 10859

Bơm Orsta A10L TGL 10859

Bơm Orsta C16-3R TGL10859

Bơm Orsta C40-3L TGL10859

Bơm Orsta C10-3R TGL10859

Bơm Orsta C10-3L TGL10859

Bơm Orsta A 10 R TGL 10859

Bơm Orsta C10-3R TGL10859

Bơm Orsta C10-2R TGL10859

Bơm Orsta C10-3R TGL10859

Bơm Orsta A 16 R TGL 10859

Bơm Orsta TGL 10859

Bơm Orsta C10-3L TGL10859

Bơm Orsta C16-3L TGL10859

Bơm Orsta C10-3L TGL10859

Bơm Orsta C16-2R TGL10859

Bơm Orsta 20 TGL 10860

Bơm Orsta 8 TGL 10860

Bơm Orsta A- 1,6R/L

Bơm Orsta A-2,5 R/L

Bơm Orsta A-6,3 R/L

Bơm Orsta A-10 R/L

Bơm Orsta A-16 R/L

Bơm Orsta A-25 R/L

Bơm Orsta A-40 R/L

Bơm Orsta A-63 R/L

Bơm Orsta A10 Pompa TGL 10859

Bơm Orsta A25 Pompa TGL 10859

Bơm Orsta A40 Pompa TGL 10859

Bơm Orsta A63 Pompa TGL 10859

Bơm Orsta BG2 sprzęgło do TGL10868

Bơm Orsta A10R Pompa TGL 10859

Bơm Orsta A16L Pompa TGL 10859

Bơm Orsta A16R Pompa TGL 10859

Bơm Orsta A40R Pompa TGL-10859

Bơm Orsta Bš16 Pompa TGL 17-747401

HH88 Pompa AF 0,63 ORSTA

HH1246 Przepona 10/160 TGL 10843

HH1247 Przepona 6.3/16 TGL 10843

HH1291 Pompa 100-100/4L

HH1294 Pompa CML2/6,3

HH1295 Przepona 1L TGL10843

HH1296 Przepona 2,5L TGL10843

HH1297 Przepona 6,3L TGL10843

HH1298 Przepona 10L TGL10843

HH1299 Przepona 25L TGL10843

Pompa TGL 10868 B5 / 32L

Pompa TGL 10868 B32 / 16L

Pompa TGL 10868 B63 / 10R

Pompa TGL 10868 B80 / 16L

Pompa TGL 10868 B80 / 16U

Pompa TGL 10868 B80 / 32L

Pompa TGL 10868 A / B32 / 16 TGL 10868

Pompa TGL 10868 B100 / 250 TGL 10868

Pompa TGL 10868 A / B32 / 16U TGL 10868

Pompa TGL 10868 A12.5 / 32L TGL 10868

Pompa TGL 10868 B 80/32 L TGL10868

Pompa TGL 10868 B125 / 16L TGL10868

Pompa TGL 10868 B 80/32 L TGL10868

Pompa TGL 10868 A32 / 16L

Pompa TGL 10868 A63 / 10R

Pompa TGL 10868 A80 / 16L

Pompa TGL 10868 A80 / 16U

Pompa TGL 10868 A80 / 32L

Pompa TGL 10868 A80 / 32 L

Pompa TGL 10868 A125 / 16L

Pompa TGL 10868 A5 / 32L

W50 ZT303 LO

HT140 T188 W50 ADK