Bơm Taiko Kikai - Pump TAIKO
Công Ty CHÂU THIÊN CHÍ Là nhà cung cấp Bơm TAIKO Tại Việt Nam : Bơm Taiko Kikai, Pump Taiko Kikai, Bơm ly tâm Taiko Kikai, Bơm trục vít Taiko Kikai, Bơm chân không Taiko Kikai, Bơm bánh răng Taiko Kikai, Đại lý Bơm Taiko Kikai, Nhà cung cấp Bơm Taiko Kikai, Nhà phân phối Bơm Taiko Kikai, Đại lý phân phối Bơm Taiko Kikai

Máy bơm ly tâm Taiko Kikai truyền chất lỏng với lực ly tâm bằng cách sử dụng vòng quay của bánh công tác được lắp đặt bên trong vỏ bơm.

Máy bơm ly tâm từ lâu đã được gọi là máy bơm nước, và các sản phẩm của chúng tôi đã được sử dụng làm máy bơm xử lý hàng hóa và máy bơm dằn cho tàu, cũng như để vận chuyển nước ngọt, nước biển, dầu và hóa chất lỏng.

Model : Bơm TAIKO
Taiko Kikai VS-100

Taiko Kikai VS-125

Taiko Kikai VS-150

Taiko Kikai VS-150B

Taiko Kikai VS-200

Taiko Kikai VS-250

Taiko Kikai VS-250B

Taiko Kikai VS-S-150

Taiko Kikai VS-S-300

Taiko Kikai TMS-50B

Taiko Kikai TMS-65B

Taiko Kikai TMS-65C

Taiko Kikai TMS-80B

Taiko Kikai TMS-80C

Taiko Kikai TMS-80D

Taiko Kikai TMS-100C

Taiko Kikai TMS-100D

Taiko Kikai TMS-125C

Taiko Kikai EHCV-65BE

Taiko Kikai EHCV-100CE

Taiko Kikai TMC-32

Taiko Kikai TMC-40A

Taiko Kikai TMC-50B

Taiko Kikai CVC-65

Taiko Kikai CVC-100

Taiko Kikai CVC-125

Taiko Kikai HD-250C

Taiko Kikai HD-300B

Taiko Kikai HD-350D

Taiko Kikai HD-400A

Taiko Kikai C1T-200

Taiko Kikai C1T-250

Taiko Kikai C1T-300

Taiko Kikai C1T-350

Taiko Kikai C1T-400

Taiko Kikai C1T-450

Taiko Kikai C2T-200

Taiko Kikai C2T-250

Taiko Kikai C2T-300

Taiko Kikai C2T-350

Taiko Kikai C2T-400

Taiko Kikai MTDPD-80

Taiko Kikai MTDPD-100

Taiko Kikai MTDPD-150

Taiko Kikai MTDPc-200

Taiko Kikai VPT-1000T

Taiko Kikai VPT-1500T

Taiko Kikai VPT-2000T

Taiko Kikai VPT-3000T

Taiko Kikai MDP-680V

Taiko Kikai MDP-1015V

Taiko Kikai MDP-1225V

Taiko Kikai MDP-415A

Taiko Kikai SLT-413A

Taiko Kikai MDP-535A

Taiko Kikai SLT-513A

Taiko Kikai MDP-680

Taiko Kikai MDP-1015

Taiko Kikai MDP-1550K

Taiko Kikai SDV-25

Taiko Kikai SDF-25

Taiko Kikai SDV-30

Taiko Kikai SDF-30

Taiko Kikai SDV-30S

Taiko Kikai SDV-40

Taiko Kikai SDV-40S

Taiko Kikai SDV-50

Taiko Kikai SDV-65

Taiko Kikai SDV-100