Bơm ly tâm Goulds
Công Ty Châu Thiên Chí là Đại lý phân phối bơm Goulds tại việt nam
Công ty chúng tôi chuyên cung cấp các loại bơm của Goulds như : Bơm ly tâm Goulds, Bơm làm mát Goulds, Bơm nước Goulds, Bơm điện Goulds, Bơm thủy lực Goulds, Bơm khí nén Goulds, Bơm cánh quạt Goulds...
Đại lý bơm Goulds tại việt nam
Pum Goulds GT15
Pum Goulds J5SH
Pum Goulds J5S
Pum Goulds 1MS1F4B4
Pum Goulds J10
Pum Goulds J5S
Pum Goulds 5GBC05
Pum Goulds J5SH
Pum Goulds 1ST1C5E4c
Pum Goulds J15 1-1/2 HP
Pum Goulds 33SV22NH4F60
Pum Goulds 2ST1J2G4
Pum Goulds JT15
Pum Goulds WS1034BF
Pum Goulds 1SSFRME0
Pum Goulds 5SV20NH4F62 e-SV
Pum Goulds eSV 5SV
Pum Goulds 10SV4FA34
Pum Goulds 3196MT
Pum Goulds 2SVB1F7D0
Pum Goulds 4STK2
Pum Goulds 10SV8NC30
Pum Goulds 9SH2H52D0
Pum Goulds 5BFK2G5A
Pum Goulds 14AIFRMF8B
Pum Goulds P/N GT07
Pum Goulds 2BF12034
Pum Goulds JMM3158T
Pum Goulds 1ST1G9A4
Pum Goulds 3ST1G9C4
Pum Goulds 3BF1J9B0
Pum Goulds 3BF1JBA0
Pum Goulds 3BF1H1C0
Pum Goulds 1BF82034
Pum Goulds 1ST1E4C4
Pum Goulds RX-2298
Pum Goulds 9BF1H9H0
Pum Goulds 22BF1H9C0
Pum Goulds 4BF1MBB0
Pum Goulds 4BF1M9C0
Pum Goulds 1ST1C5E4