Bộ điều khiển nhiệt độ WEST

Công ty Châu Thiên Chí là Đại lý phân phối Bộ điều khiển WEST Tại Việt Nam như : Bộ điều khiển WEST, Bộ điều khiển vòng đơn WEST, Bộ điều khiển giới hạn WEST, Bộ điều khiển động cơ van WEST, Bộ điều khiển Nhiệt độ WEST, Nhà cung cấp Bộ điều khiển WEST, Nhà phân phối Bộ điều khiển WEST, Đại lý Bộ điều khiển WEST, Đại lý phân phối Bộ điều khiển WEST

Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

+ Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy

+ Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany

+ Hộp số Vogel Made in Germany

+ Van Duplomatic Made in Italy

+ Cảm biến IFM Made in Germany

+ Bơm Torishima Made in Japan

Những bộ điều khiển công nghiệp mới do WEST tạo ra sẽ thiết lập các tiêu chuẩn mới về sự tiện lợi và linh hoạt của người dùng. Dựa trên loạt 6100 rất thành công, các bộ điều khiển mới sẽ tiếp nhận tất cả các tính năng hiện có, được chứng minh tốt và bổ sung thêm bởi nhiều lợi ích khác, đặc biệt hấp dẫn đối với người dùng.

Một trong những lợi ích quan trọng nhất của thế hệ bộ điều khiển mới này là thực tế tất cả các đầu ra có thể được cắm vào và cấu hình theo bất kỳ cách mong muốn nào - điều này sẽ được chào đón bởi những khách hàng phải duy trì các loại điều khiển khác nhau trong hàng tồn kho của họ! Từ bây giờ, chỉ có một loại bộ điều khiển sẽ được yêu cầu, có thể được lắp ráp riêng lẻ và theo ứng dụng mong muốn. Ngay sau khi các mô-đun đầu ra đã được trang bị loại bộ điều khiển mới sẽ tự động cấu hình - điều này tiết kiệm ít nhất năm phút có giá trị trong quá trình khởi động!

Không có rắc rối với cầu và jumper

Bằng cách giới thiệu bộ điều khiển mới, WEST đã giải quyết một vấn đề thường xuyên được kết hợp với bộ điều khiển: việc sử dụng cầu và bộ nhảy được thay đổi tùy thuộc vào loại đầu vào hoặc đầu ra. Nhiệm vụ tốn thời gian này hầu như luôn luôn có nguy cơ thiết lập cầu không chính xác. Vấn đề này đã được giải quyết bởi thế hệ mới của bộ điều khiển WEST vì cầu và jumper không còn cần thiết nữa.

Giao diện người dùng thuận tiện

Menu người dùng có thể được điều chỉnh và điều chỉnh hoàn toàn bởi người dùng - do đó, các nhà khai thác sẽ chỉ truy cập (và thay đổi) các chức năng mà họ thực sự cần. Toàn bộ HMI (Giao diện người-máy) và do đó, quá trình khởi động tổng thể - đã trở nên dễ dàng hơn và nhanh hơn rất nhiều!

Bộ điều khiển nhiệt độ tự động PID đầy đủ

Bộ điều khiển nhiệt độ / Chỉ thị

Bộ điều khiển nhiệt độ Profiling

Van điều khiển động cơ

Bộ điều khiển nhiệt độ với báo động ngắt nhiệt

Bộ điều khiển giới hạn nhiệt độ

Bộ điều khiển giới hạn nhiệt độ

Bộ điều khiển nhiệt độ OEM

Bộ điều hợp DIN Rail

Đấm cho bộ điều khiển

Model Thông dụng Bộ điều khiển WEST
Bộ điều khiển WEST P4170

Bộ điều khiển WEST N6600

Bộ điều khiển WEST N8600

Bộ điều khiển WEST CAL9500P 1/6

Bộ điều khiển WEST KS51-1

Bộ điều khiển WEST KS52-1

Bộ điều khiển WEST N4400 1/4

Bộ điều khiển WEST N6400

Bộ điều khiển WEST P6100-2100-00-0

Bộ điều khiển WEST 4100+

Bộ điều khiển WEST 6100+

Bộ điều khiển WEST 8100+

Bộ điều khiển WEST 6100+

Bộ điều khiển WEST 8100

Bộ điều khiển WEST 6100+ - 1/16

Bộ điều khiển WEST P8170+ 1/8

Bộ điều khiển WEST 3300

Bộ điều khiển WEST 9300

Bộ điều khiển WEST 9400

Bộ điều khiển WEST 9500

Bộ điều khiển WEST 6700+

Bộ điều khiển WEST 4400

Bộ điều khiển WEST N4400

Bộ điều khiển WEST P6100

Bộ điều khiển WEST N6401Z210000

Bộ điều khiển WEST MAXVU

Bộ điều khiển WEST Pro-4

Bộ điều khiển WEST Pro-8

Bộ điều khiển WEST Pro-16

Bộ điều khiển WEST P8101Z21100020

Bộ điều khiển WEST PQ-132

Bộ điều khiển WEST P4100-2100-0000

Bộ điều khiển WEST MAXVU8

Bộ điều khiển WEST P6100

Bộ điều khiển WEST 4100

Bộ điều khiển WEST 6100

Bộ điều khiển WEST P8100-2700-0000

Bộ điều khiển WEST 6400

Bộ điều khiển WEST N6600Z210000

Bộ điều khiển WEST N6500Z211002

Bộ điều khiển WEST P4101Z21101020

Bộ điều khiển WEST N4100

Bộ điều khiển WEST N2301Y2100

Bộ điều khiển WEST P6101Z2101000

Bộ điều khiển WEST N6501Z220000

Bộ điều khiển WEST 4400

Bộ điều khiển WEST 9400

Bộ điều khiển WEST KS 98-1

Bộ điều khiển WEST N2300 - 1/32

Bộ điều khiển WEST P8170

Bộ điều khiển WEST 2300

Bộ điều khiển WEST N6500 1/16

Bộ điều khiển WEST V41RP0L2211001

Bộ điều khiển WEST 8600

Bộ điều khiển WEST N4400

Bộ điều khiển WEST P6100

Bộ điều khiển WEST KS 98-2

Bộ điều khiển WEST KS 20-1

Bộ điều khiển WEST MAXVU16

Bộ điều khiển WEST P4100 1/4

Bộ điều khiển WEST E6C0RR00210 1/16

Bộ điều khiển WEST 2070

Bộ điều khiển WEST PLX821110020

Bộ điều khiển WEST M2810

Bộ điều khiển WEST 6700+

Bộ điều khiển WEST 4700+

Bộ điều khiển WEST 8700+

Bộ điều khiển WEST N6600

Bộ điều khiển WEST N8600

Bộ điều khiển WEST MLC 9000+

Bộ điều khiển WEST P6700

Bộ điều khiển WEST P8700

Bộ điều khiển WEST 2068

Bộ điều khiển WEST N6500Z221000

Bộ điều khiển WEST P6101

Bộ điều khiển WEST P4100+

Bộ điều khiển WEST P6101