Công ty Châu Thiên Chí là Đại lý Bộ điều khiển Watlow Tại Việt Nam như : Bộ điều khiển Watlow, Bộ điều khiển nhiệt độ Watlow, Bộ chuyển đổi Watlow, Bộ biến tần Watlow, Bộ điều khiển đa chức năng Watlow, Thiết bị chuyển mạch nguồn Watlow, Đại lý Bộ điều khiển Watlow, Nhà cung cấp Bộ điều khiển Watlow, Đại lý phân phối Bộ điều khiển Watlow, Nhà phân phối Bộ điều khiển Watlow

Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

+ Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy

+ Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany

+ Hộp số Vogel Made in Germany

+ Van Duplomatic Made in Italy

+ Cảm biến IFM Made in Germany

+ Bơm Torishima Made in Japan

Watlow là nhà cung cấp hàng đầu các bộ điều khiển đa chức năng, quy trình và nhiệt độ, thiết bị chuyển mạch điện, giới hạn an toàn đại lý, thiết bị đầu cuối giao diện vận hành, bộ ghi dữ liệu sự kiện và bộ ghi và phụ kiện để thực hiện và kiểm soát hoàn toàn hệ thống nhiệt hoàn toàn.

Một loạt các sản phẩm linh hoạt, tiêu chuẩn được cung cấp để giải quyết nhiều nhu cầu kiểm soát. Các phụ kiện bổ sung mở rộng giải pháp điều khiển liên tục và dễ sử dụng hướng dẫn sử dụng và tài liệu sản phẩm giúp dễ dàng áp dụng nhanh chóng và hiệu quả các sản phẩm Watlow. Các kỹ sư ứng dụng có kinh nghiệm và hiểu biết của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra giải pháp lý tưởng mà không phải trả thêm chi phí và thời gian trễ.

Model Thông dụng Bộ điều khiển Watlow
Bộ điều khiển Watlow PM6L1EJ-AAAAAAA

Bộ điều khiển Watlow PM3C3EA-AAAAARB

Bộ điều khiển Watlow 965A-3DD0-0000

Bộ điều khiển Watlow 96A0 FDAA 00RG

Bộ điều khiển Watlow 988A-10CA-AARR

Bộ điều khiển Watlow 920A-2BB0-A000

Bộ điều khiển Watlow PM6C1CA-AAAABAA

Bộ điều khiển Watlow PM6C3FC-AAAAAAA

Bộ điều khiển Watlow F4SH-KKA0-01RG

Bộ điều khiển Watlow 922 922A-6CC0-A000

Bộ điều khiển Watlow 142A-3601-1300

Bộ điều khiển Watlow 96B0-CDDD-00RG

Bộ điều khiển Watlow 999D-12KK-JDRG

Bộ điều khiển Watlow 2B61-380 250

Bộ điều khiển Watlow PC20-F20B-0000

Bộ điều khiển Watlow LVC6KW00322282A

Bộ điều khiển Watlow 92A3-1DJ2-0000

Bộ điều khiển Watlow 146E-1601-3000

Bộ điều khiển Watlow 100B-1602-0000

Bộ điều khiển Watlow 988A-20FD-JARR

Bộ điều khiển Watlow PM6L4EJ-AAAAAAA

Bộ điều khiển Watlow CVC6KH00322282A

Bộ điều khiển Watlow PM6C1EJ-AAAABAA

Bộ điều khiển Watlow 935A-1CD0-000R

Bộ điều khiển Watlow DC3C-3024-C0S0

Bộ điều khiển Watlow SD6C-HCAF-AARG

Bộ điều khiển Watlow 935A-2CC0-000G

Bộ điều khiển Watlow 920A-2BB0-A000

Bộ điều khiển Watlow 989A-20CD-ARRG

Bộ điều khiển Watlow PC20-F20B-1000

Bộ điều khiển Watlow 96B0-CDDM-00RR

Bộ điều khiển Watlow 989A-22FE-ARRG

Bộ điều khiển Watlow 986A-20CE-MRRG

Bộ điều khiển Watlow DB1V-3024-F000

Bộ điều khiển Watlow PM6C2FJ 3AAAAAA

Bộ điều khiển Watlow PM6C2EC-ARAADAA

Bộ điều khiển Watlow LVC2NU00000400A

Bộ điều khiển Watlow PM3C1CJ-AAAAAAA

Bộ điều khiển Watlow 986A-20FE-ARRG

Bộ điều khiển Watlow PM8C2EC-AAAAFAA

Bộ điều khiển Watlow DC2S-5648-FOS1

Bộ điều khiển Watlow PM8C2KK-AAEJFAA

Bộ điều khiển Watlow PM3C3CJ-AAAAAA

Bộ điều khiển Watlow 96A0-FDAU-00RG

Bộ điều khiển Watlow 988L-20CE-AAES

Bộ điều khiển Watlow MLS300-PM

Bộ điều khiển Watlow 985A-3CL0-0000

Bộ điều khiển Watlow CLS208 C 20000AF

Bộ điều khiển Watlow 988A-10CC-ASRR

Bộ điều khiển Watlow 988A-10CA-AARR

Bộ điều khiển Watlow 988A-20CC-CCRR

Bộ điều khiển Watlow MLS300-PM

Bộ điều khiển Watlow 988A-10CA-ASRR

Bộ điều khiển Watlow PM6R2FJ-AAAAAA

Bộ điều khiển Watlow 88-21950-300

Bộ điều khiển Watlow CAS200

Bộ điều khiển Watlow 965A-3FD0-0000

Bộ điều khiển Watlow 999D-11FF-ARRG

Bộ điều khiển Watlow PM6L3AJ-AAAAAA

Bộ điều khiển Watlow DA10-24F0-0000

Bộ điều khiển Watlow PM6L3AJ-AAAAAA A

Bộ điều khiển Watlow PM6C3FA-ALAJAA

Bộ điều khiển Watlow PM8C2EJ-AAAADA

Bộ điều khiển Watlow PM6L2EJ-AAAAAA A

Bộ điều khiển Watlow PM6L3AJ-AAAAAA A

Bộ điều khiển Watlow 93AA-1CD0-0HGR

Bộ điều khiển Watlow PM6L3AJ-AAAAAA

Bộ điều khiển Watlow 988L-10DD-AARR

Bộ điều khiển Watlow A18T-1DD0-00RG

Bộ điều khiển Watlow 965A-3CC0-00RG

Bộ điều khiển Watlow PM6L3AJ-AAAAAA A

Bộ điều khiển Watlow 988A-10CD-NARR

Bộ điều khiển Watlow PM3C1CJ-AAAABA

Bộ điều khiển Watlow CLS208

Bộ điều khiển Watlow 986A-20FA-ARRG

Bộ điều khiển Watlow CSM4-BBA0-A000

Bộ điều khiển Watlow F4PH-FAAA-01RG

Bộ điều khiển Watlow 96B1-DFDM-00RG

Bộ điều khiển Watlow 96 96A0-CCDU-00RG

Bộ điều khiển Watlow PM6N2CJ-1AAAAA

Bộ điều khiển Watlow PM8C1FA-AAAAAA

Bộ điều khiển Watlow CLS204

Bộ điều khiển Watlow PM6C2EJ-ALEJAA

Bộ điều khiển Watlow 96A0-00Rg

Bộ điều khiển Watlow 922A-1BB0-A000

Bộ điều khiển Watlow 146D-1P1F-3100

Bộ điều khiển Watlow CSM4-BDA0-A000

Bộ điều khiển Watlow PM6C1EH-AAAAAA A

Bộ điều khiển Watlow PM6C4CJ-1LEJAA

Bộ điều khiển Watlow 988A-22FD-NRGG

Bộ điều khiển Watlow CAS200

Bộ điều khiển Watlow PM6L3AJ-AAAAAA A

Bộ điều khiển Watlow DC93-60C0-0000

Bộ điều khiển Watlow PM6C1FJ-3AAAAA A

Bộ điều khiển Watlow PM6R2CA-1LEJAA

Bộ điều khiển Watlow 93BA1DC000RR

Bộ điều khiển Watlow 945A-1BA4-A000

Bộ điều khiển Watlow 965A-3DA1-00RG

Bộ điều khiển Watlow 989A-10CE-JEGR

Bộ điều khiển Watlow 96A0-CCDD-00AB

Bộ điều khiển Watlow 96A1-DDDM-00RR

Bộ điều khiển Watlow 945 945A-1CA2-A000

Bộ điều khiển Watlow 965A-3CD0-00RG

Bộ điều khiển Watlow 96A1-CDAU-00RG

Bộ điều khiển Watlow 988A-13BB-AARR

Bộ điều khiển Watlow 96 96A0-CCDR-00RG

Bộ điều khiển Watlow 93 93BA-1CA0-00RG

Bộ điều khiển Watlow 802A-2600-0000

Bộ điều khiển Watlow 965A-3CA0-0000

Bộ điều khiển Watlow CVC6RH-2000600

Bộ điều khiển Watlow 945A-1CA0-A000

Bộ điều khiển Watlow 935A-1CDO-000R

Bộ điều khiển Watlow PM6C3EA-AAEAAA

Bộ điều khiển Watlow DC2S-5648-F0S1

Bộ điều khiển Watlow RMC1A1AAAAAAAA A

Bộ điều khiển Watlow 147E-1610-1000

Bộ điều khiển Watlow 989A-10FA-ASGR

Bộ điều khiển Watlow SD4C-HCAA-AARG

Bộ điều khiển Watlow 965A-3CK0-00RG

Bộ điều khiển Watlow SD3C-LCJA-AARG

Bộ điều khiển Watlow PM8C1FJ-6TEJAA

Bộ điều khiển Watlow 93BA-1CA0-00RR