Công ty Châu Thiên Chí là Đại lý Bộ điều khiển Eurotherm Tại Việt Nam như : Bộ điều khiển Eurotherm, Bộ điều khiển nhiệt độ Eurotherm, Bộ điều khiển nhiệt độ PID Eurotherm, Bộ điều khiển Mini8 Eurotherm, Bộ điều khiển nanodac Eurotherm, Đại lý Bộ điều khiển Eurotherm, Nhà cung cấp Bộ điều khiển Eurotherm, Nhà phân phối Bộ điều khiển Eurotherm, Đại lý phân phối Bộ điều khiển Eurotherm

Công ty chúng tôi là Đại lý ủy quyền của Động cơ, Hộp số, Hộp giảm tốc, Bơm, Van, Xi lanh, Cảm biến, Encoder, Coupling ..

+ Động cơ Hộp số Rossi Made in Italy

+ Hộp số Wittenstein Alpha Made in Germany

+ Hộp số Vogel Made in Germany

+ Van Duplomatic Made in Italy

+ Cảm biến IFM Made in Germany

+ Bơm Torishima Made in Japan

Bộ điều khiển nhiệt độ PID Eurotherm cho tự động hóa công nghiệp

Bộ điều khiển nhiệt độ Eurotherm độ chính xác cao cải thiện hiệu quả của quy trình, chất lượng sản phẩm và giảm thiểu chất thải. Những công cụ giàu tính năng này cung cấp tính linh hoạt trong ứng dụng và có giao diện người dùng thân thiện với người dùng rõ ràng.

Các tính năng Quickstart, văn bản trợ giúp và dây đồ họa PC đảm bảo chi phí kỹ thuật của bạn được giảm thiểu ngay cả với cấu hình phức tạp nhất.

Bộ điều khiển nhiệt độ điều khiển nhiệt độ bằng cách lấy đầu vào từ bộ cảm biến nhiệt độ như cặp nhiệt điện hoặc RTD, và cung cấp đầu ra cho bộ phận điều khiển để đạt hoặc duy trì nhiệt độ hoặc điểm đặt yêu cầu.

Điều khiển PID chính xác

Bộ điều khiển nhiệt độ Eurotherm được công nhận cho các thuật toán PID chính xác cao, được nhúng trong chiến lược điều khiển cùng với đầu vào và đầu ra chính xác cao.Bộ điều khiển Eurotherm 3216

Bộ điều khiển Eurotherm 2404

Bộ điều khiển Eurotherm 2216e

Bộ điều khiển Eurotherm 2200

Bộ điều khiển Eurotherm 2408

Bộ điều khiển Eurotherm 2416

Bộ điều khiển Eurotherm 2604

Bộ điều khiển Eurotherm 3504

Bộ điều khiển Eurotherm P104

Bộ điều khiển Eurotherm 3504

Bộ điều khiển Eurotherm 3508

Bộ điều khiển Eurotherm 2100i

Bộ điều khiển Eurotherm 2132

Bộ điều khiển Eurotherm 2208e

Bộ điều khiển Eurotherm 2416

Bộ điều khiển Eurotherm 2100

Bộ điều khiển Eurotherm 3204

Bộ điều khiển Eurotherm 3208

Bộ điều khiển Eurotherm 32h8

Bộ điều khiển Eurotherm 3504

Bộ điều khiển Eurotherm 2216e

Bộ điều khiển Eurotherm 2132

Bộ điều khiển Eurotherm 3500

Bộ điều khiển Eurotherm 3204

Bộ điều khiển Eurotherm EPC3016

Bộ điều khiển Eurotherm 2404

Bộ điều khiển Eurotherm 30972

Bộ điều khiển Eurotherm 3216

Bộ điều khiển Eurotherm EPC3000

Bộ điều khiển Eurotherm EPC2000

Bộ điều khiển Eurotherm EPC3008

Bộ điều khiển Eurotherm EPC3004

Bộ điều khiển Eurotherm 2132i

Bộ điều khiển Eurotherm 2108i

Bộ điều khiển Eurotherm 2500

Bộ điều khiển Eurotherm 2604

Bộ điều khiển Eurotherm 2704

Bộ điều khiển Eurotherm 3200

Bộ điều khiển Eurotherm 3500

Bộ điều khiển Eurotherm 2132