Tiền thân của Công ty TNHH xuất nhập khẩu Kiên Giang là Công ty xuất nhập cảng Nam Hải thành lập từ năm 1975. Năm 2005, chuyển thành Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Kiên Giang, là đơn vị thành viên trực thuộc Tổng Công ty Lương thực Miền Nam.

Xem thêm: trust info

Trải qua nhiều năm hình thành và phát triển, hiện nay, công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu Kiên Giang đã có 4 xí nghiệp chế biến lương thực xuất khẩu với 17 dây chuyền xát-lau bóng gạo được đầu tư công nghệ hiện đại, năng suất chế biến bình quân mỗi dây chuyền là 3.5 tấn/giờ, tương đương 214.000 tấn/năm, kèm theo hệ thống kho bãi có tổng diện tích trên 28.000 m2, đủ sức chứa thường xuyên 42.120 tấn lương thực; 1 xí nghiệp thu mua và chế biến cá cơm, cá mai sấy khô xuất khẩu, có năng lực chế biến từ 400 đến 700 tấn/năm.

Ngoài ra, công ty còn sở hữu một tổng kho chứa hơn 4.500m3 xăng, dầu với 3 xe bồn đảm trách việc vận chuyển xăng dầu đến những cơ sở kinh doanh. Trong các năm tới , công ty tiếp tục chiến lược mở rộng hệ thống phân phối, nâng cao chất lượng cũng như sức cạnh tranh cho sản phẩm của mình.

Website: https://www.trustinfo.vn/