IBC, doanh nghiệp thuộc tập đoàn Egroup của Chủ tịch Nguyễn Ngọc Thủy – 1 trong 5 nhà đầu tư của Shark Tank Việt Nam 2017, chỉ thực hiện 12% kế hoạch lợi nhuận sau 6 tháng. IBC trả trước chi phí trả cho Chương trình Shark Tank Việt Nam 11 tỷ đồng.
Theo BCTC hợp nhất quý II, CTCP Đầu tư Apax Holdings (HOSE: IBC) ghi nhận doanh thu 230,1 tỷ đồng, gấp 3,2 lần cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng 7,6 lần, khiến lợi nhuận gộp chỉ tăng 57% lên 86,2 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính cũng báo doanh thu giảm 94% còn gần 6,7 tỷ đồng, do không còn doanh thu đột biến khác như cùng kỳ 2017 (hơn 99 tỷ đồng). Trong khi đó, chi phí tài chính tăng từ 556 triệu đồng lên hơn 7 tỷ đồng, do chi phí lãi vay.

Chí phí bán hàng và chi phí quản lý đồng loạt tăng 2,4 lần và 4,4 lần do chi phí nhân viên gấp 3 lần và chi phí dịch vụ ngoài, lợi thế thương mại phân bổ tăng cao. Kết thúc quý II, lợi nhuận ròng của IBC giảm 95% còn hơn 6,4 tỷ đồng.
Lũy kế nửa đầu năm, công ty đạt doanh thu thuần tăng 4 lần, đạt 437,3 tỷ đồng tương đương 28% kế hoạch 2018. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng công ty mẹ giảm 96% so với cùng kỳ 2017, xuống hơn 5,5 tỷ đồng và thực hiện 12% kế hoạch năm.

Sau nửa năm , tổng tài sản của IBC tăng 12% lên 2.084 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn chiếm 35,6%, tiền và tương đường tiền hơn 443 tỷ đồng. Tài sản dài hạn chủ yếu là lợi thế thương mại hơn 512 tỷ đồng và tài sản cố định gần 377 tỷ đồng. Lợi thế thương mại chủ yếu đến từ CTCP Anh Ngữ Apax sở hữu chuỗi trung tâm tiếng anh tại Hà Nội và TP HCM. Công ty cũng đang trả trước chi phí trả cho Chương trình Shark Tank Việt Nam 11 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, IBC đang vay nợ 251,2 tỷ đồng, nợ vay ngắn hạn chiếm 78,4%. Công ty có 107,8 tỷ đồng lợi nhuận lũy kế và khoản thặng dư vốn cổ phần hơn 90 tỷ đồng.